Bästa långsiktiga aktierna (bästa aktierna på lång sikt)

Last Updated on April 12, 2024 by admin

Med en lång sparhorisont kan du lättare balansera risken i dina investeringar och dessutom optimera avkastningen. Men hur hittar man de bästa långsiktiga aktierna och vad är det som gör en aktie bättre eller sämre på lång sikt?

De bästa långsiktiga aktierna är sådana aktier som ökar stabilt i värde över tid och som ger en hög avkastning när det väl blir dags att skörda frukterna av det man en gång sådde.

Att väl hitta de bästa aktierna på lång sikt kan dock vara väldigt mycket lättare sagt än gjort. Inte minst för nybörjare, men även för mer erfarna investerare. För hur ska man egentligen kunna veta hur en aktie kommer att prestera om 10, 15, 20 eller 30 år? Såvida man inte har förmåga att se in i framtiden är det förstås omöjligt att säga säkert.

Genom att analysera aktier, bolagens stabilitet och historisk utveckling kan man emellertid bedöma förutsättningarna för god utveckling på lång sikt, och kunna bygga en långsiktig portfölj utifrån det. I guiden nedan har Bästa aktierna samlat värdefulla tips och råd om hur du kan tänka när du bygger en långsiktig portfölj, och vad du kan titta efter för att hitta de bästa långsiktiga aktierna. Du får även topplistor med såväl svenska som utländska aktier som kan  ha förutsättningar att stå bättre pall än andra på lång sikt.

Långsiktiga aktier är aktier du behåller i många år

Begreppet långsiktiga aktier är egentligen ett ganska löst begrepp som lämnar mycket utrymme för tolkning. Det finns ingen fast definition av hur många år som avses med långsiktig, varför det också är något som kan vara väldigt subjektivt.

När man talar om långsiktiga aktier avses emellertid aktier man köper för att behålla många år – minst 10, men ofta kanske 20 år – eller till och med ännu längre. Eftersom man investerar pengar man avser låta stanna där under lång tid, är det viktigt att välja aktier med omsorg. Såväl risk som potentiell framtida avkastning är viktigt att ta hänsyn till. Vad som är en lagom risk att ta är mycket individuellt, men generellt kan man tänka att ju kortare sparhorisont man har – desto lägre risk bör man ta.

10 bra långsiktiga aktier i Sverige

I listan nedan har vi samlat 10 aktier som kan ge en bra avkastning på lång sikt. Detta utifrån att de är stora, stabila bolag som funnits länge och som haft en bra utveckling historiskt (senaste 5 åren). Viktigt att understryka är dock att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning – samt att nedanstående lista inte ska ses som investeringsråd, utan endast inspiration.

Aktie Utv i % 5 år
Fortnox 1026,79
Evolution 789,84
Hexatronic Group 616,31
NIBE Industrier B 398,35
Mips 351,86
Beijer Ref B 340,4
Orrön Energy 322,24
SECTRA B 306,73
Sdiptech B 302,42
Swedish Match 289,64

Källa: Avanza, senast uppdaterad 220927. 

Tips! Läs mer om respektive aktie genom att klicka på länkarna i listan.

10 bra långsiktiga aktier från utlandet

I tabellen nedan har vi samlat de 10 utländska aktier (hos Avanza) som presterat bäst under de senaste 5 åren. Klicka på länkarna i listan för att läsa mer om varje aktie samt se historisk utveckling på Avanzas analyssidor.

Aktie Land Utv i % 5 år
Enphase Energy Inc USA 18860
Laurion Mineral exploration Inc Kanada 3840
Alvopetro Energy Ltd Kanada 3083,72
enCore Energy Corp Kanada 2558,33
ChemoMetec Danmark 1888,33
China Keli Electric Co Ltd Kanada 1725
Componenta Oyj Finland 1694,03
Amex Exploration Inc Kanada 1589,47
Colonial Coal International Corp Kanada 1484,21
argenx SE USA 1476,83

Källa: Avanza, uppdaterad senast 220927.

Kriterier för bra långsiktiga aktier

Som inledningsvis nämndes går det inte att, såvida man inte är synsk och kan spå framtiden, säkert säga om en aktie kommer att gå bra långsiktigt eller inte. Det bästa man kan göra är att se till vilka förutsättningar ett bolag har, såväl i den egna verksamheten som på den marknad man är aktiv, samt att analysera en akties utveckling historiskt. Detta är förstås enklast med företag som funnits länge och vars värdeutveckling går att följa många år bakåt.

Även om historisk avkastning aldrig är någon garanti för framtida avkastning, ger det en ganska bra uppfattning om hur företaget sköts, hur marknadens förtroende för bolaget ser ut och hur stor efterfrågan är på det bolaget säljer. En stark utveckling bakåt kan indikera att förutsättningar finns för detsamma även framåt.

Vid sidan av varje enskilt bolags förutsättningar är även marknadens förutsättningar viktiga att med i beräkningen. Ska du investera långsiktigt måste du försöka göra en bedömning av hur utsikterna för en viss marknad ser ut framöver. Var finns efterfrågan – och var tror du att efterfrågan kommer att finnas i framtiden? Utifrån det kanske du vill satsa på grön energi, bioteknik, något inom kryptovalutor eller annat som du spår kommer bli stort inom 10, 15 eller kanske 20 år.

Sammanfattningsvis utmärker sig långsiktiga aktier med:

  • Bra historisk värdeutveckling – eller om det är ett nyare bolag, en lovande produkt på en efterfrågad marknad.
  • Stabilt bolag med ekonomi god nog att klara av turbulens.
  • Potential att ge god riskjusterad avkastning på sikt.
  • Aktieutdelningar (ofta ett tecken på att bolaget går bra eftersom man har råd att dela ut).
  • Framtidsmarknad.

Hur hittar man de bästa långsiktiga aktierna?

För att hitta de bästa långsiktiga aktierna måste man göra sin hemläxa. Sondera marknaden och det utbud som finns, göra upp en investeringsplan som funkar utifrån de mål och förutsättningar man har och analysera bolag som fångar ens intresse.

Är du nybörjare på börsen kan detta vara nog så svårt. Här kan det vara hjälpsamt att söka inspiration bland hur andra handlar till exempel, och se till vilka aktier som gått bäst under de senaset 5 eller 10 åren. Tidigare avkastning är som sagt ingen garanti för att den framtida blir lika bra. Inte heller är många ägare någon garanti. Bra historisk utveckling och hög efterfrågan på marknaden säger emellertid ändå något om kvaliteten på aktien och vilken potential den möjligen har.

Bred exponering för god diversifiering

När du bygger en långsiktig aktieportfölj är det, vid sidan av att hitta de bästa långsiktiga aktierna, också mycket viktigt att få till en god diversifiering – det vill säga riskspridning. Du bör undvika att investera allt för snävt, i för många likartade aktier på samma eller bara ett fåtal marknader. Detta för att minska din sårbarhet vid en eventuell nedgång. Kort och gott kan sägas att det handlar om att inte lägga alla ägg i samma korg.

För att få en bred exponering och god riskspridning vill du dels ha tillräckligt många aktier, 12-15 olika brukar vara lagom, dels ha aktier inom olika branscher och på olika geografiska marknader. Du kan till exempel ha en bas av bra svenska aktier, och sedan komplettera med aktier från USA och andra europeiska börser.

Håll ditt sparande levande

Sist men inte minst är det vid ett långsiktigt sparande viktigt att samtidigt hålla det vid liv. Med det menas att du regelbundet behöver följa utvecklingen i din portfölj för att vid behov kunna justera innehavet. Du behöver ha is i magen och inte sälja vid minsta lilla nedgång, men samtidigt också kunna utvärdera och ta bort vissa aktier om du efter en tid ser att förutsättningarna inte är rätt.

Summa summarum bör du alltså inte köpa långsiktiga aktier och sedan lämna portföljen att sköta sig själv under de närmaste 10, 15 eller 20 åren. Bevaka regelbundet utvecklingen, håll dig uppdaterad om vad som händer på marknaden och våga förändra när det behövs, såväl som sitta still i båten när det behövs.

Vi hoppas att ovanstående guide kan hjälpa dig en bit på vägen när du vill bygga en portfölj med de bästa långsiktiga aktierna. Lycka till med ditt sparande!