Bästa utdelningsaktierna 2024 (Bra aktier med hög utdelning)

Last Updated on April 12, 2024 by admin

Med utdelningsaktier kan du få bra direktavkastning i din portfölj utan att du behöver sälja av dina tillgångar. Men vilka är de bästa utdelningsaktierna just nu – och vad är bra att tänka på när man investerar i utdelningsaktier?

Bra aktier med hög utdelning ger dig möjlighet optimera avkastningen på dina tillgångar med en löpande direktavkastning vid sidan av den totala avkastning du får den dag du säljer. I Sverige finns gott om välmående  bolag med stabil utdelning, men för att verkligen vässa dina möjligheter kan det också vara en fördel att titta utanför Sveriges gränser och blanda svenska utdelningsaktier med utländska.

Nedan har Bästa aktierna satt samman topplistor över de bästa utdelningsaktierna på börsen just nu – dels i Sverige, dels utomlands. Listorna är inte tänkta som råd eller tips om investeringar, utan avsedda att bringa inspiration och en inblick i hur läget ser ut på marknaden just nu.

Vidare delar vi också med oss av tips på sådant som är bra att känna till om utdelningsaktier och hur de fungerar, samt vad som är bra att tänka på om du vill skapa en riktigt stabil utdelningsportfölj.

Bästa utdelningsaktierna – topp 15 i Sverige

I tabellen nedan har vi listat de bästa utdelningsaktierna utifrån mest stabil utdelningshistorik. Aktierna nedan är sådana som höjt eller bibehållit samma utdelning många år i rad, och som endast haft någon eller inga sänkningar eller inställda utdelningar alls.

Aktie Utdelning Snittutdelning 5 år
JM 7,50% 5,20%
Atlas Copco 7,40% 3,20%
Castellum 4,90% 3,60%
Wihlborgs 3,60% 3,10%
Atrium Ljungberg 3,50% 2,90%
FastPartner 3,10% 2,30%
ABB 2,50% 3,00%
Sweco 2,30% 2,00%
ASSA Abloy 1,80% 1,80%
Swedish Match 1,70% 2,20%
AAK 1,40% 1,30%
Astra Zeneca 1,30% 2,40%
Hexagon 1,00% 1,00%
Nibe 0,50% 0,70%
Vitec 0,40% 0,70%

Listan senaste uppdaterad 220826 med data från Avanza.se och Hernhag. 

Basfakta – vad är utdelningsaktier?

Utdelningsaktier är aktier i bolag som har som policy att dela ut hela eller delar av vinsten till sina aktieägare. Utdelning mottages i form av en direktavkastning någon eller några gånger per år. I Sverige är det fortfarande vanligast med aktieutdelning en gång per år, medan utländska aktier ofta ger utdelning mer frekvent – antingen var sjätte, var tredje eller varje månad. I USA finns exempelvis många utdelande bolag som delar ut en gång i kvartalet eller en gång i månaden.

Hur fungerar aktieutdelning?

Företag kan ge utdelning på ett par olika sätt. Vanligast är att man delar ut hela eller delar av föregående års vinst och att utdelningen sätts till ett visst belopp per aktie – till exempel 3 kronor. Alla ägare med rätt till utdelning får då en kontant utbetalning på dagen för aktieutdelningen. Utdelning kan också ges i form av andelar i bolaget.

För att vara berättigad till utdelning måste du vara registrerad som aktieägare på den så kallade avstämningsdagen. Vilket datum avstämningsdagen inträffar kan variera mellan olika bolag och från år till år, men vanligen sker den andra bankdagen efter företagets årsstämma. När du köper en aktie tar det en eller ett par bankdagar innan du blir inskriven i aktieboken och registrerad som ägare. För att vara med vid nästa utdelning måste du således köpa dina aktier före avstämningsdagen – senast på Sinkdagen.

Sinkdagen är alltså den sista dagen att köpa aktier för att vara berättigad till nästkommande utdelning. Bankdagen som följer efter Sinkdagen kallas för X-dagen. Köper du aktier på X-dagen kommer du inte få del av kommande utdelning, men är däremot berättigad till den som följer därefter – förutsatt att du har kvar aktierna förstås. För X-dagen gäller också att du kan sälja innehav på X-dagen och ändå ha rätt till utdelning. Detta eftersom en aktieaffär tar två likviddagar för att gå igenom, vilket innebär att du fortfarande kommer stå som ägare på X-dagen innan försäljningen registreras nästa bankdag.

För att summera är följande dagar viktiga att känna till vid handel med utdelningsaktier:

 • Sinkdag: Sista dagen att handla aktier för att vara berättigad till kommande utdelning. Infaller ofta på samma dag som bolagsstämman hålls, på vilken beslut om utdelning fattas.
 • Avstämningsdag: Du måste vara införd som ägare i aktieboken på avstämningsdagen för att få ta del av kommande utdelning. Avstämningsdagen inträffar vanligen två bankdagar efter bolagsstämman och Sinkdagen.
 • X-dag: Aktieköp på X-dagen (eller efter) ger ingen rätt till nästkommande utdelning. Har du kvar aktierna inkluderas du däremot i nästa omgång.
 • Utdelningsdag: Dagen då din utdelning bokas in på ditt konto.

Utdelningsaktier är oftast aktier i stora, stabila bolag

Utdelningsaktier är fördelaktiga att inkludera i portföljen av två skäl; dels det faktum att de ger en regelbunden direktavkastning som kan återinvesteras, dels att de generellt är stabila bolag med god ekonomi. För att kunna dela ut en del av vinsten krävs nämligen att företaget har råd – att ekonomin är tillräckligt bra för att både kunna göra investeringar för fortsatt tillväxt, samt ge tillbaka en del av vinsten till alla de aktieägare som stöttar företaget.

Med anledning av detta hittas utdelningsaktier framförallt bland större, mer mogna bolag som funnits länge på marknaden och som hunnit bygga en stabil kassa. Några undantag från regeln kan alltid hittas – och att ett bolag ger utdelning är inte per automatik en garanti för att det är en bra aktie på sikt – även om det ofta är så.

Utdelningsaktier ger dig möjlighet att äta kakan och ha den kvar samtidigt

När du investerar i aktier blir du delägare i det aktuella bolaget, och får därmed rätt att ta del av företagets vinster. Såväl nutida som framtida. För aktier som inte ger utdelning ackumuleras alla vinster och realiseras först den dag du säljer dina andelar.

Med utdelningsaktier får du däremot ta del av nutida vinster nu – utan att först behöva avyttra några tillgångar. Du får dels en direktavkastning löpande, dels en totalavkastning den dag du säljer. Jämfört med icke utdelande aktier är det här förstås en stor fördel, eftersom utdelningarna kan ge dig en 100% passiv inkomst som fortsätter att löpa på under hela tiden du har kvar din investering.

Så kan du bygga en pengamaskin med utdelningsaktier

Regelbundna utdelningar betyder regelbundet inflöde av kapital i din aktieportfölj. De summor du får i utdelning kan du antingen välja att plocka ut, eller investera på nytt. Investerar du på nytt, antingen i samma aktier eller i nya, låter du pengarna jobba för dig och skapar på sikt en förmånlig ränta på ränta-effekt där du får ny avkastning på den avkastning som ditt ursprungliga kapital redan har genererat. Dina pengar arbetar för dig, istället för tvärtom.

utdelning ränta på ränta

Vad kännetecknar de bästa utdelningsaktierna?

För att hitta de bästa utdelningsaktierna finns ett par olika variabler som är viktiga att titta på. Dessa är framförallt:

 • nivå på utdelning
 • utdelningshistorik
 • utdelningens del av vinsten

Nivå på utdelning syftar alltså till hur hög eller låg utdelningen är. Här kan du dels titta på hur många kronor och ören du får, men kanske framförallt aktiens direktavkastning – vilken visar hur stor utdelningen är i förhållande till den aktuella aktiekursen. Direktavkastningen uttrycks alltid i procent.

Många investerare, särskilt nya och de som törstar efter utdelning, lockas av hög direktavkastning eftersom det ger mer pengar in på kontot direkt. Samtidigt är de högutdelande aktierna inte alltid de bästa om man tittar långsiktigt. Ofta har sådana bolag nämligen en sämre utdelningshistorik, med fler inställda och/eller sänkta utdelningar som resultat av att de inte har råd att hålla i den höga direktavkastningen.

För stabila utdelningsaktier som ger bra utdelning under lång tid är det istället bättre att gå på bra utdelningshistorik med stabil utdelningstillväxt. De bästa utdelningsaktierna är de som inte har ställt in eller sänkt några utdelningar under många år, och som allra helst dessutom höjt utdelningarna regelbundet. Det visar på en god tillväxt och en stabil ekonomisk utveckling för bolaget.

Sist men inte minst är det också viktigt att kika på hur stor andel av vinsten ett företag väljer att dela ut. Även här är det bäst med balans, där man som aktieägare får ta del av en bra bit av vinsten – men där en del också stannar kvar i bolaget för att kunna återinvesteras. Företag som delar ut hela eller nästan hela vinsten kan tyckas mycket generösa vid första anblick, men samtidigt betyder det att man inte gör några nya investeringar överhuvudtaget. Något som i sin tur signalerar att man inte bryr sig om möjligheten att expandera och nå ännu bättre tillväxt på sikt.

För att kunna vara hyfsat säker på att utdelningarna är stabila bör utdelningsandelen inte överstiga 80%. Hoppas du på lite mer tillväxt kan däremot 60% vara en bättre gräns att gå efter. Då stannar knappt hälften av vinsten kvar i bolaget och återinvesteras för vidare expansion.

Svenska vs. utländska utdelningsaktier – vilka ska man välja?

Sverige har ett rikt och välmående näringsliv och på Stockholmsbörsen finns många bra utdelningsaktier att välja bland inom flera olika branscher. Att investera i aktier på den egna hemmamarknaden känns ofta tryggare för många då man har bättre kännedom om bolagen och det är enklare att hitta information om dem. Handlar du svenska aktier slipper du dessutom oroa dig för någon valutarisk.

En välmående aktiemarknad till trots är den svenska börsen emellertid försvinnande liten i internationella mått mätt. För bredare exponering och bättre riskspridning är det fördelaktigt att även inkludera några utländska tillgångar i portföljen, om du känner dig bekväm med det. Utländska aktier ger i många fall också utdelning oftare än svenska, vilket ger en positiv effekt på kassaflödet i din depå.

Sammanfattningsvis kan här sägas att:

 • svenska utdelningsaktier kan vara bra att börja med.
 • en blandning av svenska och utländska utdelningsaktier ger bredare exponering och bättre diversifiering.
 • tänk på att även diversifiera med olika branscher – inte bara geografiskt.
 • de flesta svenska utdelningsaktier ger utdelning årligen, medan utländska aktier ofta har utdelning kvartals- eller månadsvis.

Utländska utdelningsaristokrater – topp 15

De bästa utdelningsaktierna, som lyckats höja (USA) eller bibehålla sin utdelning (Europa) i minst 25 år, kallas för utdelningsaristokrater. De flesta av dessa superstabila utdelningsaktier återfinns i USA, men även några europeiska aktier kvalificerar sig som utdelningsaristokrater. Bra att känna till här är att definitionen av en utdelningsaristokrat skiljer sig lite åt mellan USA och Europa. För amerikanska aktier gäller att de måste ha höjt sin utdelning varje år i minst 25 år. I Europa räcker det med att man bibehållit eller inte sänkt utdelningen varje år i 25 år.

I tabellen nedan ser du de 15 utdelningsaristokrater som toppar listan över världens bästa utdelningsaristo2022, vilken marknad de är listade på samt hur många år i följd de har höjt eller bibehållit samma utdelningsnivå. Observera att listan inte är avsedd som investeringsråd. Du måste alltid fatta egna investeringsbeslut baserade på egna analyser och avväganden.

Aktie Land
Antal år med höjd/bibehållen utdelning
Dover Corp. (DOV) USA 65
Genuine Parts Co. (GPC) USA 65
Procter & Gamble Co.(PG) USA 65
3M Co. (MMM) USA 63
Cincinnati Financial Corp. (CINF) USA 61
Nestle SA Europa 61
The Coca-Cola Co. (KO) USA 59
Colgate-Palmolive Co. (CL) USA 59
Emerson Electric Co. (EMR) USA 59
Johnson & Johnson (JNJ) USA 59
Hormel Foods Corp. (HRL) USA 55
Unilever NV Europa 54
Stanley Black & Decker Inc. (SWK) USA 53
Illinois Tool Works Inc. (ITW) USA 50
Leggett & Platt Inc. (LEG) USA 50

Tips! Länkarna i listan tar dig direkt till Avanzas analyssidor, på vilka du kan läsa mer om varje aktie, se historisk utveckling samt viktiga nyckeltal.

Viktigt att tänka på för en stabil utdelningsportfölj

Att bygga en stabil utdelningsportfölj handlar om att skapa ett innehav med bred exponering, bra riskspridning och stabila, långsiktiga utdelningar.

Precis som när du bygger en aktieportfölj generellt, utan eventuellt fokus på just utdelningsaktier, är bra diversifiering a och o. Såväl geografisk diversifiering, vilket innebär att du har aktier på olika geografiska marknader, som branschmässig diversifiering. Du vill undvika att lägga alla ägg i samma korg, för att minska din sårbarhet vid negativ utveckling på en av marknaderna. Det kan till exempel vara fördelaktigt att ha en bas av svenska utdelare samt komplettera med amerikanska och europeiska aktier.

Vidare är det också viktigt att välja aktier utifrån vilken inriktning du vill ha på din portfölj. Är du ute efter att bygga en långsiktig, stabil portfölj är aktier med god utdelningshistorik och bra tillväxt att föredra. Vill du offra en del av långsiktigheten till förmån för högre utdelning i närtid kan aktier med högre direktavkastning vara bättre. Vilka tillgångar som passar dig beror på vilka mål du har för din portfölj och vilken prägel du vill sätta på den.

5 snabba tips:

 • undvik att ha för få aktier i portföljen  – mellan 12 och 15 olika brukar vara lagom för bra diversifiering och exponering.
 • sprid riskerna både geografiskt och i olika branscher.
 • blanda aktier med olika utdelningsfrekvens – årligen, halvårsvis, kvartalsvis och månatligen.
 • välj aktier som med en utdelningsandel på mellan 60-80%.
 • återinvestera utdelningarna för att få ytterligare avkastning på redan genererad avkastning.

Vanliga frågor om utdelningsaktier

Var kan jag handla utdelningsaktier?

Utdelningsaktier finns att handla hos Avanza och Nordnet, såväl som genom storbankerna. Störst utbud av både svenska och utländska utdelningsaktier samt bäst villkor finns hos Avanza och Nordnet.

Hur vet jag om en aktie ger utdelning?

Information om utdelning hittar du på varje akties analyssida hos den mäklare eller bank du handlar genom. Där kan du se direktavkastning, belopp för nästa utdelning samt vilka datum som gäller för Sinkdag, avstämningsdag, X-dag och utdelningsdag.

Vilka aktier ger bäst utdelning?

Detta kan precis som avkastning variera, men generellt är stora och stabila bolag de som också har bäst utdelningsaktier sett till utdelningstillväxt och utdelningshistorik.

Vilken kontotyp kan jag använda för utdelningsaktier?

Utdelningsaktier kan handlas via såväl depåkonto som ISK och kapitalförsäkring. För svenska utdelningsaktier är ISK generellt mer förmånligt skattemässigt. Handlar du däremot med utländska utdelningsaktier är en KF istället att rekommendera. Detta eftersom det är lättare att få tillbaka källskatten som dras på utdelningar från utlandet om du har dina innehav i en kapitalförsäkring.

När får jag utdelning?

I Sverige är högsäsong för utdelning på våren, i april- maj, efter färdiga årsbokslut och bolagsstämmor. En del bolag delar dock ut vid andra tidpunkter på året, och ibland kan även extrautdelningar förekomma. Amerikanska aktier ger oftast utdelning kvartalsvis eller månadsvis.

För dig som vill veta mer

Vill du dyka ännu djupare i ämnet utdelningsaktier och få ytterligare tips och tricks som kan hjälpa dig att optimera din handel? På Samuelssons Rapport finner du många bra artiklar och guider om handel med såväl svenska som utländska utdelningsaktier.