Bästa aktietipsen 2024: Bra aktietips för ditt sparande i aktier

Last Updated on April 20, 2024 by admin

Tips och råd kring aktier och investeringar finns det gott om – men hur ska man veta vilka som egentligen är de bästa aktietipsen och vilka man bör följa? För att göra det enklare ger vi på Bästa aktier här våra favorittips för aktier och aktiesparande – samtliga lätta att ta till sig för investerare på alla nivåer. 

Att komma igång med aktier och att så småningom faktiskt tjäna pengar på aktier kan tyckas komplicerat om man är nybörjare och saknar tidigare erfarenhet av börsen. Många är osäkra på hur börsen fungerar, hur man ska välja ut rätt aktier och vad alla nya ord och begrepp egentligen betyder.

Inte blir det heller bättre av att nätet mer eller mindre svämmar över av aktietips och råd från olika experter, analytiker och investerare på alla nivåer. Vilka aktietips är egentligen bra att följa? Vilken är den rätta vägen att gå om man vill börja med aktier och ha chans att nå framgång?

Nedan har vi samlat 6 grundläggande aktietips som hjälper dig att komma igång med dina investeringar och förhoppningsvis börja tjäna pengar. Aktietipsen rör alltifrån vikten av att ha en egen strategi till att sprida riskerna och att välja rätt mäklare. Dessutom listar vi också aktietips på aktier som just nu kan vara värda att kolla in.

Tips på aktier – 30 bra bolag

Vilka som är de bästa aktierna varierar givetvis mycket från tid till annan i takt med att marknaden förändras och att bolag utvecklas. Således kan man inte säga att de aktier som är de bästa just nu per automatik kommer att vara de bästa i framtiden också.

Olika aktier passar också olika bra för olika investerare, beroende på vilken strategi man har och hur ens riskaptit ser ut. Det säkraste sättet att hitta de bästa aktierna för ditt eget sparande är därför att själv undersöka marknaden och lära dig hur man analyserar aktier.

Med det sagt finns det dock vissa bolag som utmärker sig som särskilt stabila och som överlag håller hög kvalitet. Bolag som de flesta gynnas av att ha i portföljen. I listan nedan finner du några av de bästa stabila aktierna på den svenska marknaden.

Aktie
AAK
ABB
ÅF Pöyry
Alfa Laval
Assa Abloy
AstraZeneca
Atlas Copco
Atrium Ljungberg B
Axfood
Beijer Alma B
Beijer Ref B
BTS Group B
Castellum
Fast Partner
Fenix Outdoor
Hennes & Mauritz B
Hexagon
Hufvudstaden A
Intrum
Investor B
Lagercrantz Group Holding
Latour B
Loomis
NIBE Industrier
SCA
Skanska
Softronic
Sweco B
Swedish Match
Telia Company
Vitec Software Group
Wallenstam
Wihlborgs Fastigheter

Obs! Ovanstående är investeringsråd. Köp av aktier bör alltid grundas på egna analyser. 

Bästa aktietipsen för att lyckas på börsen

Från konkreta aktietips om aktier här ovan till praktiska tips om vad som är bra att tänka för att ge dig själv så bra förutsättningar som möjligt att faktiskt lyckas med dina investeringar:

Tips nummer 1: Välj rätt bank eller mäklare

För att kunna köpa aktier behöver du ha ett handelskonto hos antingen en bank eller en aktiemäklare på nätet. Idag finns gott om alternativ att välja mellan, vilket förstås är positivt, men det kan också göra det desto svårare att veta vilken som passar en bäst.

Många av de plattformar som finns tillgängliga är snarlika varandra. Oftast finns bara några små skillnader i villkor eller utbud. Små skillnader kan dock få stor effekt på ditt sparande – och just därför är det viktigt att du jämför olika plattformar och väljer med omsorg.

Avanza och Nordnet är Sveriges största respektive näst största mäklare för handel med aktier och fonder på nätet, och de plattformar de flesta svenska sparare idag väljer att använda sig av. Det är också möjligt att investera i aktier hos de svenska storbankerna, men bäst utbud och lägst avgifter får du hos Avanza och Nordnet.

Vidare är det också viktigt att känna efter vilket användargränssnitt du gillar bäst och tycker är enklast. Tjänsterna på olika plattformar kan vara snarlika och aktiehandel är ju alltid aktiehandel, men layouten på de olika sidorna kan se väldigt olika ut. Besök olika plattformar, klicka dig runt, testa sökfunktionerna och se vilken aktör du känner dig mest bekväm med.

Tips! Val av plattform är inte hugget i sten. Det går alltid att byta. Många investerare har också konto hos flera olika. 

Tips nummer 2: Gör upp en investeringsplan

En investeringsplan eller en strategi är viktig att ha för att inte tappa fokus längs vägen och för att undvika att fatta impulsiva beslut som sällan blir bra.

Det kan låta krångligt, men det behöver egentligen inte vara mer avancerat än att du innan du börjar investera bestämmer vilken typ av aktier du ska köpa, när du ska köpa dem och även i vilka lägen du ska sälja. Skriv gärna ned din strategi också, så att du kan gå tillbaka och titta på den om det skulle behövas.

Exempel på vad en investeringsplan kan innehålla:

 • Hur ofta du ska köpa aktier
 • Vilken budget du har
 • Vilken typ av aktier du ska rikta in dig på – exempelvis stabila aktier, vinstdrivande tillväxtbolag, bra utdelningsaktier och så vidare
 • Villkor för att sälja – exempelvis om utdelningar slopas, om en aktie går väldigt bra och plötsligt utgör en oproportionerligt stor del av innehavet eller om ett bolag går dåligt
 • Vilka marknader du ska sikta in dig på – endast svenska aktier eller en kombination av svenska och utländska?
 • Rebalansering – en gång per år eller oftare?

Gör en investeringsplan

Tips nummer 3: Håll det enkelt

En alltför invecklad investeringsplan blir svår att följa. Satsa istället på att hålla det så enkelt som möjligt och inte göra saker och ting mer komplicerade än nödvändigt. Det här är förstås särskilt viktigt om du är nybörjare.

Sätter du upp en alldeles för knepig strategi är risken stor att du förlorar intresset och tappar bort dig längs vägen – vilket ofta innebär att du börjar ta för stora risker.

Ett bra tumregel att lägga på minnet är att om du upplever att du hela tiden gör avsteg från din strategi, att du upplever den svår att följa – då är den förmodligen också det. En bra investeringsplan ska vara enkel och du ska inte hela tiden behöva påminna dig själv om hur den ser ut och varför du har satt de regler du har.

Tips nummer 4: Satsa på bra, kvalitativa bolag

Ibland är det lätt att bara se aktier som abstrakta värdepapper man kan tjäna pengar på, istället för de ägarandelar i bolag som de faktiskt är. När du köper aktier blir du delägare i det företag du investerar i. Således är det förstås viktigt att du väljer med omsorg och satsar på bolag av hög kvalitet.

Så hur ska man veta om ett bolag är bra och dess är aktie är köpvärd? Det krävs att du studerar och analyserar bolaget i fråga. Titta på dess räkenskaper, ledningen, historiken och utsikterna framgent. Viktigt är också att lägga örat mot rälsen och försöka se vart marknaden är på väg. Ett bolag kan vara hur bra och stabilt som helst, men sinar efterfrågan på den marknad det är verksamt spelar det ingen roll.

Följande variabler är utmärkande för typiska kvalitetsbolag:

 • Stabil tillväxt: Omsättningstillväxt och (helst även) vinsttillväxten ökar för varje år
 • Låg skuldsättning: Företaget har en rimlig skuldsättning och en god betalningsförmåga
 • Kompetent ledning: Kvalitativa bolag har ledningar som sätter aktieägarnas intressen före sin egna, som har en öppen, bra kommunikation med sina ägare och har adekvat kompetens för uppdraget
 • Bra utdelningshistorik: Alla aktier har inte utdelning och det är egentligen inget absolut kriterium för att en aktie ska anses vara bra. Utdelningsaktier är dock ofta väldigt stabila aktier i bolag som bevisligen går så pass bra att man har råd att dela ut en del av vinsten. Allra bäst är de med en stabil, långgående utdelningshistorik utan sänkta eller slopade utdelningar och med regelbundna höjningar av utdelningen.

Tips nummer 5: Diversifiera din aktieportfölj

Vikten av att sprida på riskerna kan inte understrykas nog.

Diversifiering handlar om att inte satsa allt på ett och samma kort. Att inte lägga alla ägg i samma korg, om man så vill. Investeringar på börsen förutsätter ett visst risktagande, så är det bara. Du tar alltid en risk när du satsar pengar på något som du inte vet hur det kommer prestera i framtiden.

Med det sagt har du ändå möjlighet att kontrollera riskerna i syfte att inte göra dig själv alltför sårbar. Detta gör du genom att sprida ut dem i olika bolag, på olika marknader och inom olika sektorer.

Första steget till en bra diversifiering är att inkludera tillräckligt många aktier i din aktieportfölj. Många svenska småsparare har bara 3-4 olika aktier i sin portfölj (somliga har till och med bara en enstaka), vilket dessvärre gör dem mycket sårbara för en nedgång i något av bolagen.

En vanlig rekommendation är att satsa på åtminstone 12-15 olika aktier. Då har du tillräckligt många för en god riskspridning, men inte så pass många att du inte mäktar med att hålla koll på dem.

Vidare är det som nämndes också bra att köpa aktier i några olika sektorer – exempelvis verkstadsaktier, läkemedelsaktier, teknikaktier och så vidare. Köper du exempelvis endast teknikaktier eller aktier i skogsbolag riskerar du att förlora mycket pengar om branschen drabbas av sämre tider.

Slutligen kan du också, om du vill, söka dig utanför den svenska börsen och även inkludera aktier i utländska bolag – exempelvis amerikanska, europeiska eller nordiska bolag. Utländska aktier kräver lite mer eftersom det oftast är svårare att hitta utländska bolag, men är man enträgen går det givetvis.

Tips nummer 6: Tänk långsiktigt

Sist men inte minst ett aktietips om längden på din sparhorisont. Aktiemarknaden kan svänga mycket både upp och ned på kort sikt. Långsiktigt har utvecklingen historiskt dock alltid gått uppåt, och kan således förväntas göra så även framledes.

Givet detta är det bäst att ha en lång sparhorisont när du investerar i aktier – åtminstone fem år, men gärna mer. Det är förstås möjligt att tjäna pengar på kortare tid än så eftersom aktier kan stiga snabbt i värde, men då är också risken väsentligt högre.

Har du en lång sparhorisont är chanserna dock mycket goda att du med tiden kan räkna hem en bra avkastning.

Diversifiera portföljen
Diversifiera och satsa på kvalitet

Bonustips: Utdelningsaktier, investmentbolag & värdeaktier

Aktier som ger utdelning är generellt sett ganska stabila investeringar eftersom ett bolag måste gå med vinst för att ha råd att ge utdelning. Utdelningar är således ofta en bra kvalitetsindikator.

Med det sagt är dock vissa utdelningsaktier bättre än andra. En del bolag ger höga utdelningar men återinvesterar ingenting – vilket i sin tur får en negativ inverkan på tillväxten och i förlängningen både aktiepris och framtida utdelningar.

För att hitta de bästa utdelningsaktierna kan du titta på:

 • UtdelningshistorikBör vara lång och med så få inställda eller sänkta utdelningar som möjligt
 • UtdelningstillväxtUtdelningen höjs regelbundet
 • UtdelningsandelBör vara rimlig (<60%). För hög utdelningsandel betyder att företaget inte behåller särskilt mycket till återinvesteringar
 • Direktavkastning: Inte för låg men heller inte för hög, då en hög direktavkastning indikerar låg tillväxt. Snittet på Stockholmsbörsen ligger på 1-4%. Hög direktavkastning kan vara lockande här och nu, men för maximal avkastning på sikt är det bättre med lägre direktavkastning och högre tillväxt.

Exempel på aktier med stabil utdelningshistorik:

Investmentbolag

Investmentbolag är också ett bra aktietips. Investmentbolag ger en automatisk diversifiering eftersom de har så många underliggande innehav, och dessutom är de oftast väldigt bra utdelningsaktier. Affärsidén i investmentbolag bygger alltså på att investera i andra bolag för att sedan äga, utveckla och förvalta dem.

Investmentbolag är utmärkta för dig som nybörjare som ännu tycker det är svårt att skapa god diversifiering på egen hand, men de passar även perfekt för mer erfarna investerare. Investmentbolag utgör en del av basen i många sparares portföljer.

Exempel på bra svenska investmentbolag:

Värdeaktier

Avslutningsvis är också värdeaktier ett aktietips att lägga på minnet. Det vill säga aktier som av marknaden är lågt värderade i förhållande till dess fundamentala värde.

I vissa fall är en låg värdering berättigad, exempelvis om ett företag blöder pengar eller om det inte längre finns någon efterfrågan i branschen. Men somliga gånger kan marknaden också överreagera, vilket gör att ett bolag som är bra blir undervärderat.

Värdeinvestering är en strategi där du aktivt söker undervärderade aktier och investerar i dem med tron om att marknaden förr eller senare kommer ändra uppfattning och återuppta intresset för bolaget – vilket får som resultat att aktiepriset stiger.

Strategin förutsätter att du kan analysera och värdera aktier med hjälp av nyckeltal som P/E, P/S och P/B. Det är inte helt lätt men lyckas du pricka rätt finns potential att göra en bra vinst.

Här kan du läsa mer om hur du hittar de bästa värdeaktierna.

Sammanfattning av aktietipsen i denna artikeln

Ovan har du nu fått ta del av våra samlade favoritaktietips när det gäller aktier och investeringar. Förhoppningsvis gör de det lite lättare att komma igång och hitta din egen väg på börsen. För att avrunda sammanfattar vi aktietipsen lite kort:

 • Välj en bra mäklare
 • Ha en egen strategi
 • Håll det enkelt
 • Sprid riskerna
 • Köp kvalitet
 • Tänk långsiktigt
 • Utdelningsaktier, investmentbolag och undervärderade aktier är ofta bra

Tips för dig som vill läsa mer: Aktietips på Samuelssons Rapport