Aktieportföljer – Tips på hur du skapar en bra aktieportfölj

Last Updated on April 12, 2024 by admin

Vad är en bra aktieportfölj just nu? Det ändras hela tiden, men allra bäst är om du själv lär dig att bygga en robust portfölj med aktier. I denna artikel går vi igenom vad en aktieportfölj är, hur de bästa aktieportföljerna är uppbyggda och så ger vi också några exempel med de bästa aktierna i portföljen.

Bästa aktieportfölj 2022

Vi ska strax titta på hur vi skapar en bra portfölj. Har du bråttom? Då skulle vi vilja föreslå att du bygger en väldiversifierad och långsiktig portfölj med stabila utdelningsaktier. Den passar för såväl nybörjare som rutinerade sparare.

Här är vårt urval:

Aktie Utveckling 1 år Direktavkastning snitt 3 år Bransch
Hexagon 36.6% 1.1% Industri
Vitec Software 91.3% 0.7% Informationsteknik
Lagercrantz 84.6% 1.4% Industri
NIBE 113.4% 0.7% Industri
AAK 13.5% 1.3% Dagligvaror
Wihlborgs 22.5% 3.0% Finans & Fastighet
Intrum 3.6% 5.1% Finans & Fastighet
Assa Abloy 27.4% 1.8% Industri
Axfood 27.0% 3.6% Dagligvaror
Fastpartner A 65.7% 2.0% Finans & Fastighet
Swedish Match -1.3% 2.6% Dagligvaror
Sweco B 2.2% 1.8% Industri
Castellum 19.8% 3.2% Finans & Fastighet
Atrium Ljungberg 15.1% 2.6% Finans & Fastighet
AstraZeneca 15.0% 2.2% Hälsovård

Hur valde vi ut dessa innehav? Portföljen består av:

 • Utdelningsaktier som sällan eller aldrig sänkt utdelningen – många har som regel höjt den år efter år.
 • Aktier från 5 olika branscher.
 • Prioritet åt bolag som uppvisat starkast utdelningstillväxt.

OBS – Detta aktieportfölj-tips är inget investeringsråd. Gör din egen research innan du köper aktier.

Vad är en aktieportfölj?

En aktieportfölj är en samling aktier som du sparar i. Det kallas för ”portfölj” eftersom du betraktar de olika innehaven som en enhet. De kompletterar varandra och bidrar till ett diversifierat sparande.

Ofta ligger aktierna på samma konto, men inte nödvändigtvis. Det viktiga är att du gjort urvalet och fördelningen utifrån ett ”portföljtänk”, det vill säga att du bygger upp en sammansättning av aktier som motsvarar den strategi för ditt aktiesparande som du satt upp.

Hur många aktier är bäst att ha i portföljen?

För att risken i ditt sparande inte ska bli för hög är det viktigt att du diversifierar innehaven i din aktieportfölj. Alldeles för många svenskar har för få aktieinnehav.

En bra aktieportfölj består av minst 10 aktier, men gärna mer. Vi brukar säga att du bör ha minst 12 – 15 aktier.

Vad som händer när du skaffar så många aktier är att du minskar den så kallade bolagsrisken. Det händer att vissa aktier råkar ut för problem. Därför är det bra att diversifiera.

Exempel

Har du bara två aktier och en av dem tappar hälften av sitt värde har du plötsligt förlorat en fjärdedel av din förmögenhet. Ifall du i stället har 15 aktier och en av dem faller med 50% har du endast tappat 3,3 procent av dina pengar!

Bästa aktieportföljerna har inte heller för många aktier

Samtidigt är det inte heller bra att ha allt för många aktier i sin portfölj. Dels är det då svårt att hålla koll på alla innehav, dels blir effekten att portföljen mer liknar ett aktieindex. Och i så fall kanske det är smartare köpa en indexfond i stället.

De bästa aktieportföljerna har aktier från olika sektorer

De bästa aktieportföljerna präglas av att de även sprider på risken över olika branscher. Ofta kan det nämligen vara större skillnad på utvecklingen mellan olika sektorer än vad det är mellan enskilda aktier.

Tänk dig exempelvis IT-branschen efter IT-bubblan kring millennieskiftet. Då drabbades aktier som exempelvis Ericsson mycket hårt. Ett annat exempel är finansaktier i samband med finanskrisen 2008.

Består din portfölj av endast av exempelvis IT-aktier eller finansaktier och dessa sektorer drabbas av en krasch kommer det att påverka dina besparingar kraftigt.

Försök därför att ha aktier från åtminstone 4 – 5 olika sektorer i din aktieportfölj.

Hur bygger man en aktieportfölj – förslag

Om du ska bygga en aktieportfölj behöver du en strategi. Välj aldrig aktier slumpvis och på känn utan fundera på vilka kriterier du ska ha för ditt val av innehav. De bästa aktieportföljerna har alltid en strategi i grunden.

En sådan behöver dock inte vara särskilt komplicerad. Oavsett strategi bör du tänka på det vi skrev tidigare om att diversifiera med minst 12 – 15 olika aktier från 4 – 5 olika branscher.

Här är några förslag:

Utdelningsaktier

Inledningsvis presenterade vi en utdelningsportfölj. Utdelningsaktier är aktier som delar ut en del av vinsten till aktieägarna. Vissa utdelningsbolag är stabilare än andra och lyckas ha utdelningar år efter år. Detta är enligt många ett av de bästa sätten att bygga en portfölj på.

Så skapar du portföljen:

 • Hitta aktier med utdelningar varje år
 • Premiera aktier med hög utdelningstillväxt
 • Direktavkastning är bra, men fokusera inte för mycket på den – utdelningstillväxt är viktigare
 • Utdelningsandelen (utdelningar som del av vinsten) bör inte vara för hög – sikta på maximalt 80 procent

Tillväxtaktier

Skapar du en långsiktig aktieportfölj, exempelvis för pensionen eller för dina barn, kan det bästa valet vara att satsa på tillväxtaktier. Det är aktier i bolag som uppvisar en stark tillväxt.

Gör så här:

 • Leta efter aktier som har en hög omsättningstillväxt – försäljningen ökar år efter år
 • Tillväxt javisst, men se till så att bolagen går med vinst också
 • Undvik aktier som är alltför skuldsatta
 • Försök att hitta aktier som inte har allt för stor konkurrens. Är det svårt för andra bolag att ta marknadsandelar är det positivt

Momentumaktier

Aktieportföljer med momentumaktier bygger på att köpa aktier som gått upp i pris och behålla dem under en period. Aktier som utvecklats starkt brukar fortsätta att stiga i pris. Efter en viss tid tittar du igen vilka som är de bästa aktierna enligt denna strategi och byter eventuellt ut några av innehaven.

Så här bygger du portföljen:

 • Gå till en aktielista, exempelvis hos Avanza.
 • Sortera aktierna så att de som har bäst utveckling kommer först
 • Köp de första 15 aktierna i listan fast från 4 – 5 olika sektorer
 • Efter 6 månader eller 1 år upprepar du övningen och fördelar om aktieportföljen

Balansera om portföljen

Tänk på att dina portföljinnehav kommer att utvecklas olika bra. Vissa aktier kanske går upp cirka 5 procent, andra 10 procent och ytterligare några 15 procent under en given tidsperiod.

Det som händer då är att fördelningen mellan aktierna förändras. Består portföljen av 15 aktier ska de fördelas så att varje innehav endast utgör ca 6,67 procent av värdet.

Efter ett år har fördelningen skiftat eftersom olika aktier utvecklas olika bra. Då säljer du bara av en del av de aktier som gått bäst och köper mer av dem som gått lite sämre.

Om du månadssparar i aktier kan du i stället sätta i rutin att köpa på dig mer av de aktier som utvecklats svagast så håller du på ett naturligt sätt en balans i portföljen.

Bästa aktieportföljerna att följa

Vill du slippa skapa en aktieportfölj själv och ta rygg på proffsen i stället? Då kan vi tipsa som Samuelssons Rapport som har flera bra aktieportföljer som slagit index år efter år sedan 2008. Följer du en eller flera av dem slipper du tänka på att välja ut vilka aktier som är bäst att ha i portföljen!

Se aktieportföljer på Samuelssons Rapport