Bästa cykliska aktierna 2024 – [20 populära bra Aktier och Bolag]

Last Updated on April 12, 2024 by admin

Cykliska aktier är aktier som är känsliga för förändringar i konjunkturläget. Hit hör bland annat verkstadsbolag, skogsbolag, råvarubolag samt bolag inom bygg och lyxkonsumtion. I den här artikeln listas de bästa cykliska aktierna på den svenska marknaden just nu, samt värdefulla tips och råd om investeringar i cykliska aktier. 

Typiskt för cykliska aktier är att de oftast går väldigt bra då det råder högkonjunktur, men mindre bra under lågkonjunktur. Cykliska aktier är med andra ord aktier i bolag som producerar och säljer produkter och/eller tjänster som inte prioriteras när ekonomin backar och många tvingas bli mer restriktiva med sina pengar.

En investering i bra cykliska aktier kan generera bra avkastning då det ekonomiska läget är gynnsamt och försäljningen går bra i de berörda branscherna, men givet känsligheten för konjunkturförändringar kan de också snabbt svänga och tappa i värde.

Nedan ger Bästaaktierna.se dig en grundlig introduktion till hur cykliska aktier fungerar och vad som är viktigt att tänka på när man investerar i denna typ av bolag. Först ut – en topplista över några av de bästa cykliska aktierna i Sverige just nu.

20 populära cykliska aktier i Sverige

 1. ABB
 2. Addtech
 3. Alfa Laval
 4. ASSA Abloy 
 5. Atlas Copco
 6. Autoliv
 7. BillerudKorsnäs
 8. Boliden
 9. Dometic Group
 10. Epiroc
 11. Holmen
 12. Indutrade
 13. Sandvik
 14. SCA
 15. SKF
 16. SSAB
 17. Stora Enso
 18. Thule Group
 19. TRATON
 20. Volvo 

Tips: Klicka på länkarna för att läsa mer om respektive aktie hos Avanza. Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier kan både öka och minska i värde och det innebär alltid en risk att investera. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Tips: Läs gärna artikeln om cykliska aktier på vår systerdomän Samuelssons Rapport

Vad är definitionen av cykliska aktier?

Precis som vi snuddade vid lite kort i början av artikeln är cykliska aktier sådana aktier som påverkas mycket av konjunkturläget. Bolagen tillhör branscher inom vilka efterfrågan på produkter och/eller tjänster svänger mycket upp och ned i takt med konjunkturen – det vill säga går i cykler.

Cykliska bolag producerar och säljer sådant vi gärna lägger pengar på när ekonomin går bra – men som vi prioriterar bort under tuffare tider. Färre väljer att renovera och bygga nytt, köpa ny bil, unna sig lyxprodukter och åka på härliga semesterresor när lågkonjunktur råder och de flesta behöver vara mer återhållsamma med sina slantar.

När ett skifte från högkonjunktur till lågkonjunktur är på gång reagerar många som äger aktier i cykliska bolag med att sälja dem – antingen hela sina innehav eller stora delar. Detta eftersom man vet att efterfrågan på bolagens produkter mest troligt kommer att minska vid en konjunkturförändring. Konsekvensen av att många avyttrar sina aktier blir förstås att aktiepriset sjunker.

Motsatsen till cykliska bolag är sådana som inte påverkas av konjunkturläget. Bolag vars produkter/tjänster vi köper oavsett hur det står till i ekonomin. Företag verksamma inom läkemedel, dagligvaror, telekommunikation, spel, alkohol och tobak är alla typiska exempel på ocykliska aktier – eller kontracykliska som de också kallas. 

Läkemedel, dagligvaror (livsmedel och hygienartiklar) samt kommunikation är sådant vi behöver köpa i såväl bättre som sämre tider. Spel, alkohol och tobak är förstås inget livsnödvändigt (snarare tvärtom), men det är icke desto mindre något folk prioriterar även i sämre tider. Många gånger tenderar försäljningen av dessa produkter/tjänster till och med att gå upp under lågkonjunktur.

Skogsbolag cykliska aktier
Skogsindustri är en typisk cyklisk sektor

Sammanfattningsvis kan sägas att bolag inom följande branscher är typiska exempel cykliska aktier:

 • Olika typer av lyxkonsumtion – både prylar och upplevelser
 • Skogsbolag
 • Byggbolag
 • Vissa industrier – till exempel fordonsindustrier
 • Verkstäder
 • Råvaror

Den långvariga trenden är oftast positiv

Cykliska aktier är mer volatila och således mer osäkra än kontracykliska aktier. Givet svängningarna kan en investering i denna typ av bolag kännas som ett högst osäkert kort.

På lång sikt är utvecklingen emellertid oftast bra. Trots att aktiepriset går i cykler upp och ned är den långsiktiga trenden som regel positiv. Många cykliska aktier ger en bra avkastning över tid – men det är viktigt att hålla koll på dem och följa utveckling i en lågkonjunktur samt se hur de tar sig ur en lågkonjunktur.

Cykliska aktier går oftast bra över tid
Den långsiktiga utvecklingen är oftast positiv

När ska man köpa cykliska aktier?

Det finns bättre och sämre tillfällen att köpa cykliska aktier. I mångt och mycket handlar det om på vilket sätt du önskar investera.

Kontracykliska aktier är bra om du vill investera i aktier under en högkonjunktur och sedan önskar behålla dem under efterföljande lågkonjunktur, utan att de tappar för mycket i värde.

Vill du däremot passa på att handla på rea och investera när lågkonjunktur råder kan cykliska aktier vara mycket attraktiva. Marknadens intresse är som sagt lågt för denna typ av aktier under en lågkonjunktur med låga priser som resultat – vilket öppnar upp för möjligheten att kunna göra en bra investering billigt.

När konjunkturläget sedan vänder uppåt igen ökar också intresset för bolag med cykliska produkter/tjänster, varpå aktierna ofta stiger bra i värde. Några garantier finns dock inte. Just därför är det viktigt att du studerar ett bolags balansräkning och framförallt tittar på dess likvida medel innan du gör en sådan här investering.

Ser det ut som att företaget har tillräckligt med pengar för att kunna ta sig ur en lågkonjunktur på ett bra sätt och fortsätta växa? Då kan det mycket väl vara ett smart köp. Ser det skralt ut i kassan kan det däremot vara läge att avstå.

Att tajma in rätt köpläge med konjunkturen som utgångspunkt kan tyckas hyfsat enkelt eftersom det oftast är väldigt tydligt om marknaden befinner sig i en lågkonjunktur eller en högkonjunktur. Helt lätt är det dock inte.

Många gånger kan trenden på börsen börja vända långt innan konjunkturläget i sig börjar skifta. Priserna på aktier kan med andra ord föregå konjunkturen och börja stiga eller falla tidigare. Detta innebär att såväl en högkonjunktur som en lågkonjunktur ofta kan hålla i sig bra mycket längre än vad man tror.

Sist men inte minst är olika sektorer och branscher olika tidiga respektive sena att reagera på en konjunkturförändring. Aktier i skogsbolag stiger till exempel oftast tidigare i pris än vad byggbolag gör vid återgång till högkonjunktur.

Vill man satsa på cykliska aktier är det med bakgrund av allt detta således viktigt att dels hänga med, och gärna föregå lite om möjligt, i konjunkturförändringar men också att förstå i vilket cykliskt skede olika sektorer oftast påverkas.

Satsa på en balanserad portfölj med både cykliska och kontracykliska aktier

En välbalanserad aktieportfölj bör med fördel innehålla en bra mix av både cykliska och kontracykliska aktier. Givet svårigheterna i att försöka pricka in rätt köplägen på marknaden är det för de flesta privatsparare också bäst att satsa på ett månadssparande där du investerar i nya – både cykliska och icke-cykliska – aktier varje månad och behåller dem genom konjunkturförändringar.

Har du en lång sparhorisont behöver du inte sälja dina cykliska aktier så fort du ser tendenser till ett skiftande marknadsläge. Detta eftersom de flesta cykliska bolag som sagt i regel återhämtar sig bra när trenden sedan vänder.

Rör det sig om i övrigt stabila aktier som också har utdelning finns också en god chans att utdelningarna inte påverkas när konjunkturen vänder nedåt och priset sjunker. I ett sådant läge kan det passa utmärkt att använda utdelningarna till återinvesteringar och passa på att köpa fler aktier när de ligger lågt i kurs.

Håll koll på allokeringen och balansera om vid behov

En kombination av cykliska och kontracykliska aktier sänker risken i din aktieportfölj. Viktigt är dock att hålla ett öga på utvecklingen när marknaden svänger så att den fördelning du från början gjorde inte plötsligt blir helt annorlunda.

Försök hålla en bra balans mellan cykliska och kontracykliska aktier, och tänk på att fördela om och göra en ny allokering om det behövs för att din portfölj ska vara så bra anpassad till rådande marknadsläge som möjligt.

balansera din portfölj
Allokera om din portfölj vid behov

När ska man undvika att köpa cykliska aktier?

Har man en lång sparhorisont på åtminstone fem år eller mer, är cykliska aktier som regel ett naturligt och bra inslag i portföljen. Givet den volatilitet som finns kan det dock vara bra att undvika typiska cykliska bolag om du vet med dig att du eventuellt kommer behöva tillgång till dina pengar inom en relativt kort tid.

Vid ett riktigt kortsiktigt sparande är det alltid bäst att inte ha dina pengar placerade på börsen överhuvudtaget, eftersom utvecklingen snabbt kan svänga och det finns risk att du förlorar hela eller delar av din investering.

Planerar du att spara en kortare tid men ändå så pass länge att du vill ha ditt kapital i aktier är kontracykliska bolag ett tryggare val.

Sammanfattning

 • Cykliska aktier är känsliga för förändringar i konjunkturen – dess värde går upp och ned i cykler som följer konjunkturen
 • Cykliska aktier är aktier i bolag vars produkter och/eller tjänster marknaden tappar intresse för när ekonomin går dåligt – sådant vi prioriterar bort när lågkonjunktur råder
 • Exempel på typiska cykliska sektorer är skogsindustri, fordonsindustri, lyxkonsumtion, bygg och verkstad
 • Passar bra att investera i under lågkonjunktur när priserna är låga, förutsatt att man bedömer företaget stabilt nog att ta sig ur lågkonjunkturen på ett bra sätt
 • Den långsiktiga trenden är oftast positiv i cykliska aktier – över tid går de flesta plus
 • Mindre lämpliga vid kortsiktigt sparande
 • Bör kombineras med kontracykliska aktier (aktier som inte är känsliga för konjunkturförändringar) för en bra balanserad portfölj

 

Leave a Comment