Bästa ocykliska aktierna 2024 – Defensivt sparande med Bra Kontracykliska bolag och Aktier

Last Updated on April 12, 2024 by admin

Ocykliska aktier påverkas mycket lite eller inte alls av svängningar i konjunkturen och kan således bidra med god stabilitet till din portfölj. Här får du lära dig mer om så kallat defensivt sparande och hur du hittar de bästa ocykliska aktierna. 

Ocykliska aktier kallas även för kontracykliska, icke-cykliska eller defensiva aktier – helt enkelt för att deras utveckling inte går i cykler som följer konjunkturen. Denna typ av aktier är således motsatsen till cykliska aktier, vilka går mycket upp och ned i värde när ekonomin förändras.

I den här artikeln ger Bästaaktierna.se dig allt du behöver veta inför en investering i ocykliska aktier – såsom vad definitionen av en ocyklisk aktie är, vilka fördelar och nackdelar som finns, när bästa tiden att investera är samt inom vilka branscher och sektorer kontracykliska bolag vanligen återfinns.

Ocykliska aktier i Sverige – 23 tips

Nedan listas ett tjugotal stora, välkända svenska bolag som alla är att betrakta som kontracykliska. Som synes rör det sig om företag inom dagligvaror, sjukvård och läkemedel, tobak, spel och försvar – vilka samtliga är typiska icke-cykliska branscher.

Många kontracykliska bolag är stora etablerade företag med stabil ekonomi, vilket också kan ses på listan nedan där alla utom endast ett fåtal är listade på Large Cap Stockholm.

Tips: Klicka på länkarna för att läsa mer om respektive aktie hos Avanza

Bolag Bransch Börslista
AAK Livsmedel Large Cap Stockholm
AddLife Biotech Large Cap Stockholm
Arjo Hälsovård & hjälpmedel Large Cap Stockholm
AstraZeneca Läkemedel Large Cap Stockholm
Axfood Livsmedelsbutiker Large Cap Stockholm
Betsson Betting & casino Large Cap Stockholm
Elekta Medicinsk utrustning Large Cap Stockholm
Essity B Hygienprodukter Large Cap Stockholm
Evolution Gaming Betting & casino Large Cap Stockholm
Getinge Hälsovård & hjälpmedel Large Cap Stockholm
ICA Gruppen Livsmedelsbutiker Large Cap Stockholm
Karo Pharma Biotech Mid Cap Stockholm
Kindred Group Betting & casino Large Cap Stockholm
Medicover Sjukhus & vårdhem Large Cap Stockholm
Millicom Bredband & telefoni Large Cap Stockholm
Oncopeptides Biotech Mid Cap Stockholm
Recipharm Läkemedel Mid Cap Stockholm
Saab Militär & försvar Large Cap Stockholm
Sectra Medicinsk utrustning Large Cap Stockholm
Swedish Match Tobak Large Cap Stockholm
Swedish Orphan Biovitrum Läkemedel Large Cap Stockholm
Tele2 B Bredband & telefoni Large Cap Stockholm
Vitrolife Medicinsk utrustning Large Cap Stockholm

Ovanstående lista är inga investeringsråd. Val av aktier ska alltid göras utifrån en egen, individuell bedömning. Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Även ocykliska aktier kan både öka och minska i värde, varför en investering alltid innebär en risk. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Vad är ocykliska aktier?

Ocykliska, kontracykliska, icke-cykliska eller defensiva aktier (kärt barn har många namn) är aktier i bolag som inte påverkas nämnvärt eller överhuvudtaget av svängningar i konjunkturen. Det är bolag som säljer tjänster och/eller produkter på vilka det finns en stadig efterfrågan oavsett hur läget ser ut i ekonomin.

Typiska kontracykliska sektorer är bland andra läkemedel och sjukvård, livsmedel och hygienprodukter (dagligvaror), militär och försvar, telekommunikation, spel, alkohol och tobak. Sådant vi behöver och/eller väljer att lägga pengar på även när ekonomin går sämre och vi behöver vara mer restriktiva med våra prioriteringar.

Läkemedel, sjukvård, kommunikation samt försvar är ganska självklara kontracykliska branscher. Människors behov av mat samt vård och medicin minskar inte bara för att marknaden går in i en lågkonjunktur. Tvärtom kan det snarare öka.

Detsamma gäller för telefoni och bredband samt militär och försvar – vi behöver kunna kommunicera med varandra och landet behöver ett pålitligt och fungerande försvar.

Spel, alkohol och tobak klassas inte som nödvändiga produkter, men efterfrågan brukar likväl hålla sig på en stabil nivå även under tuffare tider – eller öka. Människor tenderar att köpa mer alkohol, cigaretter och snus samt spela mer när ekonomin går sämre.

Summa summarum är alltså ocykliska bolag sådana vars försäljning och intäkter inte styrs av konjunkturens cykler, vilket också gör att aktiekursen också är relativt okänslig för skiften mellan högkonjunktur och lågkonjunktur.

En viss negativ påverkan kan förstås ses om marknaden går in i en djup kris – men oftast tenderar icke-cykliska aktier snarare att öka i värde när allt annat går sämre.

Läkemedelsbolag ocykliska
Läkemedel är en typisk ocyklisk bransch

Varför ska man investera i icke-cykliska bolag? Bra aktier i lågkonjunktur

Aktier som inte är känsliga för konjunkturens cykler är betydligt mer stabila än aktier som styrs av konjunkturen – det vill säga cykliska aktier.

Med cykliska aktier måste man vara beredd på att värdet kommer att förändras mycket och såväl sjunka som stiga i takt med att konjunkturen svänger. De flesta cykliska aktier återhämtar sig snabbt när en lågkonjunktur övergår i högkonjunktur, men det finns inga garantier och det krävs att ett bolag är tillräckligt bra rustat finansiellt och har tillgångar nog att ta sig ur en kris.

Viktigt att nämna är att det förstås inte finns några garantier för ocykliska aktier heller. Även dessa kan tappa mycket i värde om en lågkonjunktur blir djup och långvarig. Generellt sett är denna typ av aktier dock betydligt mer motståndskraftiga och står sig vanligen mycket bättre även i kristider.

Att inkludera kontracykliska, defensiva aktier i sin portfölj är på grund av den bättre stabiliteten ett bra sätt att sänka risken i sitt sparande. Volatiliteten blir betydligt mindre och det totala värdet på ditt sparande kommer med största sannolikhet att svänga mindre upp och ned.

Defensiva aktier är ofta bra utdelningsaktier

En stort plus med bra defensiva aktier är att många av dem i regel är riktigt bra utdelningsaktier. Detta eftersom intäkterna i icke-cykliska bolag strömmar in relativt jämnt oavsett läget på marknaden – vilket gör att många av dem har en bra, stabil ekonomi som möjliggör för just aktieutdelningar.

Aktier som ger stabila utdelningar bidrar med ett bra inflöde av pengar till din portfölj – pengar som med fördel kan användas för att återinvestera i nya aktier. Att dessutom få bra utdelningar även när lågkonjunktur råder skänker förstås ytterligare lite mer trygghet till ditt sparande.

Ett bra tips är att använda utdelningar du får under lågkonjunktur till att köpa sådana aktier som tillfälligt sjunkit mycket i pris, men som kan förväntas stiga rejält när läget på marknaden förbättras igen och en högkonjunktur tar vid.

ocykliska aktier är ofta stabila
Ocykliska aktier har ofta en stabil värdeutveckling oavsett konjunkturläge

Finns det några nackdelar med ocykliska aktier?

Icke-cykliska aktier bör utgöra en naturlig del i en välbalanserad aktieportfölj. Att enkom satsa på den här typen av bolag kan dock visa sig bli negativt för din totala avkastning över tid. Detta eftersom risken är lägre – och risk är ofta positivt korrelerat med potentiell avkastning.

För att kunna göra en bra förtjänst på ditt sparande behöver du vara beredd att ta en del risker. Kontracykliska aktier klarar nedgångar på börsen bättre än andra aktier, men de stiger också mindre när ett skifte från lågkonjunktur till högkonjunktur sker.

Aktier vars värde är mer styrt av förändringar i ekonomin kan sjunka mer när konjunkturen vänder nedåt, men repar sig oftast väldigt bra när läget förbättras igen. I ocykliska aktier är kurvan mer jämn, vilket gör att du riskerar att gå miste om de bästa värdehöjningarna om du endast sparar i den här typen av bolag.

En kombination av ocykliska och cykliska aktier är oftast bäst

För en bra balans av både stabilitet och risk är det som regel bäst att satsa på en bra mix av både icke-cykliska och cykliska aktier.

Beroende på hur lång din sparhorisont är kan du behöva anpassa fördelningen av de bägge aktietyperna i din portfölj. Har du en väldigt lång sparhorisont kan du kosta på dig att ta lite mer risker och välja en större andel cykliska aktier för att förhoppningsvis få bättre avkastning på sikt.

Har du däremot en ganska kort sparhorisont, under fem år ungefär, kan det vara en god idé att låta icke-cykliska aktier utgöra en större del av det totala sparandet – eller hela. Vet du med dig att du kommer behöva dina pengar inom bara ett år eller två är det oftast bäst att inte placera dem på börsen överhuvudtaget, utan istället välja en tryggare sparform.

Tips: Öka andelen kontracykliska aktier om du vill ha ett mer defensivt sparande med lite mer trygghet. Öka istället andelen cykliska aktier om du är beredd att ta en lite högre risk.

När ska man köpa kontracykliska aktier?

Många erfarna investerare anpassar sin handel utifrån konjunkturens cykler. I en pågående lågkonjunktur kan det vara lönsamt att köpa cykliska aktier som då ligger lågt i pris, för att sedan skifta över till mer defensiva investeringar och satsa på kontracykliska aktier under en högkonjunktur.

En vanlig strategi är att fokusera mer på kontracykliska aktier när man tror att en högkonjunktur börjar nå sin kulmen, för att på så sätt vara bättre rustad för den efterföljande lågkonjunkturen.

Lyckas man tajma marknaden och dess svängningar kan en strategi likt ovan förstås vara bra, men för de allra flesta småsparare är det oftast bättre att satsa på ett regelbundet månadssparande och att fokusera på bra bolag – oavsett om de råkar vara cykliska eller ocykliska.

Att pricka rätt köpläge utifrån svängningar i konjunkturen är nämligen oftast betydligt svårare än många tror. Genom att investera på regelbunden basis får du en jämn spridning på dina köp och slipper hålla koll på och fundera över när ekonomin kan komma att svänga.

Hitta de bästa ocykliska aktierna för ditt sparande

Bra cykliska aktier finns det gott om på såväl Stockholmsbörsen som på de många utländska börserna. Vilka som är de bästa cykliska aktierna att köpa beror dels på hur läget ser ut i de olika branscherna och vilka utsikter som finns, men också på vad du själv är intresserad av.

Som alltid är det viktigt att du väljer dina investeringar utifrån såväl analys och bedömning av ekonomi och prognos, som vilka bolag och sektorer du själv främst är intresserad av.

Aktier kräver en del tid, kunskap och intresse om man ska kunna lyckas med dem. Satsa därför på ocykliska aktier som verkar stabila, som verkar inom en bransch du tror på och som har en affärsmodell du förstår dig på.

Sveriges största respektive näst största sajt för finansiella investeringar på nätet – Avanza och Nordnet – har bägge ett mycket bra utbud av aktier och även smidiga sökfunktioner som gör det enkelt att sortera och filtrera fram aktier utifrån olika kriterier.

Fördelar och nackdelar med ocykliska aktier

Fördelar

  • Relativt okänsliga för svängningar i konjunkturen – håller sig oftast stabila i såväl högkonjunktur som lågkonjunktur
  • Bidrar med mer trygghet till portföljen
  • Ofta bra utdelningsaktier

Nackdelar

  • Är oftast mer återhållsamma i sin värdeökning när lågkonjunktur skiftar till högkonjunktur, vilket gör att den totala avkastningen över tid generellt sett kan vara lite lägre

Vill du läsa mer om defensivt sparande i kontracykliska aktier? Kika gärna på Ocykliska aktier  på vår systerdomän Samuelssons Rapport. 

Leave a Comment