Läkemedelsaktier 2024: Hitta bra bolag inom medicin i Sverige | Läkemedelssektorn att investera i

Last Updated on April 12, 2024 by admin

Läkemedelsindustrin är en av de största industrierna i världen, tillika en betydande del av den svenska börsen. Nedan guidar Bästa aktierna dig till hur du hittar de bästa läkemedelsaktierna samt vilka fördelar och nackdelar som finns med att investera i läkemedelsbranschen. 

Läkemedelsmarknaden är en av de mest lukrativa marknaderna i världen på vilken många riktigt stora och mäktiga bolag också återfinns – däribland svensk/brittiska AstraZeneca.

Vid sidan av AstraZeneca, som är det största svenska läkemedelsbolaget, finns också ett flertal andra svenska företag verksamma i branschen. Tillsammans utgör de hela 5-10% av Sveriges totala exportintäkter, vilket skvallrar om hur viktig läkemedelsindustrin är för den svenska ekonomin.

Läkemedelsbranschen är också en typiskt kontracyklisk marknad som inte påverkas särskilt mycket av upp- och nedgångar i konjunkturen. Således kan aktier i läkemedelsbolag vara värdefulla att ha i portföljen för ökad stabilitet.

 

Är du intresserad av att investera i läkemedelsbolag är det bra att ha kännedom om vad som är utmärkande för dessa aktier, vad man bör tänka på och vilka några av de mest populära och bästa läkemedelsaktierna är. Så låt oss titta närmare på det.

Populära läkemedelsaktier hos Avanza

Nedan listas de svenska och utländska läkemedelsaktier som för närvarande har flest ägare hos Avanza. Observera att detta inte nödvändigtvis betyder att de också är de bästa läkemedelsaktierna – men ett högt köptryck visar ändå att många anser dessa aktier köpvärda.

För att läsa mer om varje aktie klickar du bara på länkarna. Då kommer du direkt till Avanzas analyssidor för respektive bolag. Tänk också på att nedanstående lista inte är att betrakta som några investeringsråd. När du köper aktier är det viktigt att du alltid gör egna analyser och bedömningar. Läkemedelsaktierna nedan kan däremot fungera som inspiration.

 1. AstraZeneca
 2. Pfizer
 3. Novo Nordisk B
 4. Swedish Orphan Biovitrum
 5. Merck
 6. Abbott Laboratories
 7. Vitrolife
 8. Eli Lilly and Co
 9. Novartis
 10. Getinge
 11. Elekta B
 12. Moderna Inc

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier kan både öka och minska i värde varför en investering alltid innebär en risk. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 

Vad är läkemedelsaktier?

Läkemedelsaktier är aktier i bolag som utvecklar, producerar och säljer läkemedel. Dessa bolag tillhör den överordnade kategorin hälso- och sjukvård, i vilken även företag inriktade på bland annat medicinsk teknik, biomedicin och medicinsk utrustning kan räknas in.

Olika läkemedelsbolag har ofta olika inriktningar, vilket kan vara bra att känna till om du vill investera i läkemedelsaktier och är särskilt intresserad av något speciellt medicinskt område. AstraZeneca är till exempel främst inriktade på att utveckla läkemedel mot bland annat kardiovaskulära sjukdomar, cancer, metabola sjukdomar, infektionssjukdomar och sjukdomar i andningsapparaten.

Swedish Orphan Biovitrum, vilket är ett annat stort svenskt läkemedelsbolag, är specialiserade på hematologiska och immunologiska sjukdomar, och amerikanska Pfizer arbetar brett med alltifrån cancer och metabola sjukdomar till diabetes, infektionssjukdomar och immunologiska sjukdomar.

Oavsett inriktning utgör förstås forskning en betydande del av verksamheten på alla läkemedelsbolag.

läkemedelsaktier i världen
Läkemedelsindustrin är en av de största marknaderna i världen

Varför är det bra att investera i läkemedelsaktier?

En stor fördel med läkemedelsaktier och andra aktier inom hälso- och sjukvårdssektorn är det faktum är de är lågkänsliga för svängningar i konjunkturen. Som inledningsvis nämndes är läkemedelsaktier typiskt kontracykliska aktier – eller ocykliska aktier som de också kallas.

Kontracykliska aktier är alltså aktier i bolag vars verksamhet och intäkter inte påverkas nämnvärt av svängningar i konjunkturen. Till skillnad från cykliska aktier tappar inte läkemedelsaktier i värde bara för att ekonomin går sämre. Läkemedel och sjukvård är sådant som människor prioriterar även när det råder lågkonjunktur och man i övrigt behöver vara mer restriktiv med vad man lägger pengar på.

Mer intressanta aktier.

Läkemedelsaktiers beständighet i lågkonjunktur gör dem till trygga investeringar som tillför stabilitet till aktieportföljen. Helt riskfria är de förstås inte – det finns inga garantier för att ett läkemedelsbolag inte går dåligt i en lågkonjunktur – men risken är betydligt lägre än i cykliska bolag.

Icke-cykliska aktier som läkemedelsaktier kan således ses som en form av stötdämpare i portföljen.

Svensk läkemedelsindustri är på frammarsch

Läkemedelsindustrin är en viktig och framstående sektor i den svenska ekonomin. Som vi skrev i början står läkemedelsexporter för så mycket som 5-10% av den totala svenska exporthandeln, och sektorn fortsätter att slå nya rekord – något som inte minst blir tydligt om man ser till de senaste årens statistik.

Intäkter i svensk läkemedelsexport 2015-2020:

 • 2020: 115 miljarder kronor
 • 2019: 105 miljarder kronor
 • 2018: 82 miljarder kronor
 • 2017: 74 miljarder kronor
 • 2016: 70 miljarders kronor
 • 2015: 71 miljarder kronor

Mest känt av de svenska läkemedelsbolagen är förstås AstraZeneca, vilket sedan fusionen med Zeneca PLC år 1999 går under svensk-brittisk flagg. Den svenska läkemedelsindustrin består dock av betydligt fler bolag än så, av vilka många finns noterade på Stockholmsbörsens olika listor.

Merparten av dessa är fortfarande under utveckling och har således inte börjat dra in några stora vinster ännu – men kan likväl vara intressanta att hålla ett öga på om man är ute efter tillväxtaktier inom läkemedelsindustrin.

Finns det några nackdelar med läkemedelsaktier?

På börsen är mer stabilitet och mindre volatilitet som regel också förknippat med en långsammare tillväxt – så även för många läkemedelsbolag.

Ocykliska aktier som läkemedelsaktier tappar som nämnts sällan i värde när konjunkturen vänder nedåt, men till skillnad från cykliska aktier gör de oftast heller ingen snabb acceleration uppåt när ekonomin återhämtar sig igen.

Många cykliska aktier hämtar snabbt igen det de har tappat när marknaden skiftar från låg- till högkonjunktur, med snabb tillväxt och ökande intäkter. För kontracykliska aktier är utvecklingen oftast lite mer återhållsam.

Samtidigt bör det faktum att läkemedelsaktier är mer defensiva egentligen inte ses som en nackdel – icke cykliska och cykliska aktier fyller olika syften. Således bör en välbalanserad portfölj innehålla bägge; kontracykliska aktier (exempelvis läkemedelsaktier) för mer stabilitet och cykliska aktier för mer tillväxt.

Hur hittar man de bästa läkemedelsaktierna?

Mindre läkemedelsbolag som fortfarande är under utveckling kan kännas lockande att investera i för chansen att tidigt få vara med på en förhoppningsvis lönsam tillväxtresa. Bolag som ännu inte går med vinst och som fortfarande inte etablerat sig ordentligt innebär dock alltid en betydligt högre risk.

Vill du investera i läkemedelsaktier är det oftast bra att börja med stora, stabila bolag som är starka finansiellt och som går med vinst. Som uppvisar bra omsättnings- och vinsttillväxt, som har en stabil och kompetent ledning (som gärna har suttit länge) och som har en låg skuldsättningsgrad.

Många av de bästa läkemedelsaktierna är också några av de mest populära utdelningsaktierna. Tack vare att läkemedelsindustrin är en så pass stabil sektor har många av de väletablerade läkemedelsbolagen möjlighet att dela ut en del av vinsten till sina ägare. Flera uppvisar dessutom en mycket god utdelningstillväxt, vilket innebär att de har råd att även höja utdelningen regelbundet.

Summa summarum – för att hitta de bästa läkemedelsaktierna att investera i behöver du göra research av de bolag du är intresserad av och titta på faktorer som tillgångar och skulder, vinst- och omsättningstillväxt, ledning och eventuell utdelningshistorik.

Du kan också värdera aktier med hjälp av nyckeltal som P/E, P/S och P/B för att eventuellt hitta aktier som av marknaden är för lågt värderade i förhållande till sitt fundamentala värde.

Kort om bra svenska och nordiska läkemedelsaktier

 • AstraZeneca: Sveriges största läkemedelsbolag tillika en av de läkemedelsaktier flest svenska småsparare väljer att köpa. AstraZeneca har drygt 70 000 anställda världen över och stora anläggningar i såväl Sverige som utomlands. Bolaget bedriver omfattande forskning och är specialiserade på att utveckla läkemedel för olika typer av svåra sjukdomstillstånd.
 • Novo Nordisk: Danskt läkemedelsbolag som kommit att bli en av svenska investerares favoriter bland läkemedelsaktier. Novo Nordisk har specialistkompetens på diabetes och är en av de största inom insulinproduktion. Utöver det utvecklar företaget också läkemedel för endokrina och hematologiska sjukdomstillstånd.
 • Vitrolife: Svenskt bolag inriktat på olika typer av moderna fertilitetsbehandlingar. Vitrolife grundades 1994 och har sedan dess expanderat framgångsrikt globalt med marknadsföring och försäljning i såväl Europa som Asien och Nordamerika.
 • Swedish Orphan Biovitrum: Kallas även SoBi och är ett globalt läkemedelsbolag med bas i Sverige. Swedish Orphan Biovitrum är främst inriktade på att ta fram läkemedel för sällsynta sjukdomar, framförallt genetiska och inflammatoriska sådana.
läkemedel forskning
Läkemedelsbolag bedriver mycket forskning

Var kan man handla läkemedelsaktier?

Hos Sveriges största nätmäklare Avanza finns gott om såväl svenska som utländska läkemedelsaktier att investera i. Även Nordnet har flera bra alternativ på sin aktielista.

För att handla aktier behöver du ha ett speciellt handelskonto – exempelvis ett ISK, ett aktie- och fondkonto eller en kapitalförsäkring. Alla dessa kontotyper finns att öppna gratis hos såväl Avanza som Nordnet.

Tips: Vill du investera i utländska läkemedelsaktier som ger utdelning kan en kapitalförsäkring vara ett föredra rent skattemässigt. Läs gärna vår guide om utländska aktier för mer information. 

Här kan du öppna ett konto hos Avanza.

Tryggare sparande? Satsa på en läkemedelsfond

För dig som inte känner att du har tiden eller kunskapen som krävs för att handla med aktier finns andra möjligheter att få exponering mot läkemedelsmarknaden. Investerar du i en läkemedelsfond får du automatiskt en bredare riskspridning och kan dessutom överlåta förvaltningen åt fondens förvaltare.

Handelsbanken Hälsovård Tema, SEB Läkemedelsfond och Swedbank Robur Medica A är tre exempel på läkemedelsfonder som är populära bland Avanzas kunder.

Bra att känna till är att du vid fondsparande betalar en årlig fondavgift som bland annat inkluderar förvaltningsavgift och diverse administrativa kostnader. En fond är således dyrare att äga än aktier, för vilka du endast betalar courtage när du köper och säljer, men samtidigt får man ett lite tryggare och bekvämare sparande.

Sammanfattning

Läkemedelsaktier är ofta trygga, stabila investeringar som inte påverkas av svängningar i konjunkturen – de är så kallade icke-cykliska aktier. Lägre volatilitet och något långsammare tillväxt gör således läkemedelsaktier perfekta för ett mer defensivt sparande.

På den svenska marknaden finns flera stora och stabila läkemedelsbolag att investera i, men också många mindre som fortfarande är under utveckling och som kan komma att bli stora aktörer i framtiden. Det finns även gott om bra utländska läkemedelsaktier att välja bland, för den som vill ha exponering utanför Sverige.

Vill du handla läkemedelsaktier hittar du bäst utbud och lägst avgifter hos nätmäklarna Avanza och Nordnet.

Tips: På Samuelssons Rapport finns mer att läsa om läkemedelsaktier.