Bästa gruvaktierna – bra aktier inom gruvnäring 2024

Last Updated on April 12, 2024 by admin

Aktier inom gruvnäring finns såväl i Sverige, som på utländska börser. Nedan bjuder vi på några handfasta och värdefulla tips om hur du hittar de bästa gruvaktierna, samt vilka för- och nackdelar det kan finnas med gruvaktier. 

Gruvaktier kan vara ett intressant investeringsalternativ för dig som vill inkludera råvaror i din portfölj, och som föredrar aktier framför att äga faktiska råvaror eller spekulera med olika typer av derivatinstrument. Med den här korta guiden nedan hoppas vi på Bästa aktierna kunna ge dig en snabb – men matnyttig – introduktion till gruvaktier samt vilka risker kontra möjligheter just den här aktiekategorin innebär.

Vad är gruvaktier?

Gruvaktier är aktier i bolag som på ett eller annat sätt är verksamma inom gruvnäringen. Det kan dels handla om bolag med mineralgruvor, kolgruvor, guldgruvor, silvergruvor, diamantgruvor, saltgruvor och andra slags gruvor – dels bolag som utvecklar teknik och maskiner för gruvindustrin eller på annat sätt är en del av marknaden.

Hur hittar jag de bästa gruvaktierna?

Gruvmarknaden är precis som alla andra marknader i ständig rörelse och förändring. De aktier som var bäst för tre år sedan eller för ett halvår sedan behöver inte nödvändigtvis vara det även nu. För att hitta de bästa gruvaktierna behöver du således vara aktiv på marknaden och bevaka utvecklingen. Du behöver också analysera bolag du är intresserad av, kolla historisk avkastning och göra en bedömning av risk kontra avkastning.

Eftersom det aldrig går att säga hur en viss aktie kommer att prestera i framtiden, varken en gruvaktie eller någon annan aktie, gäller det att försöka göra en så bra prognos som möjligt med hjälp av analyser, marknadsbevakning – och en del intuition. Inspiration och tips kan till exempel hämtas från topplistor över de gruvaktier som gått bäst de senaste 5 eller 10 åren. Många ägare kan också vara en indikation på att en aktie är bra.

10 bra aktier inom gruvnäringen

Nedan har vi listat 10 bra aktier inom gruvnäringen just nu, baserat på utveckling de senaste fem åren. Historisk avkastning är emellertid ingen garanti för framtida avkastning, men det visar likväl en hur det gått aktien tidigare och vilket förtroende marknaden har för företaget.

Tips: Klicka på länkarna för att läsa mer om varje aktie hos Avanza.

Aktie Utv i % 5 år
Amex Exploration Inc 2100,00
Colonial Coal International Corp 1172,73
Moneta Gold Inc 800,00
Westhaven Gold Corp 393,75
Wesdome Gold Mines 326,19
Aura Minerals Inc 648,03
Endomines 183,78
Capstone Copper Corp 122,97
Lundin Gold 90,11
Vanstar Mining Resources Inc 286,67

Listan senast uppdaterad 221009 med data från Avanza.

Fördelar med gruvaktier

  • Reella tillgångar, till exempel guld och andra ädelmetaller, kan ge skydd mot inflation.
  • Bra för diversifiering i portföljen.
  • Lätt att diversifiera även inom gruvmarknaden i sig, med gruvbolag inriktade på många olika typer av råvaror – exempelvis guld, silver, koppar, mineraler eller kol.
  • Råvaror från gruvor är ändliga resurser, varför det ofta finns en hög efterfrågan.
  • Enkelt att handla både svenska och utländska gruvaktier genom svenska mäklare som Avanza och Nordnet.

Nackdelar med gruvaktier

  • Valutarisk tillkommer ofta då de flesta gruvaktier är listade på utländska börser – framförallt USA och Kanada.
  • Känsliga för störningar i utvinningen. Gruvbolagen kan inte producera sin råvara på konstgjord väg, om de skulle misslyckas att utvinna den från jorden.
  • Gruvaktier kan vara ett mindre fördelaktigt val om du vill investera hållbart.

Sammanfattning

Gruvaktier kan vara ett investeringsalternativ värt att överväga för dig som vill ha exponering mot gruvindustrin. Eftersom gruvaktier är kopplade till reella varor och därtill även till råvarumarknaden, kan de ge ett visst skydd mot inflation. Framförallt aktier i guldbolag, då guld är en klassisk så kallad safe haven-tillgång som många vänder sig till vid oroliga tider – och när inflationen skenar iväg.

För att hitta de bästa gruvaktierna rekommenderar vi att du aktivt bevakar marknaden, analyserar och jämför bolag du är intresserad av och sedan gör dina köp baserade på väl genomtänkta beslut. Att inspireras av hur andra handlar kan också vara en hjälp på traven, även om du alltid ska välja dina aktier för egen del. Stort utbud av bra aktier inom gruvnäringen hittar du hos såväl Avanza, som Nordnet.

Tips: Vill du dyka djupare in i ämnet gruvaktier hittar du fler intressanta artiklar på Samuelssons Rapport.