Hållbara aktier och aktier inom miljöteknik – gröna aktier 2024

Last Updated on April 20, 2024 by admin

Vill du investera i aktier och samtidigt göra en insats för miljön? Här hittar du en guide till de bästa hållbara aktierna på marknaden samt aktier inom miljöteknik – komplett med information om vad hållbara aktier är, hur du hittar dem samt vad som är bra att tänka på vid köp. 

Intresset för hållbara aktier och aktier inom miljöteknik växer sig allt större i takt med att allt fler blir mer medvetna om de utmaningar vi står inför med klimatet. Människor ställer högre krav på näringslivet och blir mer kräsna kring vad de lägger sina pengar på och vilka företag de vill gynna.

För dig som är intresserad av att investera mer hållbart och bygga en grönare portfölj, har Bästa aktierna tagit fram massor av bra information om ämnet. Nedan finner du en topplista över de bästa hållbara aktierna just nu samt en över populära aktier inom miljöteknik och förnybar energi hos Avanza respektive Nordnet.

Du kan också läsa om vad som definierar en hållbara aktie, var du kan handla miljövänliga aktier samt lite tips och råd om faktorer att hålla koll på.

Bästa hållbara aktierna inom förnybar energi

Listan nedan visar de fem aktier inom förnybar energi som per uppvisat bäst procentuell utveckling under de senaste fem åren.

Aktie Utv i % 5 år
Enphase Energy 18943%
SolarEdge Technologies 2337%
Daqo New Energy 987%
SunRun Inc 685%
SunPower Corp 462%

Källa: Avanza. Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar i aktier är alltid förenat med risker. Ovan lista ska ej ses som investeringsråd utan är endast tänkt som inspiration. 

Vad är hållbara aktier och aktier inom miljöteknik?

Hållbara aktier och aktier inom miljöteknik – exempelvis förnyelsebar energi och utveckling av elbilar – är inte helt och hållet samma sak. De kan vara det, men inte alltid.

Aktier i bolag som utvecklar eller på annat sätt arbetar med förnyelsebar energi och/eller annan typ av miljöteknik är hållbara aktier – men hållbara aktier kan också vara aktier i bolag som är verksamma i andra branscher, men som jobbar med ett aktivt miljötänk.

För att göra ämnet mer greppbart och inte alltför stort kommer fokus i den här artikeln att ligga på aktier i bolag inom grön energi och annan miljöteknik.

Så vad är då grön energi? Och vad är miljöteknik? Miljöteknik kan sägas vara ett samlingsbegrepp på all teknik som syftar till att ta fram produkter eller processer för en bättre miljö. Här är förnyelsebar energi centralt, eftersom världens enorma energiförsörjning från icke hållbara källor är vad som främst orsakar den klimatkris vi befinner oss i idag.

Förnyelsebar energi är energi från källor som ständigt förnyas och som aldrig tar slut. Hit hör vattenkraft, vindkraft och solkraft. Majoriteten av jordens energiförsörjning har under lång tid präglats av fossila bränslen – till vilka olja, kol och naturgas hör – och gör så än idag.

Eftersom dessa resurser än ändliga och dessutom har en mycket negativ inverkan på klimatet, har grönare alternativ i form av förnyelsebar energi börjat ta allt större plats på marknaden. Dessa erbjuder effektiv energiutvinning med betydligt mindre miljöpåverkan.

Lästips: Bästa framtidsaktierna – 11 bästa framtida aktierna 2022

Hållbara aktier ligger helt rätt i tiden

Hållbara aktier och aktier inom miljöteknik har fått en rejäl skjuts uppåt bara det senaset året. Sedan 2020 har många bolag visat på en spikrak uppgång och det råder ingen tvekan om att miljövänliga investeringar ligger helt rätt i tiden.

Detta är förstås en viktig aspekt för dig som investerare. För hur passionerad man än är kring sitt miljötänk och hur mycket man än vill bidra till en bättre värld – vill man inte investera i något som kommer gå back och för vilket framtiden är oviss.

Aktier inom miljöteknik och andra hållbara aktier kan givet de senaste 12-24 månadernas utveckling – och med de klimatomställningar som ligger framför oss – antas vara mycket smarta investeringar att kliva in i. Givetvis är det viktigt att göra en bedömning av varje enskilt bolag och dess förutsättningar – men generellt är kategorin av aktier en av de hetaste just nu.

Lästips: Bästa green tech aktier

Vilka faktorer styr utvecklingen för hållbara aktier?

För att du ska kunna förstå och prognostisera utveckligen för hållbara aktier du är intresserad av – eller redan har  investerat i – är det viktigt att veta vad som påverkar utvecklingen i dem. Vilka faktorer som har betydelse för hur marknaden inom hållbar energi och miljöteknik går.

Liksom för alla andra branscher styrs miljöteknik och grön energi av tillgång och efterfrågan. En hög efterfrågan är avgörande för hur pass lönsamma företag inom detta segment lyckas bli. På den här fronten kan vi förmodligen känna oss tämligen säkra under en relativt lång tid framöver. Att pågående omställning till förnyelsebara energikällor plötsligt skulle stoppas och efterfrågan minska är högst osannolikt.

Vid sidan av supply and demand spelar också politik en stor roll för klimatet på den här marknaden. Få frågor är så heta i såväl nationell som global politik som just klimathotet och det akuta behovet av övergång till hållbara energikällor.

Mer heta aktier.

Utvecklingen i bolag verksamma inom förnyelsebar energi och annan miljöteknik har visat sig känslig för vilken inställning världens ledare har till miljöproblemen. Vilken typ av miljöpolitik de bedriver. Här spelar det politiska klimatet i stormakter som USA och Kina särskilt stor roll globalt sett, medan inhemska bolag påverkas mycket av nationell politik.

Hållbara aktier har historiskt stigit i värde när politiken i landet präglas av ett ansvarsfullt miljötänk och där hotet från klimatförändringarna ges mycket utrymme. Detta eftersom företag verksamma inom dessa sektorer kommer att premieras mer av en politik som innebär omfattande satsningar på miljö och klimat.

Sammanfattningsvis kan sägas att följande faktorer är bra att hålla koll på om du är intresserad av att köpa hållbara aktier:

  • Tillgång vs efterfrågan: Hur ser det ut på den geografiska marknad du vill investera i?
  • Global samt nationell politik: Den generella inställningen till förnyelsebar energi och andra klimatsatsningar är positiv, men det finns länder som sticker ut. Var uppmärksam på hur klimatpolitiken ser ut i det land där du funderar på att köpa aktier inom miljöteknik.
  • Nyckeltal för enskilda bolag: Det generella marknadsklimatet är gynnsamt, men viktigt är också att granska och analysera de enskilda aktier du vill gå in i. Titta på lönsamhet, historisk avkastning, balansen mellan intäkter och kostnader samt övriga viktiga nyckeltal.

Hur köper man hållbara aktier?

Hållbara aktier finns att handla hos såväl storbanker som nätmäklare. Störst utbud och bäst villkor får du hos de två största svenska aktörerna; Avanza och Nordnet.

För att köpa aktier inom miljöteknik behöver du ha ett konto hos den aktör du önskar investera via. Väljer du Avanza eller Nordnet kan du enkelt bli kund på bara ett par minuter. Du registrerar dig med BankID och kan sedan börja investera så fort du gjort din första insättning.

Aktier inom förnyelsebar energi och annan miljöteknik sorterats vanligen under branschkategorin Energi. Både Avanza och Nordnet har gott om såväl svenska som utländska gröna aktier i sina respektive utbud, varför du har gott om intressanta alternativ att välja bland.

Svårt att veta vilken eller vilka aktier du ska satsa på? Ett tips är att leta inspiration i topplistor likt de som finns i den här artikeln samt på mäklarnas egna hemsidor. Viktigt att komma ihåg är bara att varken historisk avkastning ellr många ägare är någon garanti för att aktien kommer gå bra framgent, men det ger dig en uppfattning om hur bolaget drivs och vad du kanske kan förvänta dig.

Har du inget konto hos någon nätmäklare?

Här kan du bli kund hos Avanza – och här kan du bli kund hos Nordnet.

10 mest populära aktierna inom miljöteknik – Avanza

Följande aktier är de bolag inom förnyelsebar energi och miljöteknik som per dags datum har flest ägare hos nätmäklaren Avanza. Listan domineras av svenska och andra nordiska bolag, men ett par amerikanska finns också med.

Aktie Antal ägare
Tesla Inc 54 950
SolTech Energy 53 616
Azelio 33 186
Eolus Vind 26 659
Minesto 22 636
Etrion 13 244
Swedish Stirling 12 324
Vestas Wind 10 214
Arise 7 421
SolarEdge Technologies 2 663

Källa: Avanza.

Populära aktier inom miljöteknik – Nordnet

Aktie Utv i % 5 år
Tesla 2312,07%
SolarEdge Technologies 2203,47%
Eolus Vind 354,17%
SunPower Corp 350,13%
Minesto 192,07%
NIO 178,45%
Vestas Wind 138,07%
Arise 106,75%

Källa: Nordnet. Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar i aktier är alltid förenat med risker. Ovan lista ska ej ses som investeringsråd utan är endast tänkt som inspiration. 

Hållbara fonder – ett alternativ till aktier

För dig som vill investera mer hållbart och gynna klimatvänlig teknik, men inte känner dig bekväm med aktier – finns hållbara fonder som ett bra alternativ.

Hållbara fonder erbjuder ett portföljinnehav av flera olika gröna aktier. Du får en bredare exponering än med enskilda aktier och därmed en bättre riskspridning. Potentiell avkastning är generellt något lägre i fonder, men så är även risken.

En av de mest populära hållbara fonderna det senaste året är Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK. Utvecklingen har varit mycket bra sedan framförallt 2020 och många nya ägare har tillkommit.

Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK finns att handla hos både Avanza och Nordnet.

Sammanfattning

Hållbara investeringar ökar i popularitet och efterfrågan på förnybar energi och övrig miljöteknik växer så det knakar. Framtidsutsikterna ser mycket goda ut, varför en investering i denna typ av aktier mycket väl kan visa sig bli en lönsam affär. Dels ekonomiskt – men även för klimatet förstås.

Aktier inom miljöteknik finns att köpa hos svenska nätmäklarna Avanza och Nordnet, såväl som hos de flesta storbanker.

Lycka till med dina investeringar!