Bästa billiga aktier med potential (10 lovande aktier)

Last Updated on April 12, 2024 by admin

Vilka är Sveriges bästa billiga aktier med potential? Det finns mängder av bolag på börsen och det är inte helt lätt att bestämma sig för vilka man ska köpa. Billiga men bra aktier som har potential kan alltså vara ett vinnande koncept.

Här går vi igenom vad ”billigt” är och vad ”potential” innebär i aktiernas värld och pekar ut ett antal bolag som matchar den definitionen.

Bästa billiga aktier med potential 2022

Här är vår lista med lovande aktier som samtidigt kan anses vara billiga sett till värderingen:

Aktie PEG Omsättningstillväxt per år – 3 år
Zinzino 0.1 30%
Infracom 0.2 26%
Green Landscaping 0.2 35%
Atvexa 0.3 26%
AddLife 0.5 45%
Hexatronic 0.6 22%
Ferronordic 0.6 21%
Evolution 0.8 57%
Ambea 0.8 23%
Plejd 0.9 49%

Hur valde vi aktierna? Listan består av börsnoterade bolag som:

 1. Har låg värdering i förhållande till vinsttillväxten (PEG)
 2. Har uppvisat en stark tillväxt på minst 20% per år de senaste tre åren och
 3. Har ett börsvärde på minst 500 miljoner kronor.

Finans- och fastighetsaktier har exkluderats. OBS – detta är inget investeringsråd – gör din egen analys innan du köper.

Vad är billiga aktier?

För att avgöra om en aktie är billig eller inte är det egentligen inte aktiepriset du bör titta på. Det kan låta lite motsägelsefullt. Priset visar väl trots allt vad aktien kostar?

Ja, men om aktier exempelvis kostar under 1 kr styck är inget vidare mått på om de är billiga eller inte. Detta pris säger bara hur många aktier du kan köpa för en viss summa pengar – inte om det är rätt pris och inte heller om det finns någon bra potential för kursen att växa.

Billiga aktier är lågt värderade aktier

För att avgöra vilka som är de bästa billiga aktierna är måste du värdera dem. På aktiemarknaden är det vanligast att använda relativvärdering eller multipelvärdering som det också heter.

Att värdera en aktie handlar om att sätta aktiepriset i förhållande till något som är mätbart och kvantifierbart. Exempelvis:

 • Vinst
 • Omsättning
 • Tillväxt
 • Kassaflöde
 • Tillgångar
 • Utdelning

Vinst kan exempelvis värderas genom multipeln P/E – Price / Earnings, alltså priset i förhållande till vinsten.

Omsättning brukar mätas som P/S – Price / Sales, priset i förhållande till försäljningen.

Tillväxt kan värderas med PEG-talet – Price-Earnings / Growth. Det vill säga hur vinsten värderas i förhållande till vinsttillväxten.

Värdering genom kassaflöde går att göra genom bland annat P/FCF – priset i förhållande till det fria kassaflödet.

För tillgångar brukar P/B-talet användas – priset i förhållande till det bokförda värdet.

Utdelningen är ett populärt sätt att hitta lågt värderade aktier på. Om direktavkastningen är högre än vanligt brukar det vara ett tecken på att en aktie billig just nu.

Dessa är några vanligt förekommande värderingsmultiplar men egentligen går det att använda vilket mått du vill för att bedöma om vissa aktier är billiga eller inte. Du måste alltså själv avgöra vad som är ett bra mått på ”billigt”. Det går även att bedöma varje bolag för sig genom att göra en kassaflödesanalys.

Hitta aktier med potential som kan slå marknaden

Sedan har vi begreppet ”potential” som vi alltså ska använda för att bedöma våra bästa billiga aktier.

Handlar du med aktier vill du givetvis att de ska ha en möjlighet att stiga i pris – gärna så mycket som möjligt. Många förväntar sig även att få utdelningar medan andra nöjer sig med att aktierna blir värda mera pengar för att sedan sälja dem.

Det är viktigt att känna till att potential inte har något att göra med priset per aktie. Kostar den 1 kr eller 1000 kr spelar ingen roll för chansen att aktien ska öka 100% under en viss tidsperiod. Inte heller har antalet aktier i bolaget någon direkt inverkan på möjligheterna att växa.

Varför stiger då aktier i värde? Det kan vara av flera orsaker och ofta är det en kombination av anledningar till att aktierna apprecieras av marknaden som det också heter.

 • Vinst: Ofta ett av de viktigaste skälen till att aktier stiger i pris. Ökar vinsten finns det god potential att tjäna pengar på aktieinnehavet. Gör företaget vinst kan det också ge utdelningar, vilket är en annan drivkraft till att kursen stiger.
 • Omsättning: Innan det blir tal om någon vinst måste bolaget omsätta pengar. Ökar omsättningen brukar marknaden värdera upp ett visst företag trots att det ännu inte går med vinst.
 • Förväntningar: På kort sikt kan förväntningar om högre vinst, utdelningar, sammanslagning eller annat leda till högre kurser.
 • Räntor och konjunktur: Påverkar investerarnas köplust. Ju färre som vill handla, desto lägre priser på aktier. Ska du hitta billiga aktier med potential behöver du alltså ta hänsyn till konjunkturläget och räntan.
 • Trender: Vissa sektorer har större potential än andra på lång sikt. Miljö, IT, globalisering, IoT och AI är några exempel på så kallade megatrender som förväntas vara drivkraft för många aktier de kommande decennierna.

För att identifiera vilka aktier som har potential kan du analysera en eller flera av ovanstående aspekter. Därefter ställer du dig frågan – har just denna aktie större möjlighet att slå marknaden än andra aktier?

Billiga värdeaktier som kan ge extra potential?

Speciellt värdeinvesterare brukar argumentera för att lågt värderade aktier kan ha en större potential att slå marknaden. Argumentet är att om en aktie är undervärderad har den möjlighet att få extra skjuts uppåt när marknaden inser sitt misstag och kursen handlas upp till mer ”normala” nivåer.

Skeptikerna pekar på att marknaden trots allt för det mesta är effektiv. Eventuella risker och osäkerheter finns redan inprisade i det låga aktiepriset menar de.

Vanliga frågor och svar om bästa billiga aktier

Vad menas med billiga aktier?

Med billiga aktier menas ofta sådana som har ett lågt pris i förhållande till ett visst mått, exempelvis vinst eller omsättning. Dessa kallas för lågt värderade aktier.

Vad är lovande aktier?

Det är aktier som har potential att utvecklas starkt den kommande tiden. Ofta avser man möjligheten att priset ökar så att det går att sälja innehaven med vinst. Men det kan även handla om att få ta del av en hög utdelning och en stark utdelningstillväxt.

Hur mäter man potential i aktier?

Potentialen kan mätas genom att titta på förutsättningarna för omsättningstillväxt och vinsttillväxt i bolaget. Vissa menar att undervärderade aktier har större potential att slå marknaden.

Hur hittar man lågt värderade aktier med tillväxtpotential?

Du kan hitta lågt värderade aktier med potential att växa genom att titta på hur vinsttillväxten värderas. PEG-talet är ett sådant mått.

Är det bra att köpa billiga aktier med potential?

Ja, som regel är det i varje fall bra att köpa billiga aktier med potential om de inte är övervärderade. Det kan vara svårt att hitta billiga tillväxtaktier men det går.