Bästa vätgasaktierna 2024 – Investera i vätgas på börsen

Last Updated on April 12, 2024 by admin

Vätgasaktier har blivit en stor snackis på börsen de senaste åren och seglat upp som ett allt mer populärt investeringsalternativ. Här hittar du en utförlig guide till handel med vätgasaktier, listor med de bästa vätgasaktierna just nu samt tips om sådant som är bra att tänka på om du vill investera i vätgasbolag. 

Det allt mer brådskande behovet av att ställa om till en grönare och mer hållbar energiförsörjning i världen har fått många att vända blicken mot vätgas som alternativ energibärare. Åtminstone den formen av vätgas som kan framställas i ett hållbart energisystem med sol- och vindkraft istället för fossila bränslen.

Med ett ökat intresse följer också en ökad aktivitet på börsen, där allt fler företag inriktade på vätgas dyker upp och där fler och fler investerare väljer att köpa vätgasaktier med hopp om en gynnsam utveckling. Liksom med alla aktier och olika typer av finansiella tillgångar är det emellertid viktigt att vara insatt i de tillgångar man vill satsa på, innan man går in med kapital. Inte minst med en tillgång som vätgas, vilken är något av en uppstickare på marknaden och något många är intresserade av men kanske inte särskilt insatta i.

Nedan har Bästa aktierna samlat matnyttig information om vätgas som produkt samt värdefulla tips om att ha i bakhuvudet om du funderar på att investera i svenska eller utländska vätgasaktier. För att kicka igång inspirationen startar vi med några topplistor över de bästa vätgasaktierna just nu baserat på avkastning de senaste 1, 3 och 5 åren.

Bästa vätgasaktierna – topp 5 på ett, tre & fem års utveckling

Tabellerna nedan visar de vätgasaktier som utvecklats bäst på marknaden under tre olika tidsperioder – 1 år, 3 år och 5 år. Du ser också vilket land respektive aktie är listad i. Observera att listorna inte är avsedda som inspiration eller tips för investeringar, utan endast är menade att ge en lägesbild av utvecklingen på marknaden. Vid aktieköp och andra finansiella investeringar är det viktigt att du fattar egna, medvetna beslut om vilka tillgångar du ska välja, grundade på egna analyser.

Vätgasaktierna med bäst utveckling 1 år

Aktie Land Utveckling
HydrogenPro Norge 42%
Everfuel Norge 20%
Bloom Energy USA 19%
Plug Power USA 6%
NEL Norge 3%

Vätgasaktierna med bäst utveckling 5 år

Aktie Land Utveckling
Plug Power USA 1199%
Fuelcell Energy USA 1198%
McPhy Energy Frankrike 550%
Bloom Energy USA 507%
Cell Impact Sverige 230%

Vätgasaktierna med bäst utveckling 5 år

Aktie Land Utveckling
Plug Power USA 1250%
NEL Norge 500%
Powercell Sverige 408%
McPhy Energy Frankrike 343%
Ballard Power USA/Kanada 193%

Tips! Klicka på länkarna till respektive aktie i tabellerna. De tar dig direkt till Avanzas analyssidor, på vilka du kan läsa mer om varje aktie, se historisk utveckling samt viktiga nyckeltal. Observera att ovanstående aktier inte ska ses som inspiration eller råd om hur du bör investera. Det är viktigt att du alltid gör egna analyser och fattar egna, väl genomtänkta investeringsbeslut.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Handel med aktier och fonder innebär alltid en risk. 

Introduktion: Vad är vätgas?

Vätgas har på senare år uppmärksammats som ett grönt alternativ till fossila bränslen, varför en vanlig missuppfattning är att vätgasen är en egen energikälla. Så är dock inte fallet. Vätgas är i själva verket en energibärare – en komponent som används för att dels lagra energi, dels transportera den. För att alstra energi ur användning av vätgas måste man tillföra bränsleceller från någon källa – föredragsvis en förnybar sådan. Tar man energin från förnyelsebara källor som vind- och solkraftverk frigörs endast vatten och luft som utsläpp.

Vidare är användningsområden för vätgas inte heller någon ny upptäck, trots att den mer nyligen hamnat mer i rampljuset vad gäller framställning av grön energi. Där är utvecklingen fortfarande i sin linda och tekniken ny.  Ämnet har emellertid länge använts inom oljeraffinering och andra industrier av olika slag.

Hur kan vätgas användas?

Vätgas som energibärare kan med fördel appliceras på många användningsområden där man arbetar för att ställa om till en mer grön och hållbar energiproduktion. Tillsammans med bränsleceller som tillför energi för vätgasen att lagra och transportera, kan ämnet bland annat användas till:

 • Elektronik: Ersätta batterier i bärbara elektroniska produkter som mobiltelefoner, kameror, datorer, surfplattor och liknande. Vätgasen förvaras i en liten behållare som ansluts till den elektroniska enheten och som kan bytas ut när energin tar slut. Längre driftstid samt det faktum man inte behöver någon tillgång till ett elnät för att ladda är två stora fördelar med vätgas och en bränslecell på det här användningsområdet.
 • Fordon: Som drivmedel i bilar, båtar, bussar, tåg och lastbilar med elmotorer. Bensin och diesel står för en stor del av de skadliga nivåer av växthusgaser vi släpper ut. Vätgas tillsammans med en bränslecell producerar el som driver fordon med elmotor framåt – helt utan skadliga utsläpp. Enda restprodukten blir vattenånga.
 • Byggnader: För elektricitet och värme i hushåll och andra byggnader. Antingen som i egenskap av ett så kallat stand alone-system, där vätgas och bränsleceller är den huvudsakliga energikällan – eller som ett reservkraftssystem för att minska belastningen på andra nät samt ha en säker tillgång om det ordinarie elnätet sätts ur funktion (exempelvis vid en storm).

Allt vätgas är inte grön

Vätgas som bärare och transportör av energi kan vara ett grönt och hållbart alternativ – förutsatt att den energi, det vill säga den bränslecell, man använder är producerad på ett miljövänligt sätt. Använder man vätgas för att lagra och transportera energi från förnyelsebara källor som vind- och solkraft är den ett utmärkt hållbart alternativ.

När vätgas produceras med hjälp av fossila bränslen som olja och kol, blir den däremot en riktig miljöbov som orsakar stora utsläpp av skadliga växthusgaser. Vill du investera i vätgasaktier utifrån ett miljö- och hållbarhetsintresse, är det av denna anledning mycket viktigt att titta på hur vätgas används i olika bolag på börsen – så att du kan vara säker på att du väljer rätt.

Är vätgasaktier ett bra invetseringsalternativ för framtiden?

Vätgas har enligt många experter god potential att bli en nyckelkomponent i framtidens gröna, miljövänliga och långsiktigt hållbara energiproduktion. En del hinder som oklart regelverk, vissa säkerhetsfrågor, mer kostnadseffektiva lösningar samt ineffektiva tillståndsprocesser behöver jobbas med – men i grund och botten är förutsättningarna goda.

En tillgång som spås öka i användning och för vilken försäljningen därmed tros gå upp i framtiden är förstås intressant i fråga om investeringar. Aktier i företag som utvecklar bränsleceller och/eller teknik för energiproduktion med hjälp av vätgas har blivit mer och mer eftertraktade på börsen på senare år.

5 anledningar att investera i vätgasaktier

 • Högaktuell tillgång: Världen står inför en grön omställning där behovet av att hitta alternativa, hållbara energikällor är akut. Med noll farliga utsläpp vid framställning genom vind- och solkraft tros vätgas vara en viktig nyckel till att på ett effektivt sätt kunna lyckas med en sådan omställning.
 • Flera användningsområden: Ju fler användningsområden och ju mer mångfacetterad en tillgång är, desto bättre. Att vätgas kan användas som ersättning i såväl eldrivna fordon som bärbar elektronik, industri samt el- och värmelagring är en stor fördel.
 • Förekomst: Vätgas är både vanligt och naturligt förekommande i naturen. Det är ingen ändlig resurs.
 • Utsläppsfritt: Vattenånga som enda utsläpp från fordon, elproduktion och tillverkningsindustrier av olika slag är en av de största, om inte den största, fördelen med vätgas – och vätgasaktier.
 • Positiv utveckling: En del vätgasaktier har tidvis stigit ganska rejält i pris. Efterfrågan blir allt högre och marknadens förtroende för tillgången allt större. Samtidigt är det fortfarande en relativt smal nisch och ännu ett ganska smalt investeringssegment. Ökar användningen av vätgas så mycket som många tror kan hajpen mycket väl bli ännu större längre fram – och avkastningen riktigt bra om du hoppar på tåget redan nu, i ett relativt tidigt skede.

Lästips: Hållbara aktier och aktier inom miljöteknik – gröna aktier 2022

Finns det några nackdelar/risker att ta hänsyn till?

Vätgasaktier har liksom alla andra typer av aktier och finansiella tillgångar såväl fördelar som nackdelar. För att kunna fatta ett väl avvägt investeringsbeslut som går i linje med din personliga investeringsstrategi och din riskprofil, är det viktigt att du känner till bägge.

Den största risken för vätgasaktier är det faktum att tekniken fortfarande är under utveckling. Det är ännu inte helt klart hur man ska kunna producera vätgas för framställning av grön energi på ett tidseffektivt, hållbart, säkert och kostnadseffektivt sätt. En osäkerhetsfaktor finns, precis som med allt som är nytt och inte helt etablerat ännu.

Sammantaget kan sägas att de främsta riskerna för vätgasaktier är:

 • Teknik ännu under utveckling.
 • Många av bolagen på börsen är nya och högre volatilitet ses i aktierna.
 • Knapphändig historik – också det för att många bolag på området är nya.
 • En stor hajp nu som trissar upp priserna kan potentiellt leda till ett fall längre fram.

Andra risker att ta hänsyn till är sådana som är generella för handel med aktier – det vill säga som inte bara gäller för vätgasaktier specifikt. Dessa risker, som är viktigt att ha i bakhuvudet oavsett aktietyp, rör framförallt att börsen kan gå rejält minus – likaväl som den kan gå plus. Historiskt har aktier överlag visat sig vara en bra investering med god avkastning på lång sikt. Viktigt att poängtera är dock att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Även för tidigare hajpade aktier finns risk att marknaden tar en plötslig vändning nedåt.

Tips för att minimera risken med vätgasaktier:

 • Gör din hemläxa om de bolag du är intresserad av innan du köper några aktier. Många inom vätgas är relativt nya på marknaden och gedigen information kan därför vara svårt att hitta,. Ju mer bakgrund du kan finna, desto bättre dock.
 • God diversifiering är a och o för ett lägre risktagande – så satsa inte allt på ett kort. Undvik att investera allt för mycket i en och samma vätgasaktie, och försök också att inte göra din portfölj allt för tungt viktad åt ett enda område inom vätgasindustrin. Vätgas för grön energi kan till exempel delas in i olika underkategorier där olika företag specialiserar sig på olika led i utvecklingen.
 • Se till att dina vätgasaktier lirar i balans med övriga innehav i din portfölj. Är ditt totala innehav redan tungt viktat åt grön energi kan det vara klokt att se över diversifieringen för att säkerställa att du inte blir onödigt sårbar om hela den gröna energimarknaden skulle hamna i gungning.

Så hittar du de bästa vätgasaktierna

Att hitta de bästa vätgasaktierna kräver, liksom vid all rekognosering efter köpvärda aktier oavsett bransch, att du ägnar lite tid åt att studera och jämföra olika bolag på den aktuella marknaden. Här är det också bra att veta bolag förknippade med vätgas kan vara verksamma i branschen på en rad olika sätt – en del har specialiserat sig på lagring och transport, medan andra fokuserar på bränsleceller att använda med vätgasen samt tekniken och utrustningen för det.

För att så hitta de bästa vätgasaktierna när du sonderar utbudet på marknaden kan du kika på olika saker. Är du lite insatt i börsen och hur aktier fungerar bör du med fördel, som redan nämnts, analysera och jämföra olika bolag.

Ett annat sätt att få inspiration är att titta på olika topplistor, likt de i början av artikeln, för att se vilka som presterat bäst hittills under en given tidsperiod. Att titta på vilka de mest populära vätgasaktierna är – det vill säga vilka de flesta andra väljer att köpa – kan också vara hjälpsamt (speciellt om du är nybörjare), även om egna beslut alltid bör ligga till grund för hur du väljer att placera dina pengar.

Summa summarum ger vi följande tips för hur du kan hitta de bästa vätgasaktierna till din portfölj:

 • Analysera och jämför olika vätgasaktier – titta på nyckeltal, historisk utveckling, bolagens verksamhet inom vätsgasindustrin etc. Kom ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för likvärdig framtida avkastning – även om det kan ge en indikation om hur företaget sköts och vilket förtroende marknaden har för aktien.
 • Välj aktier som går i linje med din riskprofil. De allra mest nystartade och volatila vätgasbolagen kanske inte är de bästa för dig, om du önskar lite mer trygghet framför potentiellt högre avkastning (som också innebär högre risk).
 • Diversifiera ditt innehav. Handla inte flera vätgasaktier av samma slag och se också till att du får en god diversifiering i din portfölj generellt.
 • Hitta inspiration i topplistor över bäst presterande vätgasaktier sett över en viss tid samt de mest populära vätgasaktierna bland andra investerare.

Bästa vätgasaktier i Sverige & Norden

Nedan ser du några av de bästa och mest populära vätgasaktierna på den svenska markanden samt på övriga nordiska börser. De bolag utan någon siffra för utveckling de senaste 3 åren är sådana som ännu inte funnits i 3 år, och för vilka någon långsiktig statistik därför inte finns.

För att läsa mer om någon enskild aktie klickar du bara på länkarna i tabellen. De tar dig direkt till Avanza analyssidor.

Aktie Land Utveckling 3 år
Metacon Sverige 40,66%
Cell Impact Sverige 208,90%%
Hexagon Composite Norge −11,69%
Powercell Sverige 65,41%
Green Hydrogen Systems Danmark
Insplorion Sverige
NEL Norge 76,22%
Hynion Norge
HydrogenPro Norge
Impact Coatings Sverige 46,34%
Everfuel Norge

Bästa utländska vätgasaktier

I följande tabell har vi listat de bästa (mest populära) övriga utländska vätgasaktierna – det vill säga utomnordiska sådana.

Aktie Land Utveckling 3 år
Plug Power USA 1001,50%
FuelCell Energy USA 962,50%
Bloom Energy USA 481,12%
Air Products & Chemicals USA 11,84%
Ballard Power USA/Kanada 35,15%
Hyzon Motors USA
Cummins USA 28,12%
Nikola Corporation USA
McPhy Energy Frankrike

Viktigt: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 

Ska man välja svenska eller utländska bolag?

Såväl Sverige som Norge, Storbritannien USA och Kanada med flera har många spännande vätgasaktier på sina respektive marknader. Huruvida du ska satsa på svenska, nordiska eller utländska bolag i din portfölj beror på en rad olika faktorer – till exempel vilken investeringsstrategi du har, vilken geografisk diversifiering din portfölj har i dagsläget, hur insatt du är på olika marknader och så vidare.

Generellt kan sägas att svenska aktier är lite enklare och ofta tryggare kort eftersom det är lättare att hitta och tillgodogöra sig information om dem, vilket i sin tur underlättar grundliga föranalyser. Samtidigt är den svenska marknaden försvinnande liten i jämförelse med den globala, varför utländska aktier – och då kanske särskilt amerikanska – bjuder på ett större utbud. Risken blir högre, men exponeringen bredare och möjligheterna kan följa därefter.

Viktigast är att du väljer aktier som går i linje med din investeringsplan, din riskaptit och ditt övriga portföljinnehav.

5 populära vätgasaktier – kort introduktion

Plug Power

Ett av världens största företag inom vätgasindustri tillika ett av de som gått allra bäst på börsen under de senaste 3 åren. Plug Power, hemmahörande i USA och med huvudkontor i New York, är specialiserade på att utveckla och producera särskilda bränslecellssystem för framförallt elektriska arbetsfordon – till exempel lyftkranar samt utrustning som kan användas vid varuhantering på lager bland annat. Plug Power har global distribution och har kunder inom allt från detaljhandel till byggsektorn.

Läs mer om Plug Power hos Avanza.

Powercell

Powercell är ett svenskt företag med bas i Göteborg. Bolaget har på senare år rönt stort intresse för sin patenterade teknologi framtagen för att producera bränsleceller till grön energiproduktion. Bland svenska företag  är Powercell ett av de mest populära hos aktieägare just nu, med en bra bit över 30 000 ägare hos Avanza i dagsläget.

Läs mer om Powercell hos Avanza.

Cell Impact

Cell Impact tillverkar och säljer flödeplattor med patenterad teknologi för användning till bränslecellsproduktion. Företagets huvudsakliga inriktning är mot transportindustrin, där plattorna används i blanda annat bussar, personbilar, mindre lastbilar samt truckar och andra fordon för materialhantering på lager. Företaget grundades 1999 och har sitt säte i Karlskoga, men levererar sina flödeplattor och sin produktionsteknologi till kunder över hela världen.

Läs mer om Cell Impact hos Avanza.

Fuel Cell Energy

Amerikanskt bolag som tillverkar och säljer bränslecellkraftverk utvecklade för elproduktion, samt för produktion av fossilfria bränslen att använda i framförallt sjöfart. Fuel Cell Energy grundades 1969 och har säte i Conneticut, USA – men liksom övriga på listan återfinns kunderna över hela världen – dels inom den kommersiella industrisektorn, dels inom den offentliga sektorn för vilka bolaget förutom produktion även bedriver forskning för vidareutveckling av sin teknik.

Läs mer om Fuel Cell Energy hos Avanza.

NEL

Ett norskt vätgasföretag som grundades redan 1927 och därmed är ett av de äldsta i segmentet. Under åren har NEL:s inriktning gått mot att vara mer mot lösningar för förnybar energi, där man tillhandahåller teknik för att dels producera, dels lagra och även transportera vätgas från energi genererad av vind- och solkraft. NEL:s lösningar återfinns bland annat i elektriska bilmotorer.

Läs mer NEL hos Avanza.

Fonder med vätgasaktier – automatisk diversifiering och lägre risk

Är du intresserad av vätgasteknologi och den förväntade utveckling som branschen står inför, men önskar ett tryggare sätt att investera än aktier? Då kan en fond med vätgasaktier vara ett bra alternativ.

Den stora fördelen med att placera pengar i en fond snarare än i en enskild aktie är den breda diversifiering du får automatiskt. En fond inriktad på vätgas innehåller många olika, noggrant utvalda aktier som på olika sätt är inriktade på vätgas. Som investerare får du dels en god exponering mot flera olika bolag – snarare än bara ett eller ett par – dels en bra geografisk exponering (lite beroende på hur fonden är sammansatt.

Liksom med alla typer av fonder är möjligheten till raketavkastning mindre om du placerar pengar i en vätgasfond jämfört med om du köper enskilda aktier. Den breda exponeringen dämpar avkastningen något, men innebär också ett lägre risktagande för dig som investerare. Är du nybörjare på börsen eller inte redo att ta högre risker på en så pass ny marknad, kan det här vara ett passande val.

Vill du satsa på vätgasfonder istället för aktier finns såväl vanliga fonder som ETF:er – det vill säga börshandlade fonder – på marknaden. För det sistnämnda är utbudet ännu inte jättestort, men fler och fler nyheter dyker upp vart eftersom intresset för vätgas blir allt större.

För att hitta fonder och ETF:r inom vätgas hos Avanza (eller Nordnet) kan du enkelt filtrera fram de med inriktning på grön och hållbar energi, och sedan läsa på om innehåll och inriktning i respektive fond för att hitta en som passar dig.

Sammanfattning

Intresset för vätgasaktier har ökat avsevärt på senare år i takt med att behovet efter grön energi blir allt större och allt mer akut. Idag finns många intressanta bolag att investera i, såväl på svenska börsen som på övriga nordiska marknader samt internationellt. Somliga med inriktning på utveckling av de bränsleceller som behövs för att kunna omvandla vätgas till energi, andra specialiserade på lagring och transport av vätgas för energiproduktion.

Vill du köpa vätgasaktier har såväl Avanza som Nordnet bra utbud av svenska och utländska bolag, av vilka en del har gått spikrakt uppåt på kort tid tack vare vätgasens framfart inom grön energiproduktion. Eftersom många av de hajpade bolagen fortfarande är relativt nya saknas historik för lång tid tillbaka att följa upp, vilket kan vara bra att känna till. Blir vätgas så stort som det förutspås framöver, kan vätgasaktier emellertid vara en smart investering att göra idag.

Vanliga frågor om vätgasaktier

Hur köper jag de bästa vätgasaktierna?

Vätgasaktier finns att handla hos Sveriges största nätmäklare Avanza och Nordnet. Bägge är enkla att bli kund hos om du inte redan är det, och bägge erbjuder aktiehandel med såväl ISK, kapitalförsäkring och depåkonto.

Vilka är de bästa vätgasaktierna på marknaden?

Det beror på vilken marknad du tittar på – till exempel Sverige eller USA – samt om du tittar på högst avkastning på 1, 3 eller 5 år. Till de bästa vätgasaktierna globalt hör bland andra amerikanska Plug Power och FuelCell Energy.

Är vätgasaktier ett klokt investeringsalternativ?

Givet den gröna omställning världen står inför är vätgasaktier i allra högsta grad en aktuell tillgång som framgångsrikt kan användas för framställning av grön energi. Huruvida det är rätt typ av aktie för dig beror emellertid på vad du själv är intresserad av och tror på, samt hur din investeringsstrategi ser ut.

Vem kan köpa vätgasaktier?

Vätgasaktier är populära bland såväl vanliga småsparare, som professionella investerare.