Vad är utdelningsaktier?

Last Updated on April 12, 2024 by admin

Utdelningsaktier är de aktier som delar ut pengar i form av aktieutdelning, varje år, år efter år. Genom att investera i utdelningsaktier får du därför en liten summa pengar varje månad, kvartal eller år beroende på hur ofta dem delar ut. Målet med dessa utdelningsaktier är att utdelningen alltid ska öka. Helst ska den aldrig sjunka. Det finns vissa människor som satsar på att bygga aktieportföljer bestående av bara utdelningsaktier och då satsar man nästan bara på att hitta aktier med en hög utdelning. Annars är det helt enkelt inte värt investeringen. Att investera i utdelningsaktier kan faktiskt vara ett jättebra sätt att bygga en passiv inkomst.

Läs gärna mer om bra aktier här på bästa aktierna.