Bästa cannabisaktierna 2024 – bra aktier inom cannabis

Last Updated on April 12, 2024 by admin

Utbudet av cannabisaktier har ökat enormt de senaste åren och intresset för att investera i bolag verksamma inom exempelvis medicinsk marijuana är stort. Bästa aktierna ger dig en matnyttig guide till vad cannabisaktier är, hur du gör för att investera samt en lista över några av de bästa cannabisaktierna på marknaden just nu. 

Vad är cannabisaktier?

Cannabisaktier är aktier i bolag vars huvudsakliga verksamhet är inriktad på cannabisindustrin. Hit hör bland andra läkemedelsföretag som framställer medicinsk marijuana i läkemedelsform, samt bolag som framställer CBD-olja för medicinskt och/eller rekreationsbruk.

Från att ha varit bannade på börsen för bara några år sedan – eftersom cannabis har varit olagligt – finns aktier inom cannabis idag att hitta på flera olika börser runt om i världen. Även i Sverige.

Medicinsk marijuana legaliserad på många håll – ökat intresse för investeringar

Det ökade intresset för aktier inom cannabis kommer framförallt av att många länder på senare år har legaliserat marijuana för medicinskt bruk. Marijuana, hasch och hampa är alla olika växter tillhörande familjen Cannabis Sativa. Cannabis används som ett samlingsnamn för alla olika typer av Cannabis Sativa-plantor.

Flera delstater i USA har såväl som länder i både Latinamerika, Europa och Asien valt att legalisera användning av cannabis i viss utsträckning. På vissa ställen är det tillåtet för begränsat medicinskt bruk – till exempel för smärtbehandling hos cancerpatienter – medan det på andra håll är mer frikostiga regler.

I takt med att cannabis legaliseras i fler och fler länder, ökar också antalet företag som ger sig in verksamheten – och som går publika på börsen.

Lista: 10 bra aktier inom cannabis just nu

Aktiemarknaden för cannabisföretag är precis som alla andra börser ständigt föränderlig. Detta innebär att de cannabisaktier som var bäst förra året, inte nödvändigtvis är det även i år. Eller nästa år. På en ny och expansiv marknad som denna kan läget dessutom förändras snabbare då nya aktörer tillkommer snabbare och i större utsträckning. Cannabisbörsen är ännu i sin linda, men spås enligt många fortsätta växa med enorm kraft kommande år.

Nedan har vi satt samman en lista över bra aktier inom cannabis just nu, baserat på avkastning de senaste 1,3 eller 5 åren. Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning och att aktierna i listan bara ett axplock av det som finns. För att hitta de bästa cannabisaktierna rekommenderar vi dig att hålla dig ajour med marknaden, aktivt bevaka utvecklingen samt jämföra och analysera bolag du är intresserad av.

 1. Jazz Pharmaceuticals – USA
 2. Green Thumb Industries – Kanada
 3. ODI Pharma – Sverige
 4. Trulieve Cannabis – Kanada
 5. Stenocare – Danmark
 6. Cronos – Kanada/USA
 7. Innovative Industrial Properties – USA
 8. Grow Generation – USA
 9. Tilray – Kanada
 10. Synbiotic – Tyskland
 11. Aurora Cannabis – Kanada
 12. Canopy Growth – Kanada
 13. Dancann Pharma – Danmark
 14. Village Farms International – Kanada
 15. AgriFORCE Growing Systems – Kanada

Tips! Läs mer om respektive aktie genom att klicka på länkarna. De tar dig direkt till Avanzas analyssidor där du kan se historik, bolagsinformation och nyckeltal.

Majoriteten av cannabisaktier finns i Nordamerika

Som synes i listan ovan är många av de cannabisaktier som finns idag listade i Kanada och/eller USA – något som kan förklaras med att länderna varit tidiga med att legalisera användning av cannabis i olika syften. Här utmärker sig framförallt Kanada, där medicinsk användning av cannabis har varit lagligt ända sedan 2001. År 2018 lättade man ytterligare på regelverket och gjorde det lagligt att använda för rekreationellt bruk också – det vill säga för ökat välmående och välbefinnande, inte bara som behandling vid konstaterad sjukdom.

I samband med att rekreationellt bruk också legaliserades ökade antalet cannabisbolag på den kanadensiska börsen markant. På tre år – mellan 2016 och 2019 – listades drygt 70 nya cannabisaktier på börsen i Kanada.

Även i USA har utvecklingen på börsen gått starkt framåt. Här är cannabis just nu godkänt för medicinskt bruk i omkring 40 delstater, men på gång i fler. Den utvidgade legaliseringen har precis som i grannlandet Kanada lett till att antalet cannabisföretag ökat på den amerikanska aktiemarknaden.

Är det lagligt att investera i cannabisaktier från Sverige?

Cannabis är inte tillåtet i vare sig medicinskt eller rekreationellt syfte i Sverige. Undantaget är läkemedelsklassade preparat som förskrivs av läkare samt CBD-olja (och andra produkter av CBD) som framställs av industrihampa och är helt fritt från THC – det ämne som gör att man får ett rus. Vad gäller investeringar i cannabisbolag finns dock inga begränsningar. Det stränga regelverket i Sverige, och Norden generellt, gäller enbart för bruk och försäljning.

Olika typer av cannabisaktier – bolag med olika inriktning

Cannabisaktier är ett samlingsnamn för aktier i företag som på något sätt är verksamma inom cannabisindustrin. Bland många olika inriktningar kan framförallt läkemedelsproduktion och forskning, tillverkning av CBD-olja samt verksamhet relaterad till cannabisodlingar sägas vara de vanligaste.

Företag som arbetar med läkemedelsproduktion forskar och framställer läkemedel med cannabis sativa i. Läkemedlen används bland annat vid behandling av kramper och smärtor i samband med MS, epilepsi och cancer.

Producenter av CBD-olja odlar eller köper in så kallad industrihampa för att utvinna CBD-olja (även kallat hampafröolja), CBD-kapslar och andra typer av CBD-produkter. Utmärkande för CBD-oljan är att det rusframkallande ämnet THC ofta har extraherats och tagits bort, till skillnad från i vanlig marijuana eller hasch. Oljan sägs ha goda effekter på bland annat stress, sömn och ångest.

THC-fri CBD-olja klassas som en typ av kosttillskott, men har även blivit en populär ingrediens inom hudvård. CBD-olja är lagligt i Sverige så länge det inte innehåller THC.

Företag som driver cannabisodlingar har plantage med cannabis sativa-växter, vilka sedan skördas och säljs till andra företag som använder det i sin produktion. Utöver detta finns också de som riktar in sig på utrustning för odling av cannabis – såsom växthus, särskild belysning och ventilationssystem.

CBD-olja cannabis
CBD-olja framställs av industrihampa – en av flera plantor tillhörande släktet cannabis sativa.

Varför investera i cannabisaktier?

Cannabisaktier är relativt nya på börsen och fortfarande ett kontroversiellt ämne. Marknaden är ny och expansiv, varför volatiliteten är högre än på mer traditionella marknader. I takt med att allt fler länder godkänner medicinskt och/eller rekreationellt bruk av cannabis ökar intresset för branschen som en investeringsmöjlighet. Många nya bolag tillkommer och allt fler investerare får upp ögonen för de möjligheter som presenterar sig.

Under de närmaste tre åren prognostiserar experter att den europeiska cannabismarknaden kommer att växa markant och vid 2025 omsätta omkring 3,2 miljarder euro.

Hur investerar jag i aktier inom cannabis?

Cannabisaktier finns att handla hos både Avanza och Nordnet, Sveriges största onlinemäklare. Som kund kan du välja mellan ett traditionellt depåkonto, ett ISK eller en kapitalförsäkring: För de flesta är ISK fortfarande det mest förmånliga valet skattemässigt, men handlar du med utländska cannabisaktier som ger utdelning kan en kapitalförsäkring vara bättre. Med ett sådant konto är det lättare att få tillbaka källskatten du får betala för utdelningar från utlandet.

Här kan du registrera dig hos Avanza.

Några tips på vägen

 • Cannabismarknaden är ny och expansiv – räkna med en del volatilitet.
 • Analysera och jämför olika bolag inom branschen och välj en inriktning du vill satsa på.
 • Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, men ger en indikation om den potential som finns framåt.
 • Högre volatilitet innebär högre risk – börja smått och använd cannabisaktier som krydda i din portfölj.
 • Var medveten om valutarisken när du handlar med utländska aktier. Hur valutakursen mellan exempelvis USD och SEK utvecklar sig påverkar värdet på aktier köpta i USD den dag du säljer.