Värdeaktier 2024 – Hitta undervärderade bra svenska värdebolag

Last Updated on April 12, 2024 by admin

Värdeaktier är lågt värderade av marknaden på grund av låga förväntningar på vinst. Hittar du de bästa värdeaktierna – det vill säga de som är felaktigt undervärderade – får du chans att köpa bra bolag till ett rabatterat pris.

Värdeaktier är ofta aktier i stora, mogna och väletablerade företag för vilka marknaden bedömer att den mesta tillväxten är över och således värderar dem lågt. Ibland finns fog för en låg värdering, men ibland tenderar också investerarkollektivet att överdriva och felaktigt undervärdera – vilket öppnar upp för fina investeringsmöjligheter.

I den här artikeln ger Bästaaktierna.se dig en grundlig introduktion till allt du behöver veta om värdeaktier, hur man identifierar de bästa värdeaktierna och vad som är bra att tänka på inför en investering i ett värdebolag. Dessutom listar vi ett antal aktier på Stockholmsbörsen som ofta klassificeras som just värdeaktier.

Bra värdeaktier på Stockholmsbörsen

Följande bolag är sådana som ofta klassas som värdebolag. Många av dem är som synes stora, mogna och väletablerade företag som funnits på marknaden under lång tid. Merparten av nedanstående aktier är noterade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista.

Vill du läsa mer om varje aktie och se dess historiska värdeutveckling klickar du bara på länkarna. De tar dig direkt till respektive akties sida hos Avanza.

Bolag
P/G-snitt 10 år
SSAB 0.6
Holmen 1.1
Stora Enso 1.1
Attendo 1.3
Boliden 1.5
Trelleborg 1.7
Bravida 1.7
SAAB 1.8
Telia Company 1.8
Peab 1.9
Volvo 2.2
Ericsson 2.3
Tele2 2.3
Getinge 2.3
Husqvarna 2.4
Skanska 2.5
Loomis 2.5
Autoliv SDB 2.7
JM 2.8
Securitas 2.8
SKF 2.8
Electrolux 3.1
ABB Ltd 3.2
Sandvik 3.2
AAK 3.3
Alfa Laval 3.5
Nolato 3.6
NCC  3.6
ASSA Abloy 3.6

Ovanstående bra aktier är inga tips eller råd om investeringar, utan är endast avsedda som inspiration och information. Det är viktigt att du alltid gör en egen bedömning och väljer aktier utifrån egen analys. Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 

Värdeaktier – definition och förklaring

Värdeaktier är alltså aktier som marknaden av någon anledning värderar lågt i förhållande till deras fundamentala värde – det vill säga deras primära eller grundläggande värde. Ofta rör det sig om stora, mogna bolag som funnits länge.

Värdeaktier har långsammare tillväxt än tillväxtbolag, men också en lägre volatilitet. Den här typen av bolag är som regel mer förutsägbara än tillväxtbolag, vilket också gör de lite tryggare.

En låg värdering grundar sig i ett lågt förtroende för bolaget och låga förväntningar på dess framtida utsikter, vilket i sin tur kan bottna i flera olika faktorer. Till exempel kan det bero på:

 • Undermåliga resultat – exempelvis sjunkande vinst och dålig omsättning
 • Haltande tillväxt
 • Ekonomiska problem
 • Skandaler, oegentligheter och dålig publicitet
 • Lågkonjunktur
 • Dåligt ledarskap
 • Ett oroligt marknadsklimat rent generellt
 • Problem och utmaningar för hela den aktuella branschen
 • Aktier som kommer stiga

För en del aktier finns förstås fog för en låg värdering. Bolag som är djupt begravda i skulder, som har stora problem i sin ledning, som flera år i rad missar de ekonomiska mål de sätter upp och så vidare, bör värderas lågt utifrån hur de presterar. Bolag som dessa gör man bäst i att undvika.

Men det kan också finnas aktier till vilka marknadens inställning kan bedömas som lite väl pessimistisk. Aktier där den värdering investerarkollektivet gör inte alltid stämmer överens med det värde som faktiskt finns i bolagen.

Gör du en investering i värdebolag är det just av den anledningen – för att du tror att marknadens bedömning är fel och att de förr eller senare kommer att backa från den och värdera upp bolaget till en rimlig nivå igen. Slår din prognos in kan du i sådana fall få en bra avkastning då du på grund av undervärderingen kunde köpa aktierna till ett rabatterat pris.

värdeaktier värderas lågt
Värdeaktier och värdebolag kan vara undervärderade av marknaden

Fördelar med att investera i värdeaktier

En av fördelarna med värdebolag är förstås att det finns möjlighet till bra avkastning om man lyckas pricka in en bra investering i en aktie som faktiskt är undervärderad och som sedan värderas upp.

Detta är inte alls omöjligt eftersom det ofta händer att marknaden överreagerar och är alltför snabb att döma ut ett företag. Ibland rör det sig om ett tillfälligt bakslag som icke desto mindre får som konsekvens att en aktie  värderas betydligt lägre än vad den borde i förhållande till bolagets fundamentala värde.

Hittar man aktier man bedömer vara kraftigt undervärderade finns alltså potential att en investering kan ge rejäl utdelning längre fram. Enligt den typiske värdeinvesteraren hittas ofta de mest gynnsamma investeringstillfällena då det råder som mest oro på börsen och många aktier tappar i värde.

Vidare är också den lägre volatiliteten något som kan vara tilltalande med värdebolag. Tillväxttakten är som tidigare nämnts lägre än i expansiva tillväxtbolag och småbolagsaktier, men kursen rör sig också mindre vilket gör investeringen lite mer förutsägbar.

Nackdelar med att investera i värdeaktier

Investerar du i värdeaktier som du bedömer vara undervärderade hoppas du förstås på att marknadens uppfattning ska ändras så att du kan få en bra avkastning på ditt innehav. Ibland blir det så – men det finns aldrig några garantier.

Att köpa aktier i lågt värderade värdebolag innebär att du simmar motströms, att du tror tvärtemot vad majoriteten av andra investerare tror. Det finns alltid en risk att din bedömning slår fel och att bolaget du valt att investera i faktiskt inte är undervärderat, utan lågt värderat av goda skäl.

Den ofta lägre tillväxten är ytterligare en nackdel med värdeaktier. Är du ute efter snabbväxande kursraketer lär du bli besviken på den här typen av bolag – då är det istället tillväxtaktierna du ska sikta in dig på.

Samtidigt tillför såväl värdebolag som tillväxtbolag olika kvaliteter till din portfölj, varför en mix av de bägge ofta är bra. Tillväxtbolag för högre potentiell avkastning, och värdebolag för lite mer stabilitet.

Värdeinvestering är en strategi

Att leta efter undervärderade bolag att investera i är en relativt vanlig strategi på börsen som kallas för värdeinvestering. Strategin är teoretisk och bygger mycket på egna analyser, ofta omfattande sådana.

Som kuriosa kan nämnas att en av världens mest kända investerare alla kategorier – Warren Buffett – också är värdeinvestarare. Buffett har gjort många lyckosamma köp i undervärderade bolag som sedan återfått sin status på marknaden och stigit rejält i värde.

Inställningen hos många värdeinvesterare, däribland Warren Buffett, är att man vill äga aktier för de kvaliteter och de värden som finns i ett bolag – snarare än att bara låta sig styras av aktiepriset och huruvida det är högt eller lågt. Långsiktighet är således centralt för värdeinvesteringar.

Analys av aktiers värde

För att kunna identifiera undervärderade värdeaktier behöver du analysera bolagens ekonomi. Således är det en förutsättning att du behärskar viss aktieanalys.

Analys av en aktie innebär att du bland annat granskar företages ekonomi  och bolagsstruktur för att kort och gott kunna beräkna hur mycket aktien är värd, så att du utifrån det kan se om aktiens pris är för högt eller lågt i förhållande till det värdet.

För att avgöra om en aktie är lågt värderad eller inte finns olika nyckeltal du kan använda dig av. Med hjälp av dessa nyckeltal sätter du aktiens aktuella pris i förhållande till olika primära värdemått.

Några bra nyckeltal du kan använda dig av är:

Direktavkastning: Anges i procent och visar hur stor del en eventuell utdelning utgör av aktiens totala pris. Direktavkastningen får du fram genom att dividera utdelningsbeloppet med aktiepriset – exempelvis 5 kr / 100 kr = 5%.

P/E-tal: Står för Price to Earnings ratio och visar alltså aktiens pris i förhållande till vinsten. Det genomsnittliga P/E-värdet på Stockholmsbörsen ligger mellan 15-20. Ett lågt P/E-tal (det vill säga under snittet) indikerar att aktien är billig, och ett högt P/E-tal indikerar att den är dyr.

P/S-tal: Står för Price to Sales ratio och visar aktiens pris i förhållande till bolagets omsättning.

P/B-tal: Betyder Price to Book ratio. Nyckeltalet visar aktiens pris i förhållande till bolagets bokförda värde.

Är man nybörjare på aktieanalys kan det vara svårt att veta hur ovanstående nyckeltal ska användas och hur man ska tolka dem.

Kortfattat kan sägas att en hög direktavkastning (>5%) vanligen innebär att bolaget är lågt värderat. Detta eftersom direktavkastningen stiger när aktiepriset sjunker.

För P/S-talet och P/B-talet gäller precis som för P/E-talet att ett lågt värde visar på en låg värdering.

Ovanstående fyra nyckeltal är inte de enda som kan användas för att analysera aktier och identifiera undervärderade bolag, men de är några av de vanligaste.

analys av värdeaktier
Hitta undervärderade aktier med hjälp av analys

Hur hittar man de bästa värdeaktierna?

Analys är ett steg i att finna aktier som är undervärderade, men hur ska man veta vilka aktier man ska analysera? Givet det stora antal aktier som finns på marknaden blir det både tidskrävande och ineffektivt att börja leta på måfå utan att först utgå från något.

För att kunna avgöra om en aktie är undervärderad eller inte behöver också värdet sättas i relation till något annat.

Jämför exempelvis värderingar i olika likvärdiga bolag inom samma bransch. Finns det något som sticker ut och i sådana fall varför? Observera att det är viktigt att det är just bolag inom samma sektor eller bransch du jämför. Att titta på två helt olika företag inom helt olika branscher blir som att jämföra äpplen och päron och du kommer få ett missvisande resultat.

Titta också på hur en aktie har värderats historiskt jämfört med hur den värderas idag. En markant nedgång från dåtid till nutid kan vara värd att undersöka närmare.

Vidare är det också bra att titta på hela branscher som marknaden har tappat intresset för. Hur ser värderingen ut överlag idag jämfört med historiskt?

Att hitta undervärderade aktier är inte lätt utan kräver såväl ett analytiskt sinne som en skarp blick. Det är också viktigt att man gör sin research noggrant innan, så att man inte går i en så kallad värdefälla och investerar i aktier som med rätt är lågt värderade och som aldrig kommer att stiga i pris.

Boktips

Det finns en hel bra litteratur att ta hjälp om du vill lära dig mer om värdeinvesteringar och hur du hittar undervärderade aktier.

Följande är några av de böcker som finns att läsa:

 • The Warren Buffett Portfolio: Mastering the Power of the Focus  –  Robert G. Hagstrom
 • The Intelligent Investor – Benjamin Graham
 • The Little Book of Common Sense Investing – John Bogle
 • The Little Book That Beats the Market  – Joel Greenblatt
 • Strategic Value Investing: Practical Techniques of Leading Value Investors – Stephen Horan mfl

Sammanfattning

 • Värdeaktier är aktier som i förhållande till sitt fundamental värde är lågt värderade av marknaden
 • Ofta stora, mogna och lite äldre bolag
 • Låg värdering kan bland annat bero på ekonomiska problem, dåligt ledarskap, skandaler eller en allmänt orolig marknad – men det kan också röra sig om ett överreagerande från marknadens sida
 • Genom att identifiera och investera i undervärderade värdeaktier (det vill säga aktier som värderas lägre än det finns fog för) kan man tjäna pengar om marknaden ändrar inställning och aktien stiger i pris igen – man köper då aktier till rabatterat pris
 •  Värdeaktier har lägre tillväxt men också lägre volatilitet än tillväxtaktier
 • Värdeinvesteringar bygger på fundamentala anlyser

Tips: På Samuelssons Rapport finns ytterligare en bra artikel om värdeaktier.