Verkstadsaktier 2024 – Populära bra svenska storbolag inom verkstadssektorn

Last Updated on April 12, 2024 by admin

Sverige har en lång och framgångsrik tradition inom verkstad och industri, vilket kan ses på Stockholmsbörsen där verkstadsaktier – eller industriaktier som de också kallas – utgör en stor del av totalvärdet. I den här artikeln guidar Bästaaktierna.se dig till hur du hittar de bästa verkstadsaktierna. 

Verkstadsaktier eller industriaktier är en bred kategori av aktier som omfattar många olika typer av bolag. Som bekant finns industrier inom en mängd olika branscher och verksamheter – allt ifrån bilproduktion och skogsmaskiner, till ventilationsanläggningar och bygg.

På den svenska börsen har flera av de absolut största bolagen någon form av inriktning mot industri och verkstad. Sverige har länge varit framstående inom industrisektorn, och många av de stora svenska industriföretagen har funnits under många år. Flera av dem är också så kallade folkaktier – vilket betyder att de är populära att äga och att många har dem i sitt sparande.

Kända svenska verkstadsaktier

Nedan listas ett antal exempel på några av de största och mest kända verkstads- och industribolagen vi har i Sverige samt vilken inriktning de har och på vilken börslista de är noterade. Vill du läsa mer om dem och se historik och nyckeltal kan du klicka på respektive bolagsnamn – länkarna tar dig direkt till Avanzas analyssidor för aktier.

Bolag Inriktning Börslista
ABB Industrimaskiner
Large Cap Stockholm
Alfa Laval Industrikomponenter
Large Cap Stockholm
AQ Group Industrikomponenter
Mid Cap Stockholm
ASSA Abloy Byggmaterial
Large Cap Stockholm
Atlas Copco Industrimaskiner
Large Cap Stockholm
Beijer Alma Industrikomponenter
Mid Cap Stockholm
Bufab Industrikomponenter
Mid Cap Stockholm
Bulten Industrikomponenter
Mid Cap Stockholm
Cavotec Industrimaskiner
Mid Cap Stockholm
Concentric Industrikomponenter
Mid Cap Stockholm
Epiroc Industrimaskiner
Large Cap Stockholm
GARO Elektriska komponenter
Mid Cap Stockholm
Gränges Industrikomponenter
Mid Cap Stockholm
Haldex Industrikomponenter
Mid Cap Stockholm
Hexagon Mätutrustning
Large Cap Stockholm
Hexatronic Elektriska komponenter
Mid Cap Stockholm
Lindab Installation & VVS
Mid Cap Stockholm
NIBE Industrier Värmepumpar
Large Cap Stockholm
SAAB Försvarsmateriel
Large Cap Stockholm
Sandvik Industrimaskiner
Large Cap Stockholm
SKF Industrikomponenter
Large Cap Stockholm
Systemair Installation & VVS
Mid Cap Stockholm
TRATON Industrimaskiner
Large Cap Stockholm
VBG Group Industrikomponenter
Mid Cap Stockholm
Volvo Industrimaskiner
Large Cap Stockholm
XANO Industri Industrikomponenter
Mid Cap Stockholm

Observera: Ovanstående är inga tips eller råd om investeringar. Du bör alltid välja aktier baserat på egna analyser. 

Vad är verkstadsaktier?

Verkstadsaktier är aktier i bolag som har bedriver någon typ av tillverkande verksamhet i verkstäder eller industrilokaler. Verksamheterna kan som inledningsvis nämndes variera mycket och industriaktier återfinns således inom flera olika branscher.

En gemensam nämnare för de flesta verkstadsaktier/industriaktier är dock att det ofta rör sig om bolag med omfattande produktion, stora anläggningar och kapitalintensiva verksamheter.

Vidare är många av de svenska verkstads- och industribolag som finns också mogna, väletablerade företag som funnits på marknaden under lång tid. I Sverige finns exempelvis flera stora industribolag som numera är över 100 år gamla.

Den mest intensiva tillväxten är för de flesta av dessa bolag redan passerad. Är man ute efter potentiella kursraketer kan således småbolagsaktier eller andra tillväxtaktier vara bättre alternativ.

Stora, stadiga industribolag lockar istället med mer stabilitet och lite mer trygghet. Många av aktierna på listan ovan är även mycket fina utdelningsaktier med såväl bra utdelningstillväxt som en stabil och långtgående utdelningshistorik.

Vad gäller inriktning och bransch för industribolag är följande några vanliga exempel:

 • Militär och försvar
 • Vitvaror och annan hemutrustning
 • Rederier
 • Fordon och motorer – bilar, lastbilar, traktorer, båtar etc
 • Luft- och ventilation
 • Elektronik/elektriska komponenter
 • Byggvaror, verktyg och tillbehör
 • Maskiner av olika slag
 • Utrustning till olika tillverkningsindustrier
Verkstadsaktier i många branscher
Verkstadsbolag finns med flera inriktningar

Verkstadsaktier är ofta cykliska aktier

Utmärkande för verkstadsaktier generellt är att de i hög grad är känsliga för förändringar i konjunkturen. De är så kallade cykliska aktier.

Cykliska aktier stiger i värde under högkonjunktur och sjunker i värde under lågkonjunktur. Detta eftersom de produkter och tjänster cykliska bolag producerar och säljer inte är sådant folk prioriterar att lägga pengar på när ekonomin går dåligt och man måste vara mer återhållsam med sina pengar.

Färre passar på att byta upp sig till en ny bil, köpa en ny båt eller renovera köket med nya vitvaror under en lågkonjunktur.

Omsättningen i företag inom industri är alltså starkt beroende av konjunkturen – vilket är viktigt att känna till om man funderar på att investera i verkstadsaktier. Man bör vara beredd på lite volatilitet och att kursen sannolikt kan sjunka om ett skifte från hög- till lågkonjunktur sker.

Samtidigt är också cykliska aktier som regel riktigt bra på att snabbt hämta igen förlorad mark när konjunkturen vänder uppåt igen.

Mer om bästa svenska aktier.

Hur hittar man de bästa verkstadsaktierna?

Sverige har gott om bra verkstadsaktier varför valmöjligheterna således är flera när man ska hitta bra bolag att investera i.

Som nämndes i inledningen är det verkstadsaktierna som dominerar på Stockholmsbörsen. Inte till antalet (de renodlade verkstadsaktierna är i själva verket inte så många) men däremot om man ser till börsvärde.

Så mycket som en tredjedel av alla företag som ingår i indexet OMXS30 – vilket är ett index som följer de 30 mest omsatta bolagen på NASDAQ Stockholm – består av just verkstadsaktier. Det totala börsvärdet av dessa bolag står för omkring 40% av OMXS30 samlade värde.

Vilka som är de bästa verkstadsaktierna kan dels variera från tid till annan eftersom såväl marknaden som bolagen i sig är under ständig rörelse och utveckling. Vidare kan också olika bolag passa olika bra beroende på vad du är själv är intresserad av och tror på.

Flera av de stora svenska industriföretagen har gjort lyckosamma expanderingar utomlands och är väl ansedda på den globala marknaden. Företag som Volvo, ABB, Atlas Copco och Sandvik började alla som små verkstadsbolag en gång i tiden, men är numera multiinternationella jättekoncerner.

För att hitta de bästa verkstadsaktierna till din portfölj behöver du dels utgå från din egen strategi, och dels göra din hemläxa om de bolag du är intresserad av. Studera kurshistorik och utdelningshistorik, tidigare årsredovisningar och ekonomiska nyckeltal. Gör grundliga analyser.

Givet industribolagens känslighet för konjunkturförändringar är det också viktigt att titta på hur olika företag klarade sig ur den senaste ekonomiska krisen. Repade de sig snabbt och med besked, eller ser återhämtningen ut att ha gått långsamt?

Svenska industribolag är överlag stora och stabila, men några garantier för sämre tider finns inte, varför det är viktigt att göra sin research även inför köp av denna typ av aktier.

Bra att tänka på när du vill hitta de bästa verkstadsaktierna:

 • Fundera över vilka bolag du själv tror på – och varför
 • Kontrollera kursutveckling och historik – finns mycket volatilitet eller ser värdeutvecklingen stabil ut?
 • Hur ser utdelningshistoriken och utdelningstillväxten ut?
 • Studera tidigare årsredovisningar, senaste balans- och resultatrapport samt olika nyckeltal
 • Leta efter bolag som har stabil tillväxt över tid och som har bra vinstmarginaler
 • Titta på hur väl bolaget i fråga hämtade sig ur den senaste lågkonjunkturen

Varför investera i verkstadsaktier/industriaktier?

En stor andel av de svenska verkstadsaktierna är väletablerade, mogna bolag av hög kvalitet och som funnits länge. De har lång erfarenhet av marknaden och har lyckats ta sig framgångsrikt genom såväl upp- som nedgångar under många år.

Verkstadsaktier är således tacksamma att investera i då de erbjuder en stabilitet som mindre, mer nyetablerade företag inte kan. Tillväxten kan förvisso vara något mer återhållsam, men så är även risken.

På senare år har den allmänna trenden lutat mer åt att investera i tillväxtbolag framför värdebolag – vilket är det de flesta verkstadsaktier kan klassas som – eftersom deras utveckling på börsen har varit så stark.

Till skillnad från tillväxtaktier är värdeaktier ofta lågt värderade av marknaden i förhållande till den vinst de gör. Värdebolag har som regel också en lägre tillväxthastighet, men en stabil sådan. Ekonomin är oftast god och det finns ett helt annat skyddsnät av kapital i värdebolag än i tillväxtbolag.

Tillväxtbolag attraherar många köpare med sina aggressiva tillväxtkurvor, men även värdebolag har många fördelar. Såväl värdebolag som tillväxtbolag bör bägge ingå i en väldiversifierad portfölj. Tillväxtbolag för den höga avkastningspotentialen och värdebolag för stabiliteten.

Vidare kan det vara extra bra att hålla koll på verkstadsaktier under lågkonjunktur när marknaden befinner sig i en nedgång. Eftersom verkstadsaktier är cykliska aktier sjunker många av dem i pris i sådana lägen – vilket ger möjlighet att köpa bra aktier till reapris, såvida du bedömer att de kommer återhämta sig senare förstås.

Ett tips är också att titta efter verkstadsaktier med utdelning i lågkonjunktur. Många av de största industribolagen har fortfarande råd att ge utdelning även när ekonomin är svagare, vilket ger dig möjlighet att få in lite extra pengar i portföljen som du sedan kan återinvestera.

Summa summarum kan verkstadsaktier vara bra investeringar för att:

 • De ofta är stora, väletablerade värdebolag av hög kvalitet
 • Många verkstadsaktier är bra utdelningsaktier
 • Ofta stabila investeringar som ger bra direktavkastning och bra avkastning över tid
Verkstadsaktier ofta stora bolag
Många verkstadsbolag har ofta stora produktionsanläggningar

Indexfond som alternativ till verkstadsaktier

För att lyckas med egna aktier måste du vara beredd att lägga ned en del tid och engagemang på förvaltningen av dina innehav. Har du inte viljan eller möjligheten till det – eller om du helt enkelt bara önskar ett bekvämare sätt att spara – kan en indexfond vara ett bra alternativ.

I Sverige finns inget index som enkom följer verkstadsaktier, varför det heller inte finns någon svensk indexfond som uteslutande ger exponering mot denna aktiekategori. Många av de svenska verkstadsbolagen är dock inkluderade i SX50PI – Stockholm Industrials Index.

SX50PI följer utvecklingen för de 50 största industribolagen på NASDAQ Stockholm. Av dessa är dock inte alla renodlade verkstadsbolag – i indexet finns även byggbolag, företag som sysslar med projektering och andra industrirelaterade tjänster.

Avanzas populära gratisfond Avanza Zero samt SPP Aktiefond Sverige A och Länsförsäkringar Sverige Indexnära är alla bra indexfonder som innehåller flera av de stora svenska verkstadsaktierna. Ingen av dem följer SX50PI, men samtliga är tungt viktade mot industri och ger exponering mot många av bolagen på listan i början av artikeln.

Börja investera i verkstadsaktier

För att kunna köpa verkstadsaktier behöver du ett handelskonto hos en bank eller nätmäklare, precis som när du ska handla andra aktier, fonder eller värdepapper.

Bäst utbud och lägst avgifter hittar du hos Avanza och Nordnet, hos vilka du också kan välja flera olika kontotyper – däribland ISK, kapitalförsäkring och traditionell depå.

Sammanfattning

 • Verkstadsaktier är aktier i bolag med inriktning på någon form av tillverkning i industri eller verkstad
 • Kallas även för industriaktier
 • Flera av Sveriges största, äldsta och mest framgångsrika bolag är verkstadsföretag
 • Verkstadsaktier är typiska cykliska aktier vars värdeutveckling följer konjunkturen
 • Ofta bra utdelningsaktier
 • Lägre tillväxt än i småbolag och tillväxtbolag, men bättre stabiltet
 • Många verkstadsbolag är värdebolag, vilka bland annat är lågt värderade i förhållande till sin vinst

Tips: På vår systerdomän Samuelssons Rapport finner du mer läsning om verkstadsaktier