Bästa green tech aktier – Återvinning och Miljövänlig teknik

Last Updated on April 20, 2024 by admin

Greentech är något som ligger i tiden. Miljövänlig teknik kommer att behövas för att rädda jorden helt enkelt. Green tech aktier innebär en möjlighet att investera i en renare och grönare värld med mindre koldioxidutsläpp.

Bästa green tech aktier 2022

Aktie Årlig omsättningstillväxt 3 år Utveckling 1 år
Azelio 285% -32%
SolTech Energy 150% -17%
SeaTwirl 91% -44%
Ferroamp 71% 22%
Loudspring 36% -54%
Photocat 34% -13%
PowerCell 33% -18%
Ecoclime 28% 50%
ChromoGenics 20% -24%
Metacon 17% 16%
NEL 17% -25%
Minesto 2% -27%
SavoSolar -6% -67%
SaltX Technology -7% -5%
Climeon -9% -79%
Absolicon -18% -4%
Midsummer -24% 49%
Cortus Energy -43% 11%

Hur skapade jag listan? Den innehåller några av de mest omtalade greentechaktierna. Jag har sorterat listan efter högst årlig omsättning de senaste tre åren.

Är dessa bäst? Till sakens natur hör att många av dessa bolag ligger i ett tidigt skede i utvecklingen. Det är högriskaktier som kan tjäna pengar om de lyckas med sina respektive koncept.

OBS – Detta är ingen köprekommendation. Kom ihåg att själv undersöka varje greentech aktie innan du köper.

Vad är greentechaktier?

Greentech aktier är bolag som på ett eller annat sätt med hjälp av teknologi bidrar till mer miljövänliga tjänster eller produkter.

Men vad är green tech? Det är ett brett koncept som handlar om teknologi som är miljövänlig eller kan bidra till en grönare och renare värld. Ofta handlar det om att minska mängden utsläpp av koldioxid (CO2) i atmosfären.

Målet med greentech kan sägas vara att:

  • Skydda miljön
  • Reparera miljöskador som redan gjorts
  • Bevara jordens resurser

Detta omfattar givetvis ett brett spektrum av områden och bolag.

Vissa aktier har som affärsidé att utveckla miljöteknik, andra använder det inom delar av sin verksamhet.

Det finns många olika typer av green tech och därmed också olika verksamhetsområden för de aktier som är verksamma i branschen:

  • Alternativa energikällor
  • Elbilar
  • Hållbart jordbruk
  • Återvinning
  • Geologisk lagring av koldioxid

Låt oss titta närmare på dessa

Alternativa energikällor

Att utveckla alternativ till fossila bränslen är kanske det de flesta först tänker på när de hör green tech. Solpaneler, solceller, solkraftsparker och vindkraftverk är några vanliga exempel.

Jordvärme används redan i exempelvis Sverige men kan ha potential även i stor skala. Att utvinna energi ur vågornas rörelse är en annan möjlighet.

Det finns ett stort antal teknikbolag som utvecklar lösningar för förnybar energi.

Eldrivna fordon

Det står inte på förrän de fossila bilarna försvinner från våra vägar och det är elbilar som gäller.

Green tech handlar inte bara om bolag som Tesla, utan även om all den teknik som behövs för att göra det möjligt med elbilsdrift på ett brett plan i våra samhällen.

Det kommer att krävas moderna batterier och en rejäl förbättring av infrastrukturen för att kunna förse bilar och lastbilar med el. Eldrivna flygplan är också något som är på väg.

Några av dessa är redan mångas favoriter bland green tech aktier.

Hållbart jordbruk

Jordbruket står för en stor miljöpåverkan i världen genom koldioxidutsläpp och andra växthusgaser men även genom förorening av vattendrag och grundvatten.

Samtidigt växer jordens befolkning vilket ställer allt större krav på matförsörjning.

Morgondagens jordbruk måste bli modernare, renare och effektivare för att vi ska klara av de miljömål som satts upp.

Organiska odlingstekniker, hydroponisk odling, teknik för att minska utsläpp av metangas och köttsubstitut är några exempel på hur greentech kan förändra jordbruket.

Det är inte omöjligt att det är just här vi kommer att hitta några av de bästa green tech aktierna.

Återvinning

Återvinning av sopor är redan en del av vardagen i många utvecklade länder. Men en stor del av världen använder idag inte någon sofistikerad teknik för att återvinna råvaror som metall, papper och glas.

Dessutom finns outnyttjad potential genom att mycket av de dyrbara råmaterial som ingår i elektronik inte återvinns idag. Här behövs greentech för att hitta ekonomiskt lönsamma sätt att återvinna avfall.

Återvinning av elektronik - green tech aktier
Återvinning av metaller i elektronik kan tillhöra green tech aktier

Geologisk lagring av koldioxid

Geologisk lagring av koldioxid handlar om att använda teknik för att fånga upp och förvara koldioxid på ett sätt så att den inte kan komma ut i atmosfären.

Det kan handla om att pumpa ner den i bergrum eller gamla oljekällor. Viss green tech handlar om att utforska möjligheterna att låta bakterier omvandla koldioxiden till syre.

Detta är ett kontroversiellt område och denna teknik förespråkas ofta av oljeindustrin så att den ska kunna fortsätta. Likväl är det mycket möjligt att det blir ett större stöd för denna form av greentech om det blir uppenbart att vi inte kan uppnå de klimatmål vi satt upp på annat sätt.

Varför är det bra att köpa green tech bolag?

Det finns många bra argument att investera i green tech aktier. Här är några av de främsta:

Framtidens bränsle

Det är numera uppenbart att vi kommer att överge fossila bränslen till fördel för gröna alternativ. Det är en enorm omställning som kommer att kräva stora investeringar.

Stort statligt stöd

Världen är alltmer enad om att det behövs drastiska förändringar för att rädda klimatet. Detta leder till att stater investerar mer pengar och resurser i att stödja green tech.

Det kan dels ske genom stöd för forskning och utveckling, dels i form av investeringar till fördel för miljön. Satsningar på grön el till exempel.

Institutionellt stöd

Stora fonder och större investerare har fått upp ögonen för greentech aktier. När alltmer pengar investeras i branschen leder det till att aktierna stiger i värde.

Diversifiering

Att äga en eller ett par green tech aktier är ett bra sätt att diversifiera portföljen. Givetvis bör du inte enbart investera i denna typ av bolag, men genom att ha några innehav får du en bättre riskspridning i portföljen med bästa aktierna.

Tips – Läs även min artikel om de bästa teknikaktierna.

 

Källor

https://www.investopedia.com/terms/g/green_tech.asp