Bästa råvaruaktierna 2024: Så hittar du Bra Råvaruaktier och Spannmål aktier

Last Updated on April 20, 2024 by admin

Råvaruaktier har en naturlig plats i en väldiversifierad börsportfölj. Marknaden är dock bred och innefattar alltifrån jordbruksvaror till olja och mineraler – så hur ska man veta vilka de bästa råvaruaktierna är? Det och mycket mer får du svar på här.

Råvaruaktier är som begreppet antyder aktier i bolag som på något sätt är verksamma inom råvaruindustrin – det vill säga bolag som letar efter, utvinner, förädlar och säljer råvaror. Råvaror kan i sin tur vara alltifrån kaffe och kakao, till spannmål, naturgas, olja och ädelmetaller – för att bara nämna en del.

Vill man investera i råvaror är det viktigt att veta vilka möjligheter som står till buds, vad som påverkar priset på olika råvaror, vilka risker som finns och hur man kan tänka när man ska välja aktier. Nedan ger Bästa aktierna dig tips på sådant som är värdefullt att känna till inför en satsning i råvaruaktier.

Låt oss börja med en lista på några av de största och mest populära råvaruaktierna just nu.

17 populära råvaruaktier 2022

Följande aktier är några av de råvaruaktier som handlas allra flitigast på både den svenska börsen och utomlands. Att de är populära behöver inte per automatik innebära att de också är de bästa råvaruaktierna, men kvaliteten är överlag hög varför köptrycket på bolagen också är stort.

Aktie Sektor
Africa Oil Olja & gas
Arcelor Mittal Industrimetaller
BHP Group Ltd Industrimetaller
Boliden Industrimetaller
Equinor Olja & naturgas
Hexpol Kemikalier
Lucara Diamond Ädelstenar
Lundin Energy Olja & naturgas
Lundin Gold Guld & silver
Lundin Mining Corporation Industrimetaller
Outokumpu Metaller
Rio Tinto PLC Industrimetaller
SCA Skog
SSAB Industrimetaller
Stora Enso Skog
Vallourec Industrimetaller

OBS: Aktierna i listan är inga investeringsråd. När du köper aktier är det viktigt att du alltid väljer utifrån egna analyser. 

Vad är råvaruaktier? Och vad är råvaror?

Precis som nämndes lite kort i inledningen är alltså råvaruaktier aktier i bolag verksamma inom råvaruindustrin. Råvaruindustrin är i sin tur en industri i vilken man prospekterar (det vill säga söker efter), utvinner, förädlar och/eller sedermera säljer råvaror.

Det som skiljer en råvara från en vanlig produkt är hur den framställs och hanteras. En råvara är något som bryts i naturen eller odlas fram, och som ännu inte har bearbetats eller omvandlats till någon produkt.

Man delar in råvaror i två olika kategorier; mjuka råvaror och hårda råvaror.

 • Mjuka råvaror: Råvaror som odlas eller föds fram – exempelvis boskap, skog, spannmål, majs, kaffe, bomull, sojabönor, socker och kakao.
 • Hårda råvaror: Råvaror som bryts eller utvinns direkt i naturen – exempelvis olja, naturgas, ädelmetaller och mineraler.
bomull råvara
Bomullsindustrin är en omfattande råvaruindustri

Olika typer av råvarubolag

Givet de många olika slags råvaror som finns är industrin mycket bred. Dessutom finns också många olika led inom industrin som råvarubolagen kan vara verksamma i.

Tittar man exempelvis på skogsindustrin finns där företag som är inriktade på att odla fram skogen och så småningom avverka den. Det finns också företag som sysslar med sågning och klyvning och så andra som förädlar virket och tillverkar sådant som kartong, byggmaterial och pappersmassa.

Likadant ser det ut inom gruvindustrin och oljeindustrin. Som exempel i Sverige kan nämnas LKAB och SSAB. LKAB prospekterar på järnmalmen och bryter den i gruvorna för att sedan transportera den till SSAB som tillverkar järnmalm.

Bönder som odlar kaffe, spannmål, majs eller föder upp boskap sköter oftast biten kring själva odlingen eller uppfödningen, men oftast är det någon annan som tar vid för att framställa de färdiga produkterna.

Många gånger ser det ut på det här viset – att det finns en kedja av olika aktörer inom råvaruindustrin. Med en sådan struktur blir det enkelt för dig som investerare att definiera vilket företag som är det faktiska råvarubolaget, och vilket som är ett transportbolag och en distributör. Är du ute efter att investera i råvaruaktier är det i ett sådant fall bolaget som utvinner råvarorna du ska satsa på.

Samtidigt finns det också råvarubolag som såväl odlar eller utvinner, transporterar, förädlar och säljer råvarorna. Som sköter varje led i processen. En sådan gång är det inte lika glasklart om aktien ska definieras som en råvaruaktie, en industriaktie eller om bolaget kanske rentav ska klassas som en livsmedelsproducent i första hand.

Känner du dig osäker finns en enkel tumregel att lägga på minnet; en råvaruaktie är en aktie i ett bolag vars huvudsakliga intäkter kommer från att framställa råvaror – det vill säga utvinna, odla eller föda upp.

Aktier i bolag som handlar med råvaror

I ett bredare perspektiv kan även aktier i tradingbolag inriktade på att köpa och sälja råvaror klassas som råvaruaktier. Hit kan även så kallade streamingbolag räknas, vilka är vanliga inom framförallt gruvindustrin.

Ett streamingbolag letar inte själva efter några fyndigheter och utvinner heller inte några råvaror. Istället bidrar de med finansiering till gruvbolagen i utbyte mot löfte om att längre fram få köpa en del av råvaruproduktionen – det vill säga en del av guldet, oljan, gasen eller vilken råvara det nu gäller – till ett på förhand bestämt pris.

En fördel med streamingbolag är att de samtidigt som de är exponerade mot råvarumarknaden också får intäkter från sin finansieringsverksamhet. Detta ger dem ett extra ben att stå på som gör de lite mindre sårbara för vad som sker på den aktuella råvarumarknaden.

olja råvaror
Få exponering mot olja med oljeaktier

Vad påverkar råvarupriserna?

 • Utbud och efterfrågan – central faktor
 • Väder och klimat som påverkar skördar
 • Politiska konflikter – nationella eller internationella
 • USD-kursen (de flesta råvaror handlas i USD)
 • Inflation – negativ korrelation där råvarupriserna statistiskt går ned när inflationen går upp

Hur investerar man i råvaror?

Råvaruaktier passar dig som har en långsiktig sparhorisont och som är ute efter att investera. Råvaror är annars också mycket populära för kortsiktig handel eftersom marknaden är ganska volatil och man då kan dra nytta av de stora svängarna upp och ned.

Trading med råvaror sker ofta med derivatinstrument – till exempel CFD’er, terminer, certifikat eller warranter. Exponeringen sker direkt mot råvarupriset, vilket är gynnsamt för denna typ av handel – men oftast mindre gynnsamt för långsiktiga placeringar.

Köper du råvaruaktier får du exponering mot råvarubörsen, men inte mot råvarupriset direkt. Samtidigt ska understrykas att utvecklingen i råvaruaktier förstås är starkt beroende av vad som sker i råvarupriserna. Råvarumarknaden är en typiskt cyklisk marknad, varför råvaruaktier således är cykliska aktier.

Volatiliteten innebär att du måste vara beredd på att värdet på dina aktier kan svänga en hel del både upp och ned, och det ganska snabbt. Här blir vikten av att ha en strategi extra tydlig. Du behöver ha en på förväg bestämd investeringsplan för att på ett bra sätt kunna parera de svängningar som kommer.

En strategi eller en investeringsplan behöver inte vara så komplicerad. Syftet är att sätta upp regler och villkor för dig själv gällande vilken typ av aktier du ska handla, hur mycket du ska investera per månad, i vilka lägen du ska sälja och i vilka lägen du ska köpa mer. Villkoren kan till exempel se ut så här:

 • Undvika förhoppningsbolag och bara köpa aktier i stora, stabila och vinstdrivande råvarubolag
 • Satsa på bra råvaruaktier som ger utdelning och som har en bra utdelningshistorik
 • Köpa råvaruaktier i lågkonjunktur (cykliska aktier som råvaruaktier sjunker vanligtvis i värde under lågkonjunktur eftersom efterfrågan på produkterna/tjänsterna minskar. Vid återgång till högkonjunktur ökar de dock ofta snabbt)
 • Hitta råvaruaktier som marknaden gillar och som visar på en trendande utveckling – köp och behåll så länge marknaden fortsätter att stärkas och aktiepriset fortsätter att stiga
 • Rebalansera portföljen en gång per år eller en gång per kvartal

Försök att hålla din strategi så enkel som möjligt. Den ska vara lätt att följa och hjälpa dig att behålla fokus i din handel – inte kännas krånglig och som något du lockas att göra avsteg från titt som tätt.

Tänk också på att ha din strategi färdig innan du börjar handla. Sedan kan du alltid utvärdera och revidera längs vägen om det skulle behövas.

Lästips: Bästa aktietipsen: Så lyckas du med ditt sparande

Hitta de bästa råvaruaktierna

Precis som inom alla sektorer varierar det förstås vilka som är de bästa råvaruaktierna rent resultatmässigt. Som nämnts är råvarumarknaden en volatil marknad där tvära kast är mer regel än undantag. Med det sagt är förstås vissa företag mer solida än andra.

För att hitta aktier som är köpvärda behöver du göra research om olika bolag, studera historiken, eventuell utdelningshistorik, värdera aktierna med hjälp av nyckeltal som P/E, P/S, P/B och direktavkastning för att slutligen kunna sammanställa en fundamental analys.

Stabila, stora bolag med låg skuldsättningsgrad, bra vinst- och omsättningstillväxt, en kompetent ledning och en kurshistorik som är hyfsat jämn trots volatiliteten är alltid att föredra.

Vidare behöver du också fundera över vilka branscher du önskar investera i. Är du främst intresserad av energiråvaror som olja och gas, eller kanske jordbruksvaror som boskap och spannmål?

Vill du köpa flera råvaruaktier rekommenderas att du väljer några inom olika sektorer för att sprida på riskerna – exempelvis guldaktier, aktier i skogsbolag, oljeaktier och jordbruksaktier. Undvik att lägga alla ägg i samma korg.

kaffe råvaror
Vilka råvaror är du intresserad av?

Var kan man handla råvaruaktier?

Råvaruaktier finns bland annat att handla hos Avanza. Plattformen erbjuder flera olika kontotyper – däribland ISK, depåkonto och kapitalförsäkring – samt låga courtagenivåer och en användarvänlig plattform.

Här kan du öppna ett konto hos Avanza.

Råvarufonder kan vara ett bra alternativ

Vill du ha en bredare exponering mot råvarumarknaden och således en lite lägre risk kan en råvarufond passa bra. Med en fond slipper du även ombesörja förvaltningen själv eftersom det sköts av en professionell fondförvaltare.

En råvarufond investerar i många olika råvarubolag, ofta inom olika branscher, vilket ger dig en betydligt bredare exponering och därmed en bättre diversifiering än om du köper enskilda aktier.

Sammanfattning: Fördelar & nackdelar råvaruaktier och Spannmålsaktier

Råvaruaktier är bra att diversifiera din aktieportfölj med, men kan också vara riskfyllda då marknaden är starkt cyklisk med mycket volatilitet. Såväl fördelar som nackdelar finns alltså, vilka kan sammanfattas enligt följande:

Fördelar

 • Råvarupriserna har låg korrelation med aktiemarknaden, varför råvaruaktier kan utgöra en hedge mot traditionella börsbolag i portföljen
 • Tillför bra diversifiering
 • Bred sektor med många olika bolag och inriktningar att välja mellan

Nackdelar

 • Starkt cykliska aktier som påverkas mycket av råvarupriser – mycket volatilitet
 • Högre risk än traditionella börsbolag

 

Tips för dig som önskar läsa mer: Se vår artikeln på Samuelssons Rapport