Utländska aktier 2024: Köpa bra populära aktier utomlands (Köpvärda bolag)

Last Updated on April 20, 2024 by admin

Utländska aktier bidrar med bättre riskspridning till portföljen, ett större utbud och en lägre valutarisk. Bästa aktierna guidar dig rätt till var du kan handla utländska aktier, hur du hittar de bästa utländska aktierna samt vilka marknader som kan vara intressanta.

Att investera i utländska aktier kan kännas osäkert och nervöst även för investerare med några års erfarenhet av börsen. Många tycker att det känns tryggare att handla svenska aktier eftersom man ofta har bättre kännedom om svenska bolag och det dessutom är lättare att hitta och ta till sig information om svenska bolag.

Den svenska aktiemarknaden håller hög kvalitet och har ett gott rykte – men internationellt sett är den också försvinnande liten. Faktum är att svenska bolag endast utgör 1% av den totala världsmarknaden.

Att söka sig utanför Sveriges gränser och hitta aktier på utländska marknader kan således tillföra en hel del värde till portföljen. Både i form av nya, intressanta bolag och en bättre diversifiering.

Köp av utländska aktier är inte svårare än att investera i svenska aktier, men det är viktigt att veta hur det fungerar med exempelvis skatter och vilka avgifter som kan tillkomma. Det och mycket mer reder vi ut här nedan.

Populära utländska aktier

Nedan listas de utländska aktier som just nu har flest ägare hos nätmäklaren Avanza. Listan är inte avsedd som investeringstips utan snarare som inspiration.

Inför en investering är det viktigt att du själv gör egna analyser och väljer aktier utifrån din egen bedömning och din egen strategi.

Aktie Land
Norwegian Air Shuttle Norge
NIO Inc USA
Apple Inc USA
Tesla Inc USA
Zaptech Norge
GameStop Corp USA
Microsoft Corp USA
AMC Entertainment USA
Xpeng Inc USA
Palantir Technologies USA
Walt Disney Co USA
Amazon.com Inc USA
NEL Norge
Churchill Capital USA
NVIDIA Corp USA

Listan uppdaterad 210303.

Tips: Vill du läsa mer om aktierna klickar du bara på namnen. Länkarna tar dig direkt till Avanzas analyssidor för respektive aktie.

Varför investera i utländska aktier?

Större utbud, bättre riskspridning och lägre valutarisk är de främsta anledningarna till varför man bör investera i utländska aktier.

Som nämndes kort i inledningen är den svenska aktiemarknaden suverän i fråga om kvalitet och de många fantastiska bolag som finns – men internationellt sett är den också mycket liten.

Sverige är framstående inom branscher som industri, teknik, medicin och skog och det finns många bra kvalitetsaktier att investera i. Vill man däremot ha exponering mot någon sektor som inte finns på den svenska marknaden eller som är mycket liten måste man söka sig till de utländska börserna där ett betydligt större utbud finns.

Beträffande riskspridningen innebär ett antal utländska aktier i portföljen att du inte enkom är beroende av vad som sker på den svenska marknaden. Utländska innehav ger en bredare exponering – och ju bredare exponering du har desto bättre är din riskspridning.

Vidare är utländska aktier också ett mycket bra sätt att sprida sin valutarisk. Äger du endast svenska aktier tappar dina investeringar mycket värde mätt i utländsk valuta om kronan försvagas – vilket i sin tur påverkar din köpkraft utomlands.

utländska aktier riskspridning
Med utländska aktier får du bättre riskspridning

Investera i olika utländska marknader

“Utländska aktier ” är givetvis ett mycket brett begrepp som innefattar alla aktier som inte är svenska. Men olika utländska marknader utmärker sig också på olika sätt och är särskilt framstående inom olika områden. Beroende på vad du vill investera i kan ett land således passa bättre än ett annat.

Nedan följer lite kort information om några av de utländska marknader och aktier som svenskar investerar i mest.

Amerikanska aktier

USA är världens största  och främsta ekonomi med en marknad som utgör omkring 65% av världsindex. Detta trots att landet nu tampas med en del ekonomiska problem som en kraftigt övervärderad valuta och ett växande skuldberg.

Givet marknadens storlek återfinns många av världens absolut största, mäktigaste och mest populära bolag att investera i på de amerikanska börserna – främst på New York Stock Exchange och NASDAQ New York. USA är framstående inom sektorer som teknik, finans, life science, fastigheter och konsumtion. De är också en storspelare inom exempelvis guldindustrin, med flera stora gruvor och intressanta guldaktier.

Några av de största och mest populära amerikanska aktierna är:

Lästips: Bästa teknikaktierna – Uppgradera ditt sparande

Nordiska aktier

De nordiska aktiemarknaderna inkluderar förutom Sverige även Norge, Danmark, Finland och Island – av vilka samtliga utom Norge bildar NASDAQ Nordic. Norges Oslobörs är fristående.

Nordiska aktier kan vara ett bra alternativ om du vill ha exponering utomlands men ändå hålla dig hyfsat nära hemmaplan. Diversifiering får du ändå eftersom länderna, trots att de är närliggande, ändå är olika.

För Norges del är olja och fiskodling två av de största marknaderna – och så flygindustrin förstås med Norwegian Air Shuttle som faktiskt är den mest ägda utländska aktien på Avanza alla kategorier.

Mer intressanta aktier.

På den finska markanden finns många intressanta bolag inom industri – framförallt med inriktning på skog, skogsmaskiner och livsmedel.

Danmarks börs domineras av företag inom läkemedel, bioteknik och medicinsk utrustning men har också många framstående företag inom fastigheter och finans.

Slutligen inkluderas även Island i de nordiska börserna. Majoriteten av de bolag som finns listade på NASDAQ Reykjavik är dock betydligt mindre än de flesta företag på de övriga nordiska börserna. De är också väsentligt lägre omsatta. Främsta branscherna här är fiske, försäkringar, finans och transport.

Exempel på populära nordiska aktier:

Europeiska aktier

Tyskland, Frankrike och Storbritannien är alla stora europeiska marknader på vilka det finns gott om intressanta investeringsalternativ. Hos Avanza finns även aktier från Italien, Nederländerna, Belgien och Portugal att handla.

De olika europeiska länderna har alla lite olika inriktningar och specialiteter, men överlag finns många köpvärda aktier inom fordonsindustrin, livsmedel, konsumtion, bank och finans samt olika typer av industrier.

Exempel på populära europeiska aktier:

Asiatiska aktier

På de asiatiska börserna finns flertalet intressanta tillväxtaktier att krydda portföljen med. Regionen är hem för fyra av världens fem största tillväxtmarknader – däribland Kina och Indien.

Teknik, life sceine, finans och konsumtion är alla stora branscher på den asiatiska marknaden och här återfinns flera riktigt stora och framgångsrika bolag. De asiatiska börserna kan inte handlas på via Avanza eller Nordnet, men flera stora asiatiska bolag är också börsnoterade i USA – däribland e-handelsjätten Alibaba. En utländsk mäklare kan annars vara ett alternativ.

Investeringar på tillväxtmarknader är mer riskfyllda, men den potentiella avkastningen kan också bli högre. Önskar du exponering mot Asien men känner dig osäker på egna aktier kan en Asienfond som Swedbank Robur Asienfond vara ett bra val.

utländska aktier andra marknader
Få exponering mot andra sektorer med utländska aktier

Hur hittar man de bästa utländska aktierna?

För att hitta bra utländska aktier krävs att du gör noggrann research och grundliga analyser av de bolag du är intresserad av. Viktigt är förstås också att hålla dig uppdaterad med vad som sker på de olika utländska marknaderna.

Att leta efter köpvärda utländska aktier skiljer sig egentligen inte från att leta efter köpvärda svenska aktier, men det kan vara svårare att hitta adekvat information och inte minst ta till sig den på ett annat språk.

Precis som för svenska aktier är det viktigt att ha en strategi och att hålla sig till den. Sätt upp regler och villkor för vilken typ av bolag du ska investera i, hur du ska allokera din portfölj för bäst diversifiering, vilka villkor som måste uppnås för att du ska köpa och sälja och vilken budget du har.

Är du nybörjare på utländska aktier kan det vara bra att satsa på stora, välkända bolag som är väl genomlysta och som är populära att äga. Undvik små, okända förhoppningsbolag med en alldeles för hög risknivå.

Bra kriterier att utgå från är:

 • Låg skuldsättning och starkt kassaflöde
 • Bra omsättnings- och vinsttillväxt
 • Stabil ledning
 • Bra utdelningshistorik

Utländska utdelningsaktier

Utdelningsaktier är ofta bra, stabila investeringar såväl i Sverige som utomlands. Detta eftersom ett företag måste gå med vinst för att ha råd att ge utdelningar.

De flesta svenska bolag ger utdelning en gång per år, men utomlands är det betydligt vanligare med mer frekventa utdelningar – antingen halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Många amerikanska aktier ger exempelvis utdelning en gång per månad.

Frekventa utdelningar betyder ett bra, regelbundet inflöde av pengar till din portfölj, vilka du sedan kan återinvestera för en ränta på ränta-effekt.

Relaterad läsning: Vad är utdelande aktier egentligen?

Bra att tänka på

Skatter och avgifter

Utländska aktier kostar lite mer att investera i än svenska aktier. Detta är viktigt att känna till så att du slipper överraskas av det längre fram. Följande kostnader är bra att ha koll på:

 • Courtage: Köp- och säljavgifterna är dyrare för utländska aktier än för svenska, även om de på senare år har sänkts väsentligt.
 • Valutaväxling: Utländska aktier handlas i andra valutor, varför din mäklare måste växla dina SEK i samband med köp/försäljning. För detta tas en valutaväxlingsavgift ut, vilken kan variera mycket mellan olika mäklare.
 • Källskatt: Utländsk källskatt dras automatiskt från utdelningar i utländska aktier. I många länder ligger den på runt 15%. Sparar du i en kapitalförsäkring har du dock goda chanser att få tillbaka skatten, varför denna kontotyp kan vara att föredra.

Valutarisk

En valutarisk – eller valutadiversifiering – finns alltid vid investeringar i utländska aktier eftersom de inte handlas i SEK . Valutarisken innebär att värdet på din investering inte bara påverkas av börsen och hur aktien utvecklas, utan även av kursutvecklingen mellan den valuta aktierna är listade i och svenska kronan.

Äger du exempelvis amerikanska aktier förlorar du pengar om kronan stärks mot USD och du säljer. Du får alltså färre kronor för varje USD. Är det däremot dollarn som stärks gör du istället en valutavinst om du säljer, eftersom du då får fler kronor för varje USD.

Valutarisken kan alltså vara både positiv och negativ, men realiseras egentligen först den dag du säljer.

Var handlar man utländska aktier?

Både Avanza och Nordnet har bra utbud av utländska aktier på flera olika marknader. Här finns också både ISK och kapitalförsäkring att välja, och såväl courtage som valutaväxlingsavgifterna är låga.

Öppna ett konto hos Avanza.

handla utländska aktier
Utländska aktier handlas enkelt via nätet

Summa summarum

 • Med utländska aktier sprider du både marknadsrisken och valutarisken
 • Många av de största och mest populära bolagen återfinns på USA-börsen, men intressanta marknader finns över hela världen
 • Det kan vara svårare att hitta och förstå information och analyser om utländska bolag – ett tips är därför att satsa på större, välkända företag och att begränsa sig till några få marknader
 • Kostnader som högre courtage, valutaväxlingsavgift och källskatt på utdelningar tillkommer
 • Valutarisk föreligger – kan få både positiv och negativ effekt
 • Utländska aktier finns att handla hos bland andra Avanza och Nordnet
 • ISK och kapitalförsäkring är bägge bra kontotyper – men KF är bättre för utländska utdelningsaktier

Tips! På Samuelssons Rapport finns mer att läsa om utländska aktier.