Bästa framtidsaktierna – 11 bästa framtida aktierna 2024

Last Updated on April 12, 2024 by admin

Vilka är de bästa framtida aktierna? Oavsett om du sitter med en påse pengar att investera eller vill månadsspara är det en naturlig fråga.  I denna artikel går jag igenom hur jag tänker kring världens bästa framtida aktier och vad det är som gör att vissa aktier kommer att lyckas bättre än andra i framtiden.

Vad är framtidsaktier?

Framtidsaktier är aktier som har goda chanser att utvecklas starkt i framtiden. Detta begrepp ”framtid” är givetvis lite luddigt – är det nästa år, om fem år, tio eller tjugo?

Jag väljer att definiera framtidsaktier som aktier som är värda att satsa på och som har en längre tidshorisont än ”vanliga” aktier. Vanligtvis brukar jag säga – spar med minst fem års sparhorisont. Framtidens aktier bör således ha en investeringshorisont på kanske 10 år eller mer.

Eftersom ingen sitter med en spåkula gäller det att hitta ett sätt att hitta de bästa framtida aktierna. Ett sätt som jag föredrar är att hålla utkik efter så kallade megatrender. Det är gigantiska trender som förändrar hela världen, samhällen och ekonomier.

Bästa framtidsaktierna 2022

Aktie Sektor
Amazon E-handel
Alibaba E-handel
Vitrolife Hälsovård
Novo nordisk Hälsovård
Slitevind Miljö
Solaredge Technologies Inc Miljö
NVIDIA Molnlösningar
Alphabet Molnlösningar
Beyond Meat Nyttig mat
Starbucks Urbanisering
Hufvudstaden Urbanisering

OBS – Du måste själv göra en bedömning av vilka aktier du ska investera i. Detta är således inget investeringsråd.

 

Varför satsa på de bästa framtidsaktierna?

Aktier och investeringar innebär alltid en viss del spekulation. Du vet inte med säkerhet på förhand vilka som blir vinnaraktier eller de bästa aktierna i en sektor eller en börs..

Om du vill spara i aktier på mycket lång sikt är det med stor sannolikt en god idé att köpa inom någon av de branscher som förväntas underbyggas av en globalt stark efterfrågan.

Tendensen på börsen är generellt sett att de flesta aktier inom en viss sektor går mer eller mindre åt samma håll. Är sektorn stark spelar det mindre roll exakt vilket bolag du köpt aktier i.

Att satsa på vinnarsektorer kan därför vara ett sätt att sänka risken i portföljen. Du har ett motiv till varför du köpt aktierna. Dessutom ger långsiktigheten dig anledning att inte sälja innehaven för snabbt.

Vinnarbranscher med bästa framtida aktier

Vilka är då de branscher som har potential att frambringa de bästa framtidsaktierna? Här är några favoriter:

Miljö

Att världen står inför en minst sagt stor utmaning med att få kontroll över den globala uppvärmningen råder det inga tvivel kring. Detta problem har visat sig vara mer akut än vad många tidigare trott.

Översvämningar, extrem torka, snöoväder och skogsbränder medför stora kostnader för länder världen över. Samtidigt finns ett allt större politisk konsensus att göra något åt problemen.

Detta skapar möjligheter för företag som arbetar med miljölösningar. Hit hör exempelvis grön energi som solpaneler och vindkraft. Effektiv användning av resurser, energibesparing, och eldrivna fordon är andra exempel.

Här går det att hitta många av de bästa framtidsaktierna. Miljö är definitivt en av världens största megatrender.

Hälsovård

Världens befolkning fortsätter att öka. Samtidigt sker en global förbättring av ekonomin. Många människor i tredje världen går från fattigdom till medelklass. Folk blir dessutom äldre och äldre – på en global nivå.

Allt detta innebär att efterfrågan på bra hälsovård bara kommer att öka. Dels är det allt fler som får råd med sjukvård, dels blir vi allt äldre, vilket ställer högre krav på vård och omsorg.

Sjukvård är ett av de områden där det går att hitta ett stort antal bra framtidsaktier. Branschen präglas av stora bolag men det finns även uppstickare. Som en bonus är denna sektor ocyklisk vilket innebär att aktierna brukar klara sig ganska bra även i lågkonjunktur.

Molnlösningar

”Molnet” kan upplevas som lite diffust, men det är något som vi alla använder varje dag – och användningen ökar bara mer och mer.

Molnlösningar har gått om nästan all användning av programvara som installeras på datorer. Det handlar alltså om program och programtjänster som finns på en server och som används genom en internetuppkoppling.

Här finns många av världens bästa framtidsaktier tror jag. Molntjänster används för allt från ordbehandling och kalkylblad till bokningssystem, affärssystem och forskningsplattformar för AI.

Aktier som kan dra nytta av denna megatrend är exempelvis utvecklare av den hårdvara som finns i molnsystem men även bolag som bygger sin affärsidé på att bygga molntjänster.

E-handel

E-handeln har legat i en stigande trend i princip ända sedan det blev möjligt att köpa något på nätet. Webbutiker har dykt upp som svampar ur marken. Auktionssajter och annonssajter har gjort att vem som helst kan köpa och sälja begagnade prylar online.

Under Coronapandemin började även många ur den äldre generationen att handla mat och annat online. Idag är det få i Sverige som upplever att det är otryggt att köpa på nätet. Trenden syns även globalt. Det sätt som Amazon vuxit fram på olika marknader visar att efterfrågan på onlinehandel är stor.

Det går att hitta många framtidsaktier inom e-handel. Dels finns det handelsplattformar och nätvaruhus som exempelvis Amazon och Alibaba. Dels kommer aktier som förser branschen med teknik och betallösningar att gynnas.

Du kanske även gillar denna artikeln: bästa högriskaktierna.

Nyttig mat

Intresset för nyttig mat ökar explosionsartat. Det hänger ihop med en högre levnadsstandard men även insikt i vilka problem dålig mat medför för hälsan.

I takt med att allt fler människor i världen blir rikare skaffar de sig en livsstil där bra och nyttig mat får en allt större plats – och får lov att kosta en slant.

Dessutom samverkar denna megatrend med miljöaspekten. Allt fler väljer en vegetarisk kost för att främja miljön. Här finns det framtidsaktier i bolag som utvecklar framtidens ingredienser, till exempel skapar veganska alternativ till kött.

Urbanisering

I takt med att världens befolkning växer och blir allt rikare kommer fler och fler att vilja flytta in till städerna. Enligt vissa uppskattningar kommer nästan 70 procent av världens befolkning att bo i städer 2050.

När allt fler bosätter sig i en stad ställer det höga krav på infrastruktur, bostäder och kontor. Bland de bästa framtidsaktierna finns därför sannolikt många fastighetsbolag och företag som specialiserar sig på den utbyggnad av infrastrukturen som behövs.

Urbanisering är en sektor med många framtida aktier
Fastighetsaktier kommer troligtvis att påverkas positivt av den tilltagande urbaniseringen i världen.

Risker med framtidsaktier

Det finns flera risker med framtidsaktier som är värda att känna till. Att de globala megatrenderna finns råder det inga tvivel kring. Att det kommer att finnas många köpvärda framtidsaktier inom dessa områden är också klart.

Däremot är det en utmaning att hitta de bästa framtidsaktierna. Bara för att miljöteknik sannolikt kommer att vara en vinnare de närmsta 50 åren innebär det inte att alla bolag i den branschen kommer att lyckas. Vissa kommer till och med att försvinna.

Till problemet hör också att dessa aktier förväntas ge avkastning på mycket lång sikt. Det finns kanske begränsat med historiska data och vad framtiden bär i sitt sköte är det givetvis ingen som exakt vet på förhand.

För att begränsa risken är det smart att sprida på sina investeringar. Dels kan du satsa på flera framtidsbranscher. Dels kan du köpa flera olika aktier inom varje bransch. På så sätt tappar inte din aktieportfölj särskilt mycket i värde ifall ett av innehaven går dåligt.