Guldaktier 2024: Skydda portföljen med bästa guldaktierna

Last Updated on April 12, 2024 by admin

Intresserad av att investera i guld men osäker på hur det går till och vad som är bäst? I den här artikeln ger Bästa aktierna  tips och råd om hur du hittar de bästa guldaktierna samt vilka ytterligare investeringsalternativ som finns om du önskar placera pengar i guld.

Guld är världens dyraste och mest eftertraktade ädelmetall och en råvara människor under tusentals år har använt för att lagra tillgångar – så även än idag.

Guldets status som investeringstillgång ser dock olika ut beroende på vem du frågar. Många anser att ädelmetallen är en så kallad safe haven-tillgång som är trygg att vända sig till när det är oroligt på börsen eller om förtroendet för det traditionella finansiella systemet börjar urholkas.

Andra, däribland investeringsproffset Warren Buffett, tycker att guld förvisso är bra – men att aktier är desto bättre när det kommer till att investera.

Oavsett de delade meningarna finns ett flertal olika sätt att investera om du vill ha exponering mot guld. I texten nedan beskrivs guldaktier och hur du hittar de bästa guldaktierna, men vi tipsar även om andra placeringsalternativ.

 

11 guldaktier hos Avanza

Majoriteten av de guldaktier som finns tillgängliga på Avanza är amerikanska – endast ett fåtal är svenska. Detta beror förstås på att guldindustrin är väldigt mycket större i USA än vad den är i Sverige.

Nedan listas 13 olika guldaktier att handla hos Avanza. Önskar du läsa mer om varje aktie klickar du bara på länkarna på respektive akties namn. De tar dig direkt till Avanzas analyssidor.

 1. Freeport-McMoRan Inc
 2. Barrick Gold Corp
 3. Newmont Corporation
 4. AngloGold Ashanti Ltd
 5. Gold Fields Ltd
 6. Kinross Gold Corp
 7. Compania de Minas Buenaventura
 8. Iamgold Corp
 9. Agnico Eagle Mines Ltd
 10. Eldorado Gold Corp
 11. Kopy Goldfields

Observera: Ovanstående lista är inga tips eller råd om investeringar. Vid köp av aktier är det viktigt att du alltid gör egna analyser och grundar dina beslut på dem. 

Vad är guldaktier?

Guldaktier är aktier i bolag verksamma inom guldindustrin. Vanligen är de inriktade på gruvverksamhet, vilket alltså innebär att de letar efter och utvinner guld.

Många av de största gruvbolagen inriktade på guld är amerikanska, men stora guldgruvor finns på många håll i världen – främst i Nordamerika, Ryssland och Australien men även i Sydamerika, Sydafrika och Uzbekistan.

Investerar du i guldaktier blir du inte ägare till något fysiskt guld, utan istället delägare i bolag som utvinner guld. Med detta finns både fördelar och nackdelar.

Gruvbolagens verksamhet är förvisso beroende av hur guldpriset utvecklar sig, men de är samtidigt aktiva företag för vilka det finns fler dimensioner än endast tillgång och efterfrågan på guld. Går ett gruvbolag riktigt bra och marknaden känner stort förtroende för det, kan aktiens pris ofta stiga mer än vad priset på guld gör.

Detta är förstås positivt för de som är aktieägare i bolaget, men det fungerar även likadant åt andra hållet. Händer något som påverkar verksamheten negativt – exempelvis att guldfyndigheterna var mindre än förväntat i en viss gruva, eller att en allvarlig gruvolycka sker – kan aktiens pris också sjunka rejält, även om priset på guld är fortsatt stabilt eller stiger.

Givet dessa förutsättningar är volatiliteten betydligt högre i guldaktier än vad den är i riktigt, fysiskt guld. Värdet på fysiskt guld är inte korrelerat med utvecklingen på börsen. Guld tappar inte i värde bara för att det sker en nedgång på aktiemarknaden – snarare brukar det istället stiga.

Slutligen bryter många av de gruvbolag som utvinner guld även andra ädelmetaller och mineraler, vilket gör att priset på aktierna i sådana bolag inte enkom styrs av priset på guld.

guldaktier i gruvbolag
Guldaktier är oftast aktier i bolag som utvinner guld i gruvor

Var köper man guldaktier?

För att kunna köpa guldaktier behöver du ha ett handelskonto hos en bank eller nätmäklare. De flesta svenska aktie- och fondsparare föredrar idag Avanza eftersom utbudet av aktier och andra värdepapper är stort, avgifterna låga och plattformen väldigt användarvänlig.

Guldaktier kan du handla via såväl depåkonto som ISK eller kapitalförsäkring.

Här kan du öppna ett konto hos Avanza. 

Hur hittar man är de bästa guldaktierna?

Precis som för andra typer av aktier gäller det att analysera och jämföra flera olika bolag för att hitta de bästa guldaktierna på marknaden. Tänk dock på att marknaden är i ständig rörelse och att historisk avkastning aldrig är någon garanti för framtida avkastning – de som var de bästa guldaktierna för ett år sedan behöver inte nödvändigtvis bli det även framåt.

Historisk utveckling, bolagsledning, kassaflöden, vinstmarginaler och skuldsättningsgrad är några av de faktorer som är viktiga att titta på för att kunna bedöma om en aktie är köpvärd eller inte. Stabila aktier med god riskjusterad avkastning är oftast att föredra – men kan vara svåra att hitta i den här kategorin.

Det är viktigt att känna till att aktier i gruvbolag – vare sig det gäller guld eller andra metaller eller mineraler – är betydligt mer riskfyllda än andra aktier. Dels är gruvindustrin en mycket kapitalintensiv industri som kostar enorma pengar att hålla igång, men utöver det är det också en osäker sådan.

Äkta guld kan inte framställas på konstgjord väg utan måste brytas i gruvor. Gruvbolagen är således beroende av att de faktiskt hittar så mycket guld som de hoppas och att de kan leverera det de lovar – vilket långt ifrån alltid är fallet. Inte sällan är fyndigheterna mindre än förväntat, vilket givetvis får konsekvenser för hela verksamheten och således även aktiekursen.

Alternativ till guldaktier

Investera i fysiskt guld

Ett givet alternativ till att investera i guldaktier är förstås att köpa riktigt, fysiskt guld. För många inbitna guldanhängare är det här alternativet det som föredras mest.

Precis som med aktier finns förstås både fördelar och nackdelar med att äga fysiskt guld.

En av de främsta fördelarna är att du själv är 100% direkt ägare till allt det guld du köper. Ägandet är helt utan mellanhänder och inte indirekt på något vis – till skillnad från om du köper guldaktier.

Samtidigt måste guldet förstås förvaras på något sätt. Logistik och säker förvaring är en klar nackdel med att äga fysiska guldtackor då det är både omständigt och oftast ganska dyrt.

Vidare ger fysiskt guld heller ingen ränta, och ingen utdelning. Sannolikt ökar det i värde över tid, men den avkastningen realiseras ju först den dag du säljer guldet. Någon direktavkastning är med andra ord inte möjligt med denna typ av bra aktier.

Vill du köpa fysiskt guld men slippa förvaringen finns det nätmäklare som förmedlar handel med allokerat guld och som har egna säkerhetsvalv. Du äger med andra ord fysiska guldtackor, men behöver inte rodda med någon logistik kring det hela.

Guldfonder och ETF’er

Fonder som investerar i guldbolag kan vara ett bra investeringsalternativ för dig som inte känner att du behöver äga fysiskt guld och som vill spara på ett lite enklare sätt än i aktier.

Guldfonder investerar i många olika bolag inom guldindustrin och ger på så sätt en betydligt bredare exponering än om du köper egna aktier. Bredare exponering ger i sin tur bättre riskspridning.

Vill du satsa på fonder är också ETF’er ofta en bra väg att gå. ETF’er är fonder som handlas på börsen precis som aktier, vilket innebär att de går betydligt snabbare att handla än vanliga fonder. Dessutom är avgifterna också låga.

ETF’er med inriktning på guld äger fysiskt guld för att backa upp fondernas värde. Investerar du i en guld-ETF får du med andra ord exponering mot just fysiskt guld istället för aktier i guldbolag. Ett exempel på en ETF för guldinvesterare är SDPR Gold Trust GLD/IAU.

Observera att amerikanska ETF’er inte längre går att handla från Sverige sedan EU-regelverket Mifid II trädde i kraft. Önskar du handla amerikanska ETF’er måste du söka dig till en utländsk mäklarsajt.

Gold streaming-bolag

Gold streaming-bolag är bolag som inte själva bedriver någon gruvverksamhet eller utvinner något guld. Istället går deras affärsidé ut på att erbjuda hjälp med finansiering till guldgruvbolagen, för vilket de oftast erhåller en del av guldproduktionen som utbyte.

Aktier i gold streaming-företag kan vara en smart väg att gå då de dels ger exponering mot guld och guldpriserna, men också tjänar pengar på att vara finansiärer åt andra. Detta gör dem lite mindre sårbara än guldgruvbolagen som, precis som tidigare nämnts, är förknippade med en hög risk.

Ett exempel på ett gold streaming-bolag som blivit mycket framgångsrikt är Franco-Nevada Corp, vars aktie bland annat finns att handla hos Avanza.

Terminskontrakt och guldcertifikat

Sist men inte minst kan man också få exponering mot guld genom att handla terminskontrakt och guldcertifikat. Dessa är derivatinstrument som har högre risk än vanliga aktier och fonder, varför de således lämpar sig bäst för lite mer erfarna handlare som har kunskap om instrumenten.

Vill du handla guld med terminer eller certifikat är det viktigt att du läser på om hur det fungerar och vilka risker det innebär. På Samuelssons Rapport finns en bra artikel om guldaktier i vilken det även står en del om terminer och certifikat.

fysiskt guld
Fysiskt guld kräver säker förvaring

Fördelar och nackdelar med att investera i guld

Inför en investering i guldaktier eller andra instrument knutna till guld är det viktigt att du vet om vilka fördelar och nackdelar som finns, vilka riskerna är och hur avkastningsmöjligheterna ser. Mycket av det har vi gått igenom redan, men för att göra det mer överskådligt sammanfattar vi det här nedan.

Fördelar

 • Priset på guld går oftast upp när börsen går ned, varför ett innehav i guld kan fungera som en bra hedge i din portfölj
 • Guld är en realtillgång som är lätt att omsätta till pengar
 • Exponering mot guld går att få på flera olika sätt – exemplevis med aktier, fysiskt guld, fonder och derivatinstrument
 • Oberoende tillgång som inte kontrolleras av någon stat
 • Stabilt värde – guld har aldrig någonsin fallit till noll i värde, och lär inte göra det framöver heller
 • Guld är en ändlig resurs på vilken efterfrågan är konstant hög

Nackdelar

 • Gruvindustrin är kapitalintensiv och mycket osäker, varför aktier i guldgruvbolag är avsevärt mer riskfyllda än aktier i vanliga börsbolag
 • Fysiskt guld kräver logistik och säker förvaring
 • Guld ger ingen utdelning och ingen ränta – endast avkastning den dag du säljer det

 

Vill du få tips och råd om andra aktiekategorier också? Ta då gärna en titt på våra övriga artiklar – exempelvis Bästa värdeaktierna – Hitta undervärderade bolagTopp 30 Bästa tillväxtaktierna och Bästa folkaktierna – 25 aktier svenskar gärna handlar.