Bästa folkaktierna 2024 – 24 bra folkaktier svenskar gärna handlar

Last Updated on April 12, 2024 by admin

Populära aktier som har många, ofta små, ägare kallas för folkaktier. Vanligen rör det sig om stora och stabila företag som många känner till och som har funnits i många år. Här kikar Bästaaktierna.se närmare på investeringar i folkaktier, vilka några av de populäraste och bästa folkaktierna är samt vilka fördelar och nackdelar som finns. 

Många som för första gången ska komma igång med ett sparande i bra aktier väljer att satsa på så kallade folkaktier som sin första investering – mycket på grund av att folkaktier som regel är aktier i stora, väletablerade företag som funnits på marknaden under en lång tid och som således anses vara relativt stabila.

Att de är populära nybörjaraktier innebär emellertid inte att de inte är går hem hos mer erfarna investerare också. Bolag som H&M, Volvo, Telia och Investor klassas alla som typiska folkaktier vilka återfinns i portföljer hos såväl mer som mindre rutinerade sparare.

Givet folkaktiernas storlek och popularitet är de välanalyserade och det är enkelt att hitta information om dem. Icke desto mindre kan det vara värdefullt att få en samlad guide med tips och råd om vad som är typiskt för just denna typ av aktier, vad man bör tänka på och vilka de klassiska folkaktierna i Sverige är. Precis det får du här nedan.

24 populära folkaktier i Sverige

På den svenska marknaden finns gott om stora, stabila och välkända bolag som kan definieras som folkaktier.

Följande 25 aktier är alla populära svenska folkaktier:

 1. AstraZeneca
 2. Volvo B
 3. Telia Company
 4. Investor B
 5. Hennes & Mauritz B
 6. Castellum
 7. Ericsson B
 8. Swedbank A
 9. ICA Gruppen
 10. Axfood
 11. Investor A
 12. Industrivärden C
 13. SEB A
 14. Scandic Hotels Group
 15. Skanska B
 16. Millicom Int. Cellular SDB
 17. Evolution Gaming Group
 18. Latour B
 19. Nordea Bank Abp
 20. Kinnevik B
 21. Samhällsbyggnadsbo. i Norden
 22. Avanza Bank Holding
 23. Swedish Match
 24. ABB Ltd

Klicka på länkarna för att läsa mer om respektive aktie hos Avanza.

Riskinformation: Ovanstående lista är inga investeringsråd. Välj alltid aktier utifrån din egen bedömning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 

Folkaktie – definition och förklaring

En folkaktie är som nämndes kort i inledningen alltså en aktie som har bred popularitet på marknaden och som ägs av många. Vanligt bland folkaktier är att de har väldigt många ägare som äger få antal aktier, stället för färre ägare som äger stora andelar.

Populariteten till trots ska folkaktier inte blandas ihop med trendande aktier – det vill säga sådana aktier som snabbt blir en fluga och som alla plötsligt vill äga – men som oftast är förhoppningsbolag för vilka framgången som regel blir en bubbla som spricker.

Ett exempel på en trendaktie är Fingerprint Cards, som för några år sedan blev extremt hajpad och en hett eftertraktad aktie att köpa.

Folkaktier är snarare aktier vars popularitet är beständig. Aktier som visat sig stabila och framgångsrika under så pass lång tid att de har blivit folkliga. 

Följande kan ses som några gemensamma nämnare man ofta hittar hos folkaktier:

 • Ofta stora bolag – bland de svenska folkaktierna är de flesta noterade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista
 • Funnits länge och är väletablerade
 • Vanligen väldigt många små aktieägare – det vill säga fler ägare som äger färre aktier var
 • Stabil verksamhet med god ekonomi
 • Har ofta både A-aktier och B-aktier
Folkaktier är populära
Folkaktier är aktier som är populära att äga

Är det bra att investera i folkaktier?

Medan nya, fortfarande okända tillväxtaktier och småbolag lockar med hög tillväxtpotential, är det främst stabilteten som attraherar köpare till folkaktierna.

Folkaktier är som redan nämnts framförallt stabila, stadiga Large Cap-bolag som varit etablerade på marknaden länge. Den mest expansiva tillväxtfasen ligger för många folkaktier redan bakom dem – men det innebär också att risken i många av dessa populära bolag är lite lägre.

Folkaktier anses ofta vara tryggare investeringar än mer riskabla Small Cap-företag eller sådana noterade på mindre listor som Nordic SME, First North eller Spotlight Stock Market.

Småbolagsaktierna har den högsta tillväxtpotentialen och således ofta en högre förväntad avkastning, men volatiliteten är också högre och osäkerheten större eftersom den finansiella stabiliteten inte finns där ännu.

Med det sagt innebär en investering i en folkaktie förstås också ett risktagande – precis som alla former av aktieköp gör. Överlag brukar dock denna typ av aktier anses vara relativt stabila investeringar som oftast blir lönsamma över tid.

Folkaktier gör börsen mer folklig

Förutom (oftast) bättre stabilitet finns även fler skäl till varför en investering i så kallade folkaktier kan vara positiv.

Eftersom aktier i dessa bolag som regel ägs av alla sorters investerare, på alla nivåer och i många samhällsskikt blir börsen som resultat lite mer folklig. De vinster som delas ut och som man tjänar genom kursvinster fördelas  betydligt bredare än vad vinster i mindre, mer okända aktier gör där merparten av ägarna oftast är sparare som är rejält insatta på börsen. Folkaktier blir på så vis lite mer solidariska – eller demokratiska – än andra.

Mer heta aktier.

Vidare ger en investering i svenska folkaktier också en möjlighet att lära sig mer om Sveriges näringsliv och många av de företag som utgör en viktig drivkraft i den svenska ekonomin och det svenska samhället.

A- och B-aktier är vanligt bland folkaktier

Inte alla, men många, av de bolag som räknas som folkaktier kan handlas med fler än en aktietyp. De flesta har både A-aktier och B-aktier.

Det som skiljer en A-aktie från en B-aktie är egentligen bara röstvärdet, vilket ser ut enligt följande:

 • A-aktier ger 1 hel röst
 • B-aktier ger vanligen 1/10 dels röst

Bolag som emitterar B-aktier gör så för att få in mer kapital i verksamheten utan att för den sakens skull ge bort alltför mycket av den makt som de befintliga huvudägarna har. För småsparare har det här egentligen ingen betydelse, eftersom de flesta i regel ändå äger så pass få aktier att röstandelarna blir försvinnande små.

I övrigt är A- och B-aktier så gott som likvärdiga. Utdelningen är alltid densamma, och kursutvecklingen brukar som regel följas åt. Likviditeten kan dock ofta vara lite högre i B-aktier.

Är du intresserad av att köpa en folkaktie men funderar över om A- eller B-aktien är bäst? Eftersom utdelning av vinsten är densamma för bägge aktieslagen spelar det egentligen ingen större roll vilken typ du väljer att köpa – såvida du inte bryr dig om röstvärdet förstås. Små differenser i pris kan förekomma, så ett tips är att satsa på den aktie som kostar minst just när du vill investera.

Glöm inte att diversifiera även med folkaktier

Det faktum att folkaktier generellt sett är stora bolag med stabila ekonomier gör att många småsparare missar vikten av diversifiering.

Statistik visar att uppemot 50% av alla svenska aktiesparare endast har en enda aktie i sin portfölj – och då vanligen en folkaktie. Den genomsnittlige småspararen har färre än 4 aktier totalt.

Folkaktier är förvisso ofta stabila investeringar – men det är inte samma sak som att de ger en bred exponering. Har man väldigt få aktier i sin portfölj blir man väldigt sårbar vid en eventuell nedgång i ett eller flera av bolagen.

Genom att köpa fler aktier ökar du din exponering och sprider dina risker på fler bolag, vilket gör att en eventuell dipp inte slår lika hårt mot det totala värdet av ditt sparande. Detta är lika viktigt att tänka på med alla typer av aktier – oavsett hur populära de är.

En vanlig rekommendation är att inkludera åtminstone 12-15 olika aktier i sin portfölj. Viktigt är också att välja bolag med olika inriktningar och inom olika sektorer för att inte bara sprida den bolagsspecifika risken, utan också den branschspecifika risken.

Ett typexempel på hur fel det kan gå när man satsar för mycket på en enda folkaktie är Telia. När svenska staten skulle sälja bolaget blev köptrycket stort på att köpa aktier och omkring 1 miljon svenskar investerade i det som staten själva annonserade skulle bli urtypen av en svensk folkaktie.

Utvecklingen i Telia Company gick dessvärre inte som planerat – den blev inte den stabila investering många hade hoppats på och förväntat sig. Två år efter börsintroduktionen hade aktien sjunit drygt 70% och många svenska småsparare förlorade mycket pengar – i synnerhet de som inte hade diversifierat med andra aktier också.

Summa summarum ska folkaktier alltså inte misstas för att vara så stabila så att någon diversifiering med andra aktier inte behövs. Även stora, till synes stadiga bolag kan tappa mycket i värde och gå sämre än förväntat.

Risker med folkaktier
Folkaktier är inte nödvändigtvis allt de bästa aktierna

Hur skapas en folkaktie?

Begreppet “folkaktie” kan också bytas ut mot “populär aktie”. Kort och gott är det popularitet som gör en aktie till en folkaktie.

Folkaktier är aktier i bolag som många har hört talas om och läst mycket om i media, som är allmänt kända och som många har någon form av relation till. Stora bolag innebär som regel också många arbetstillfällen – många har antingen jobbat själva eller känner någon som jobbat på något av de företag som står i listan längre upp.

Många i Sverige äger också en Volvo, köper sin mat på ICA, handlar kläder på Hennes & Mauritz och har sitt lönekonto och bolån hos någon av de svenska storbankerna. Folkaktier är således ofta aktier i bolag som finns omkring oss i vardagen och som således är populära att spara i.

Vidare kan en aktie också bli en folkaktie genom samhällsförändringar då vissa bolag promotas som folkaktier. Telia är ett sådant exempel, liksom Volvo och Trygg Hansa i vilka många svenskar valde att investera på 1970- och 1980-talet då fler grupper i befolkningen uppmuntrades att börja spara i aktier.

Finns det några risker med folkaktier?

Många småsparare – i synnerhet de som inte är så insatta i börsen – tenderar att köpa vissa aktier bara för att alla andra äger dem, eller på ren rutin för att det är de aktier man har handlat förut och det är dem man tycker om.

En risk med folkaktier är med andra ord att de slentrianköps utan att man egentligen riktigt kontrollerar hur det står till i bolaget och hur utvecklingen har sett ut på senare tid. Man tar för givet att folkaktierna är de bästa aktierna bara för att de är just folkaktier eller för att de var riktigt bra för 10 år sedan, när det i själva verket kan finnas andra alternativ som i dagsläget är mycket bättre.

Att köpa aktier på rutin är aldrig bra – oavsett vilken typ av aktie det gäller. Eftersom folkaktier är populära bland många olika sorters sparare  – även sådana som annars kanske inte är så insatta i börsen och som inte har kunskap om exempelvis aktieanalys och värdering av aktier – finns dock en risk att så sker.

För att slippa gå på nitlotter är det viktigt att göra sin hemläxa innan man investerar, så även i folkaktier. Bara för att en aktie är populär betyder det inte att den nödvändigtvis är bäst.

Sammanfattning

 • Folkaktier är aktier i bolag som är populära och välkända för många
 • Ofta stora, stabila bolag som har funnits länge
 • Folkaktier kan även skapas genom samhällsförändringar
 • Många folkliga bolag ger ut både A-aktier och B-aktier
 • Generellt sett stabila investeringar – men det är viktigt att diversifiera
 • Slentrianhandel är en risk med folkaktier – många handlar samma aktier som andra handlar, eller fortsätter att köpa sina favoritaktier utan att kolla om det finns bättre alternativ

Vill du läsa mer om folkaktier? Kika på Samuelssons Rapports text om folkaktier.