Billiga aktier 2024 – köpvärda aktier med lågt pris

Last Updated on April 12, 2024 by admin

Många investerare söker efter billiga aktier i hopp om att kunna köpa en tillgång till ett lågt pris och sedan sälja den dyrt. Definitionen av en billig aktie är dock inte helt glasklar. Vad är egentligen billiga aktier, och hur bör man förhålla sig till dem? Är de köpvärda – eller är det låga priset en indikation på att de inte är bra? Bästa aktierna ger dig en matnyttig guide i ämnet.

Hela tanken med att investera i aktier är (för den absoluta majoriteten) att köpa billigt och sedan lyckas sälja dyrt. Så långt är det relativt enkelt. När det kommer till att värdera en aktie och avgöra om den faktiskt är billig att köpa, blir det emellertid lite krångligare. Värdering av aktier skiljer sig nämligen åt från värdering av exempelvis antikviteter eller andra fysiska produkter som kan öka i värde över tid. Priset man betalar för en aktie är egentligen helt ointressant. Istället ska man titta på vilket värde man får i förhållande till vad man betalar.

Introduktion: Lågt pris behöver inte betyda billig aktie

Absolut grundläggande fakta inom aktievärdering är att priset i sig inte avgör om en aktie är billig eller inte. Om du betalar 100, 1000 eller 5000 kr för en aktie är egentligen ovidkommande – det viktiga är hur mycket valuta du får för pengarna. Vilket värde du får i fråga om del i bolaget.

Givetvis är en aktie för 100 kronor rent konkret billigare att köpa än en aktie som kostar 1000 kr. Ett lågt pris ska dock inte misstas för att aktien per automatik är ett bättre köp på grund av det. Många gånger är det istället tvärtom.

Hur bestäms priset/aktiekursen på en aktie?

Priset, det vill säga den kurs som en aktie handlas till på börsen, bestäms allra först vid noteringen av bolaget själva. I samband med en IPO – en börsnotering – sätter bolaget en nominell aktiekurs, en teckningskurs. Denna kan förstås variera väldigt mellan olika aktier, men vanligen går man ut relativt lågt. Ofta ligger teckningskursen någonstans mellan 10-100 kronor.

När börsnoteringen väl är genomförd styrs priset av tillgång och efterfrågan på marknaden. Här spelar både faktorer som rör det specifika bolaget in, och det generella marknadsklimatet.  Ju högre förtroende som finns för aktien på marknaden och ju fler som handlar, desto mer stiger priset. Är efterfrågan istället låg och omsättningen dålig – det vill säga att det tar lång tid att sälja aktier – sjunker kursen som resultat.

I vissa fall kan bolaget besluta om att en split eller omvänd split ska genomföras. En split innebär att en aktie delas på två eller fler delar och att ett ny lägre riktkurs sätts därefter. Splittar genomförs till exempel om priset på en aktie blivit så pass dyrt – kanske flera tusen kronor – att det är mer fördelaktigt att splitta en aktie i flera för att fler ska ha råd att investera.

En omvänd split är precis tvärtom – flera aktier slås samman till en och får en ny högre riktkurs.

Hur definierar man aktier som billiga – om inte utifrån det nominella priset?

Ett lågt nominellt pris, det vill säga det aktien kostar i kronor och ören när du köper den, betyder alltså inte att aktien de facto är billig om man tittar på vilket värde du får. Köper du en aktie till ett lågt pris och också får ett lågt värde är den billig i en mening, men inte en särskilt bra investering. När man i finansvärlden talar om billiga aktier avses istället aktier som är lågt värderade i förhållande till vad du får, och i vilka det därför kan finnas god potential.

För att kunna avgöra om en aktie är billig eller inte utifrån det här synsättet – det vill säga lågt värderad – använder vi oss av olika värderingsmått. Lite mer komplicerat än att bara titta på det nominella priset, men desto mer värdefullt.

P/E-tal, P/S-tal och P/B-tal – några vanliga värderingsmått

Det finns en uppsjö av olika värderingsmått att använda sig av i analyser av aktier. Till de tre vanligaste hör P/E-tal, P/S-tal och P/B-tal, vilka vart och ett kan beskrivas enligt följande:

P/E-tal

P/E står för Price/Earnings – eller Aktiekurs/Vinst på svenska. Med hjälp av P/E-talet kan du se aktiens värdering i förhållande till hur mycket bolaget gör i vinst. För att få fram ett P/E-tal på en aktie delar du aktiens kurs (det nominella priset) med aktuell vinst per aktie.

Så vad säger då P/E-talet om själva aktien, och huruvida den är köpvärd eller inte? Egentligen är det inte så krångligt som det låter. P/E-talet visar hur lång tid (hur många år) det tar för bolaget att tjäna tillbaka den summa du betalade för aktien när du investerade. Ett P/E-tal på 10 betyder alltså att det beräknas ta 10 år för bolaget att tjäna tillbaka det du betalade (per aktie).

Är du på jakt efter billliga – det vill säga undervärderade – köpvärda aktier ska du hålla utkik efter låga P/E-tal. För Stockholmbörsen kan sägas att ett lågt P/E-tal är under 14, eftersom det är där snittet ligger på Large Cap-listan. Högt värderade företag, ibland övervärderade, har istället högre P/E-tal. Vidare kan också sägas att större och mer mogna bolag ofta har lägre P/E-tal, medan nyare tillväxtbolag kan ha högre eftersom dessa expanderar betydligt snabbare.

Har en aktie ett negativt P/E-tal betyder det att bolaget går med förlust.

Billiga aktier baserat på P/E-tal

Nedan har vi listat 10 aktier med låga P/E-tal på Stockholmsbörsen Large Cap-lista. Vi har inte tagit med aktier med negativa tal och inte heller fastighetsaktier eller finansbolag.

 1. SSAB – P/E 2,19
 2. Millicom – P/E 2,97
 3. BHG Group – P/E 3,81
 4. Lundin Mining Corp – P/E 5,08
 5. NCC – P/E 6,18
 6. Stora Enso – P/E 7,08
 7. Volvo Car – P/E 7,35
 8. Traton – P/E 7,51
 9. Bilia – P/E 7,68
 10. Boliden – P/E 8,56

Data hämtad från Avanza 221012. Klicka på länkarna i listan för att läsa mer om respektive aktie hos Avanza.

P/S-tal

Nästa viktiga nyckeltal är P/S-talet, vilket står för Price/Sales – eller Aktiekurs/Omsättning. P/S-talet visar bolagets försäljning per aktie i relation till pris per aktie. Kortfattat kan sägas att P/S-talet visar hur mycket marknaden värderar ett företags omsättning. Beräkning av P/S-tal görs genom att dela aktiekurs med omsättning per aktie.

Ett högt eller lågt P/S-tal kan betyda ett par olika saker. Ett högt P/S-tal kan antingen innebära att aktiekursen är hög i relation till omsättningen per aktie, vilket i sin tur kan betyda att aktien är högt värderad eller till och med övervärderad. Det kan också betyda att marknaden har höga förväntningar på att bolaget i fråga kommer att öka sin omsättning framgent. Något som i sin tur ofta får aktiekursen att stiga.

Vad gäller lågt P/S-tal tolkas det precis tvärtom. Ett lågt P/S-tal kan betyda att aktiens pris – det vill säga kursen – är låg i förhållande till vad bolaget omsätter per aktie. Aktien är då undervärderad och potentiellt köpvärd. Ett lågt P/S-tal kan också betyda att marknaden har lågt förtroende för bolaget och tror att omsättningen kommer att minska.

För att kunna bedöma om ett P/S-tal är högt eller lågt måste det sättas i relation till vilket värde andra jämförbara aktier inom samma bransch har.

Billiga aktier baserat på P/S-tal

 1. Orrön Energy – P/S 0,13
 2. SAS – P/S 0,13
 3. BHG Group – P/S 0,14
 4. NCC– P/S 0,17
 5. Traton – P/S 0,17
 6. Electrolux – P/S 0,26
 7. Bilia – P/S 0,3
 8. Securitas – P/S 0,41
 9. Millicom – P/S 0,42
 10. SSAB – P/S 0,44

Data hämtad från Avanza 221012.

P/B-tal

P/B står för Price/Bookvalue – Aktiekurs/Eget kapital på svenska. Det här nyckeltalet visar hur aktien är prissatt i förhållande till de tillgångar som finns i bolaget. P/B-tal som värderingsmått används framförallt vid värdering av bolag som har mycket kapital bundet i bolag – till exempel banker, skogsbolag och industribolag.

För att få fram ett P/B-värde delar du aktiepriset med det bokförda egna kapitalet per aktie. Finns det dolda värden i ett bolag, vilket är ganska vanligt, missas emellertid dessa med P/B-talet.

Ett högt P/B-värde visar att de tillgångar som finns i bolaget värderas högt på börsen, medan ett lågt värde betyder det motsatta. Är du ute efter billiga (undervärderade) köpvärda aktier är det med andra ord ett lägre P/B-tal du vill hålla utkik efter.

Billiga aktier baserat på P/B-tal

 1. BICO – P/B 0,3
 2. BHG Group – P/B 0,3
 3. Sinch – P/B 0,4
 4. Traton – P/B 0,5
 5. SSAB – P/B 0,6

Data uppdaterad senast 221012.

Lästips: Bästa billiga aktier med potential (10 lovande aktier)

Varför är vissa aktier billiga/undervärderde?

Hur en aktie värderas speglar vilken tilltro investerarkollektivet – marknaden – har för tillgången i fråga. Om en aktie är billig/undervärderad utifrån de olika värderingsmått vi kan använda för att analysera, betyder det att marknaden har lågt förtroende för aktien. Förväntningarna på en gynnsam utveckling med god tillväxt är låga, med lägre efterfrågan och lägre pris som resultat.

Lågt förtroende för en aktie kan i sin tur bero på flera olika saker. Det kan till exempel ha gått dåligt för företaget ett tag, med sämre ekonomi och förlorade marknadsandelar. Även geopolitiska faktorer och det generella marknadsklimatet kan spela in.

köpvärda aktier lågt pris

Alla billiga aktier är inte köpvärda

Tanken med att hitta billiga aktier är att hitta undervärderade aktier – det vill säga aktier som har mer potential än vad marknaden tillskriver dem. I sökandet efter köpvärda aktier med lågt pris är det emellertid viktigt att också vara medveten om att vissa aktier är lågt värderade av en giltig anledning – för att de är dåliga helt enkelt. Det kan röra sig om bolag som har stora underliggande problem i verksamheten, eller företag med produkter/inom en bransch där framtidsutsikterna inte är särskilt ljusa.

Av denna anledning behöver du gräva ordentligt och göra grundliga analyser av varför en aktie är “billig”, om det antingen finns skäl till det eller om du tror att den har mer potential än vad den får kredd för på marknaden. Givet de analyser som krävs kan sägas att man generellt har fördel av att ha viss erfarenhet av börsen om man vill hitta billiga – men köpvärda – aktier att investera i.

Några guldkorn finns alltid att hitta, men också många nitlotter.

Titta på nuläge i förhållande till framtidspotential

Konkreta värderingsmått som P/E-tal, P/S-tal, P/B-tal och andra nycklar kan vara mycket användbara i tekniska analyser av ett företags förutsättningar kontra de förväntningar som marknaden har. De flesta investerare drömmer om att hitta de där missförstådda guldkornen som på sikt visar sig bli riktiga pengamaskiner. Samtidigt bör man vara försiktig med att enkom stirra sig blind på huruvida en aktie är billig/köpvärd utifrån dessa nyckeltal.

Än viktigare är att se till vilket nuläge en aktie befinner sig i, samt hur framtidspotentialen ser ut. De mest köpvärda aktierna är de som överpresterar i förhållande till de förväntningar som finns på marknaden både nu och framförallt framåt. Framtidsutsikterna är avgörande för hur en aktie kommer att utvecklas. Det måste finnas utvecklingspotential, expansionsmöjligheter och en efterfrågan på marknaden för att det ska bli någon ekonomisk tillväxt för bolaget – och avkastning för dig som investerare.

Nyckeln är att hitta det momentum som uppstår när ett bolag skiftar från ett läge till ett annat, eller strax före. När verksamheten presterar på ett sådant sätt att marknadens inställning skiftar från svalt intresserad, till att med spänning vilja följa hur långt bolaget kan gå och tänka att the sky is the limit.

Lästips: Värdeaktier 2022 – Hitta undervärderade bra svenska värdebolag

Sammanfattning

 • Med billiga aktier avses aktier som är undervärderade, snarare än aktier som har ett lågt nominellt pris.
 • Värdering av aktier görs med hjälp av olika värderingsmått – till exempel P/E-tal, P/S-tal och P/B-tal.
 • Låga P/E-, P/S- och P/B-tal kan indikera att en aktie är undervärderad av marknaden.
 • Se upp för skräpaktier – många aktier är billiga/lågt värderade för att de helt enkelt är dåliga.
 • Det nominella priset på en aktie är egentligen ointressant – det viktiga är vilket värde du får för det du betalar samt vilken potential som finns framåt.
 • Stirra dig inte bara blind på nyckeltal – avgörande är också att försöka bedöma en akties nuläge (den förväntan marknaden har på aktien just nu) i förhållande till ett förväntade framtidsutsikter.

Vanliga frågor om billiga aktier – köpvärda aktier med lågt pris

Vad är en billig aktie?

Billiga aktier kan definieras på olika sätt. Ett lågt nominellt pris, det vill säga det du betalar för aktien, kan vara billigt i en mening – men inom aktievärdering avser man vanligen lågt värderade/undervärderade aktier när man talar om billiga aktier.

Hur hittar jag billiga aktier?

För att hitta billiga – i den här meningen undervärderade – aktier kan du använda dig av olika värderingsmått för att få fram viktiga nyckeltal. De vanligaste värderingsmåtten är P/E-tal, P/S-tal och P/B-tal.

Vilka är de bästa billigaste aktierna?

Här finns inget klart, entydigt svar eftersom en aktie kan vara billig på olika sätt. För att hitta köpvärda aktier med lågt pris – sådana som värderas lågt av marknaden i förhållande till den potential de har – behöver du göra grundliga tekniska analyser. Vilka som är de bästa billigaste aktierna just nu förändras också ständigt, eftersom börsen är i konstant rörelse.

Finns det några risker med att investera i billiga aktier?

Det finns alltid risker med aktier generellt. För billiga, lågt värderade aktier är det också viktigt att vara medveten om att många aktier är billiga av en god anledning. De går helt enkelt dåligt och har inga vidare förutsättningar framåt. Gör du misstaget att investera i sådana aktier finns risk att du gör en stor förlustaffär.

Vilka fördelar finns med att köpa billiga aktier?

Potentialen i billiga/undervärderade aktier ligger i om du lyckas hitta guldkorn som senare presterar riktigt bra och överträffar marknadens förväntningar. Aktier som du kan köpa billigt – där du får mycket värde till ett lågt pris – och sedan sälja dyrt.