Köpvärda aktier just nu 2024 (bra aktie som är köpvärd)

Last Updated on April 12, 2024 by admin

Ska du investera i aktier finns tiotusentals olika alternativ att välja bland. Att hitta rätt kan med andra ord vara lättare sagt än gjort. Nedan finner du en guide till hur du hittar de bästa köpvärda aktierna på marknaden just nu – komplett med konkreta aktietips samt allmänna investeringsråd som är bra att ha med sig. 

Hur hittar man de bästa köpvärda aktierna på marknaden – och vad är det som avgör om en aktie är köpvärd? En snabb sökning på nätet ger tusentals träffar och det kan vara svårt att sålla bland all information och inspiration som kommer upp. I synnerhet om man är hyfsat ny på börsen och saknar tidigare erfarenhet att luta sig mot.

För att göra det lite lättare att komma igång har Bästa aktierna sammanställt en introducerande guide till vad som identifierar en köpvärd aktie, vilka olika kriterier man kan kika på och vilka de bästa källorna för köptips är. Guiden riktar sig främst till dig som har begränsad erfarenhet av aktiehandel.

Vad avgör om en aktie kan anses vara köpvärd?

Finansiella investeringar handlar i grund och botten om att köpa billigt och sälja dyrt. För att det ska vara möjligt måste bolaget du köper aktier i ha en lönsam verksamhet som utvecklas positivt. Det måste gå med vinst. För att aktiekursen ska gå upp och på sikt generera en avkastning till dig som investerare, måste det också finnas ett förtroende för bolaget på marknaden. Ju mer eftertraktad en aktie är på marknaden – alltså ju större efterfrågan är – desto mer går den upp i pris.

Huruvida en aktie kan anses vara köpvärd eller inte kan skilja sig väldigt åt beroende på investeringsstrategi, avkastningskrav, riskaptit, sparhorisont samt de egna kunskaperna. Detta är viktigt att ta med sig när man söker inspiration för aktiehandel på nätet – olika tips är avsedda för olika typer av investerare. Somliga är ute efter undervärderade aktier att köpa “billigt”, andra söker aktivt efter så kallade turn arounds – det vill säga dåliga aktier som man hoppas ska vända uppåt. Dessa strategier förutsätter dock att man har vissa kunskaper inom aktieanalys.

För vanliga småsparare och nybörjare är det däremot bättre att satsa på aktier i stabila bolag som går med vinst och vars aktie historiskt har gett god avkastning. Ju mindre erfaren man är, desto mer försiktig bör man vara.

Oavsett vilken strategi man utgår från eller hur riskbenägen man är, kan en samlad definition av en köpvärd aktie likväl sägas vara en aktie för vilken man bedömer att det finns en hög sannolikhet för en positiv kursutveckling inom en viss tidshorisont. Viktigt är också att ställa potentiell avkastning i relation till den aktuella risken.

Grundläggande faktorer att titta på – 3 tips

Stabila välmående bolag är alltså att föredra om man vill börja investera i aktier utan att göra det för komplicerat och utan att ta onödigt höga risker. Finansiella investeringar i aktier och andra typer av värdepapper är alltid förenat med ett visst risktagande, men beroende på vilka slags tillgångar man väljer kan man kontrollera risken till viss del.

För att ta reda på hur det står till i ett företag och om dess aktie är värd att investera i, finns flera faktorer att titta på för hjälp. Några grundläggande är:

  • Historisk avkastning – hur har aktien gått 3, 5 och 10 år bakåt i tiden? Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, det är viktigt att poängtera, men det ger likväl en tydlig indikation på hur bolaget i fråga mår samt huruvida marknaden har ett förtroende för det eller inte.
  • Antal ägare – de mest populära aktierna behöver inte alltid vara de bästa, men de som lockar många investerare är generellt ganska stabila. Kika på topplistor över aktier med flest ägare hos Avanza och Nordnet och låt dig inspireras av hur andra handlar.
  • Utdelning – bolag som har råd att dela ut en del av vinsten har som regel en stadig ekonomi. Genom att investera i utdelningsaktier får du också en direktavkastning under tiden du fortfarande äger aktierna, likväl som den slutliga avkastningen den dag du säljer. Mer om hur du hittar köpvärda utdelningsaktier kan du läsa i vår guide Vad är utdelningsaktier?

Ovanstående information finns att hitta om varje enskild aktie hos din bank eller nätmäklare. Att titta på historisk avkastning, antal ägare och eventuell utdelning är inte detsamma som att göra en fullständig analys av bolaget, men det hjälper dig att få en bra första bild av det samt att sålla bort sådana som inte alls är intressanta och inte uppfyller dina grundläggande krav.

Vill du göra en mer grundlig finansiell analys kan du djupdyka i företagets senaste balans- och resultatrapport samt ta hjälp av värdefulla nyckeltal som P/E, soliditet och substansvärde (eget kapital). På Samuelssons Rapport finns bra artiklar där värdering av aktier med hjälp av nyckeltal förklaras.

Investeringsinspiration – 10 köpvärda aktier att spana in

Aktiemarknaden är en dynamisk marknad i ständig rörelse. Tillgång och efterfrågan är föränderliga, varför olika aktier kan vara olika köpvärda vid olika tillfällen.

För att runda av med några konkreta aktietips att spana in, listar vi nedan de tio aktier med flest ägare hos Avanza samt de tio aktier som haft bäst avkastning under de senaste fem åren hos Nordnet. Viktigt är att återigen poängtera att varken historisk avkastning eller många ägare är någon garanti för en positiv utveckling framgent, men det ger likväl en indikation på vad man som investerare kan förvänta sig och vilket förtroende marknaden har för aktien.

Bra köpvärda aktier hos Avanza – topp 10 med flest ägare

Aktie
Ägare hos Avanza
Investor B 303 006
Samhällsbyggnadsbo. i Norden B 158 309
Volvo B 136 658
Volvo Car B 123 825
Kinnevik B 123 282
Hennes & Mauritz B 96 247
Latour B 92 462
SAS 91 180
Evolution 87 399
Swedbank A 81 319

Källa: Avanza. Senast uppdaterad 220314.

Bra köpvärda aktier hos Nordnet – topp 10 med bäst avkastning de senaste 5 åren

Aktie Utv i % 5 år
Swedencare AB 1921,34%
Genovis AB 1781,48%
SynAct 1545,16%
Gullberg & Jansson 1518,18%
Plejd 1472,97%
Evolution AB 1305,57%
Fortnox 1158,79%
Mangold AB 1060%
Embracer Group AB ser B 1037,85%
Note AB 793,40%

Källa: Nordnet. Senast uppdaterad 220314.

Sammanfattning

Vilka som är de bästa köpvärda aktierna kan skilja sig åt för olika investerare. Faktorer som investeringsstrategi, riskaptit, kunskap och erfarenhet av börshandel samt avkastningskrav gör att definitionen av en köpvärd aktie kan se olika ut för olika individer. Ja, som regel är det i varje fall bra att köpa billiga aktier med potential

För nybörjare och vanliga småsparare framhålls dock aktier i stabila, välmående bolag som går med vinst som de bästa och mest köpvärda aktierna. Aktier för vilka det finns en hög sannolikhet för positiv värdeutveckling inom en viss tidsram, och det till en rimlig risk. Värdefulla faktorer att kika på här är historisk avkastning, antal ägare, utdelning samt ekonomiska rapporter.

Avslutningsvis kan tips och inspiration om bra aktier värda att köpa hittas i mängder på nätet. Viktigt att tänka på är dock att olika tips kan vara avsedda för olika investeringsstrategier. Således är det en förutsättning att du först beslutar dig för vilken strategi du ska följa, så att du utifrån det kan hitta aktier som passar just dig och din strategi.