Bästa stabila aktierna 2024 – Bygg en robust aktieportfölj med Bra Trygga Aktier

Last Updated on April 20, 2024 by admin

Stabila aktier är aktier i robusta kvalitetsbolag som har god ekonomi och som uppvisar bra resultat. Här får du tips om hur du hittar de bästa stabila aktierna, vad som gör en aktie stabil och hur du skapar en balanserad aktieportfölj. 

Stabila aktier återfinns på alla marknader och inom alla olika sektorer. På Stockholmsbörsen finns gott om väletablerade, bra bolag som definitivt kvalificerar sig som stabila och som allt som oftast är goda investeringar.

För dig som önskar börja investera på börsen och som vill göra det långsiktigt (vilket alltid rekommenderas för såväl aktier som aktiefonder) är stabila aktier i sin aktieportfölj som regel den bästa vägen att gå.

Bolag med bra ekonomi och goda marginaler, som växer stadigt och som går med vinst, är alltid mindre riskfyllda att köpa aktier i än så kallade förhoppningsbolag. Det vill säga bolag som är relativt nya och som trots år av kostnader och investeringar fortfarande inte lyckas tjäna pengar.

Men hur hittar man de bästa stabila aktierna? Vilka är de gemensamma nämnarna att leta efter i stabila aktier? Det och mycket mer reder Bästaaktierna.se ut här nedan.

 

Bra stabila aktier – Topp 12

Följande är några av de svenska aktier som är de mest stabila just nu och som kan förväntas fortsätta vara det under resten av året.

 1. ABB Ltd
 2. ASSA Abloy
 3. Atlas Copco
 4. Castellum
 5. Hexagon
 6. Hufvudstaden
 7. Loomis
 8. NIBE Industrier
 9. SWECO
 10. Swedish Match
 11. Vitec Software Group
 12. Wihlborgs Fastigheter

Observera att ovanstående lista inte är tänkt som investeringsråd – endast inspiration och information. När du köper aktier är det alltid viktigt att du gör egna analyser och fattar egna beslut om vad du ska investera i.

Vad är en stabil aktie?

En stabil aktie är en aktie som presterar bra i uppgångar, men som också står sig hyfsat bra i nedgångar. Volatiliteten är ofta måttlig – de bjuder sällan på några fantastiska prisökningar, men dyker å andra sidan heller inte jättemycket när börsen går dåligt. De är kort och gott aktier i stabila bolag.

Följande är de gemensamma nämnare som generellt sett ses hos lite tryggare, mer stabila aktier:

 • Mogna bolag som funnits länge: Historik är en viktig variabel för att kunna bedöma om en aktie verkar stabil eller inte. Ju längre ett bolag har funnits desto lättare blir det att se om aktien faktiskt är stabil över tid, jämfört med om bolaget bara har varit aktivt i några år. Stabila aktier är således oftast aktier i bolag som funnits åtminstone ett par decennier.
 • Måttlig volatilitet: Stabila aktier uppvisar en positiv kursutveckling utan för mycket volatilitet. Aktiepriset svänger inte särskilt mycket upp och ned. Bolagen har bra marginaler som gör att de tar sig igenom enstaka kriser och nedgångar utan att drabbas alltför hårt.
 • God ekonomi: Starka kassaflöden, högt kreditvärde, god likviditet och en skuldsättningsgrad som är rimlig ses i välmående bolag med sunda verksamheter.
 • Går med vinst: De mest stabila bolagen är de som går med vinst och som gjort det under flera år i rad.
 • Bra ledarskap: En bra ledning som fattar bra beslut med aktieägarnas bästa intresse i åtanke är a och o för hur ett företag utvecklas. Stabila bolag har pålitliga ledningar som inte sällan suttit många år.
 • Sund utdelningspolicy: En utdelningsandel och direktavkastning som känns rimlig (det vill säga varken för låg eller för hög), en god utdelningstillväxt och en stadig utdelningstrend med få eller inga sänkta och/eller slopade utdelningar på många år.
 • Attraktiv bransch: Även de mest robusta bolagen behöver att det finns en efterfrågan på deras produkter och/eller tjänster. Stabila bolag är verksamma inom branscher för vilka utsikterna framgent ser goda ut.
stabila aktier står sig
Stabila aktier är solida och står sig ofta bra i ur och skur

Varför investera i stabila aktier?

Givet den lägre volatiliteteten anser somliga att stabila bolag är trista och mindre spännande att investera i. Och visst är den förväntade tillväxten lägre än i expansiva tillväxtbolag – men så är även risken.

Hög volatilitet och hög potentiell avkastning är alltid korrelerat med ett högre risktagande. Aktier som är alldeles för spännande är för de flesta också alldeles för riskfyllda. Dessa kan användas som en mindre krydda i den bästa aktieportföljen om du har en lite högre riskaptit och ekonomisk utrymme att göra så, men som grund är det aldrig en god idé.

Genom att investera i finansiellt starka bolag som går med vinst, som har bra marginaler och som står sig bra i såväl uppgångar som nedgångar tillför du mer stabilitet och trygghet till din aktieportfölj. Aktiekurserna stiger ofta bra i den här typen av bolag trots att risken ligger på en rimlig nivå. Den så kallade riskjusterade avkastningen är därmed god.

Viktigt att känna till är förstås att lägre volatilitet och en robust ekonomi inte ska misstas för att stabila aktier är helt riskfria. Så är inte fallet. En investering i aktier innebär alltid ett risktagande – alla typer av aktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka din investering.

Risken är dock betydligt lägre i företag som funnits länge, som kan uppvisa goda resultat många år i rad trots låg volatilitet och som har ekonomi nog att täcka upp för eventuella enskilda motgångar.

Så hittar du de bästa stabila aktierna

Att hitta de bästa aktierna till sin aktieportfölj kan många gånger kännas svårt eftersom marknaden är så stor och det finns så mycket att välja bland. Inte minst om man är nybörjare och inte riktigt säker på hur eller var man ska börja söka.

För att hitta de bästa stabila aktierna gäller det att titta på de variabler som nämndes tidigare och hitta bolag som är finansiellt starka, som har en god riskjusterad avkastning, en stabil historik, låg volatilitet och så vidare. Följande två aktiekategorier kan till exempel vara bra att titta närmare på:

Investmentbolag

Investmentbolag är generellt sett mycket stabila bolag och riktigt bra aktier att inkludera i sin aktieportfölj. Affärsidén går ut på att investera i andra bolag och sedan utveckla och förvalta dem som en aktiv ägare. Innehaven återfinns ofta inom flera olika sektorer och branscher.

För dig som aktieägare innebär en investering i ett investmentbolag en automatisk diversifiering eftersom du indirekt får exponering mot alla de underliggande innehav som investmentbolaget har. Trots att du endast köper aktier i ett bolag blir du alltså delägare i flera.

Investmentbolag är långsiktiga ägare som väljer sina innehav noga. De ger som regel bra avkastning till en relativt låg risk och är dessutom ofta fina utdelningsaktier.

Några bra svenska investmentbolag är:

Bolag som ger utdelning

Företag som kan ge aktieutdelning är ofta mycket stabila. Detta eftersom ett bolag måste gå med vinst för att ha råd att dela ut en del av vinsten – i synnerhet i det långa loppet.

Med det sagt är dock inte alla utdelningsaktier per automatik lämpliga aktier att investera i. För att hitta de bästa utdelningsaktierna måste du titta på utdelningshistorik, direktavkastning och utdelningsandel.

Bolaget måste ha en hållbar utdelningspolicy som möjliggör både bra utdelningar och skapar utrymme för nya investeringar och fortsatt tillväxt.

Delar ett företag ut alldeles för stor del av vinsten betyder det att inte särskilt mycket behålls för att göra nya investeringar – och utan nya investeringar blir det svårt att skapa tillväxt och på sikt stå sig mot konkurrenterna.

De mest stabila utdelningsaktierna delar ut en rimlig del av vinsten – de har ofta en relativt låg utdelningsandel (<60%) och låg direktavkastning (<5%), men en desto högre utdelningstillväxt.

Exempel på bra utdelningsaktier med stabil utdelningshistorik:

Kan tillväxtaktier vara stabila aktier i en bra aktieportfölj?

Tillväxtbolag misstas ofta för att vara samma sak som förhoppningsbolag. En del tillväxtbolag är förhoppningsbolag med en idé som inte håller och med dåliga resultat, men långt ifrån alla. Det finns även gott om tillväxtaktier som går med vinst och som har mycket mer gemensamt med de stora, stabila aktierna.

Investerar du långsiktigt – det vill säga minst 10-20 år – kan det vara klokt att även inkludera en del tillväxtaktier i din aktieportfölj. Bra sådana förstås, som går med vinst. Risken är högre än i de traditionella stabila aktierna som har låg volatilitet, men den snabba tillväxten gör också att den potentiella avkastningen är högre.

Aktiemarknaden kan svänga en hel del upp och ned på kort tid, men långsiktigt har utvecklingen historiskt alltid gått uppåt – och kan så förväntas fortsätta även i framtiden. Har man en tillräckligt lång sparhorisont lönar det sig ofta att inte bara köpa de mest stabila och mogna aktierna, utan även satsa på en viss andel bra tillväxtaktier.

Viktigt är dock att inte ta onödigt höga risker och att undvika tillväxtbolag där förhoppningarna är höga, men förutsättningarna och resultaten desto sämre.

stabila aktier tillväxt
Stabila aktier har bra riskjusterad avkastning

Bygg en robust portfölj av stabila aktier

En stadig, robust aktieportfölj ger exponering mot olika marknader och olika sektorer, innehåller olika typer av aktier samt aktier som ofta klarar sig bra i en nedgång eller en börskrasch. För att skapa en riktigt bra aktieportfölj gäller det att inte stirra sig blind på de enskilda aktierna, utan att också planera för helheten.

Följande är bra tips för hur du bygger en bra, välbalanserad aktieportfölj:

Sprid riskerna genom att spara i olika sektorer: Ju mer snäv du är i ditt sparande desto mer sårbar blir du. Genom att investera på olika marknader och i bolag verksamma inom olika sektorer sprider du dina risker och förlorar inte lika mycket om en enskild sektor plötsligt skulle gå mycket back.

Satsa på finansiellt starka bolag: Det vill säga stabila aktier. Aktier som står sig bra i såväl uppgångar som nedgångar, som har en långtgående stabil kurshistorik och som ger en bra riskjusterad avkastning.

Cykliska och kontracykliska aktier: Cykliska aktier kan sjunka mycket i lågkonjunktur men stiger också mycket när det åter blir högkonjunktur. Kontracykliska aktier påverkas inte av konjunkturen utan utvecklas som regel stabilt oavsett det ekonomiska läget. Givet detta kan cykliska aktier ses som en slags gaspedal i den bästa aktieportföljen, medan ocykliska aktier istället blir en stötdämpare. En bra aktieportfölj bör innehålla bägge.

Lästips: Bästa verkstadsaktierna

Inkludera stabila utdelningsaktier: Utdelningsaktier klarar ofta börsfall bättre än andra aktier och ses därför som defensiva aktier. Förutom det positiva i att få regelbundna utdelningar är dessa aktier också bra då de ofta ökar i värde när börsen är orolig. Detta eftersom många då allokerar om och köper mer utdelningsaktier, vilket får kursen att stiga.

Kom ihåg att balansera om

Ombalansering av innehav är ytterligare en nyckel till ett framgångsrikt, stabilt sparande. Börsen är i ständig rörelse och olika aktier utvecklas på olika sätt.

För att säkerställa att du alltid har en bra fördelning i din aktieportfölj är det därför viktigt att regelbundet kolla till ditt innehav och rebalansera vid behov – det vill säga sälja av eller köpa till aktier för att bibehålla balansen och riskspridningen.

Går en viss bransch eller ett visst bolag exempelvis plötsligt väldigt bra eller dåligt finns annars risk att denna kommer utgöra en alldeles för stor eller för liten del av ditt totala sparande, vilket höjer risken och gör dig mer sårbar.

Oftast flesta räcker det med att balansera om aktieportföljen en eller ett par gånger per år.

Sammanfattning

Stabila aktier är aktier i finansiellt starka bolag med bland annat långtgående positiv vinsthistorik, låg volatilitet, en god riskjusterad avkastning och ofta hållbara, ihållande utdelningar. Dessa är oftast relativt trygga investeringar med lite lägre risk än på marknaden generellt.

Vill du läsa mer om vad som utmärker de bästa stabila aktierna och hur du hittar dem tipsar vi om artikeln Stabila aktier på Samuelssons Rapport.