Elbilar & aktier – Bästa elbilsaktierna 2024

Last Updated on April 20, 2024 by admin

Intresset för elbilar fortsätter att öka i takt med att allt fler blir medvetna om behovet av en grön omställning – från fossila bränslen till mer miljövänliga alternativ. Den ökade efterfrågan har också lett till ett stadigt växande utbud av elbilsföretag på marknaden, och flertalet intressanta elbilsaktier på börsen. I den här guiden får du tips och råd om hur du hittar de bästa elbilsaktierna för dig, vilka för- och nackdelar som finns med elbilsaktier  samt annat som kan vara bra att tänka på. 

Introduktion: Elbilsaktier är en investering i framtiden

Investeringar i aktier handlar om att satsa kapital i bolag vars affärsidé och verksamhet man tror kommer nå positiv tillväxt i framtiden. För att det ska ske måste det finnas en efterfrågan på de produkter och/eller tjänster som förmedlas. Med det stadigt växande intresset för mer miljövänliga bilar, pekar det mesta på att elbilsaktier har stor potential att bli lönsamma över tid.

Idag har de flesta biltillverkare kompletterat sin verksamhet med en elbilsproduktion i någon form och omfattning. Många har som mål att successivt fasa ut produktionen av bilar som drivs på fossila bränslen, för att istället bara tillverka och sälja gröna fordon.

Under kommande år förväntas elbilsmarknaden som helhet nå en genomsnittlig årlig tillväxttakt på hela 27%. En lovande siffra för framförallt klimatet – men också för de med ett investeringsintresse.

Innan man ger sig in på elbilsmarknaden är det emellertid, liksom inför alla typer av investeringar, viktigt att ha viss kunskap och insikt om hur den fungerar. Vilka slags elbilsaktier finns det på börsen idag – och vilka fördelar kontra nackdelar finns det med aktier i elbilsföretag? Vad är sant angående andrahandsvärde och hur ser förutsättningarna ut för en bred implementering av elbilar i världen (och med det en utfasning av fossildrivna bilar)? Allt det och lite till tittar Bästa aktierna närmare på här nedan.

Lästips: Bästa långsiktiga aktierna (bästa aktierna på lång sikt)

Olika typer av elbilsaktier

Eftersom marknaden för elbilar fortfarande är en relativt ny sådan, har vi i den här artikeln valt att lyfta fram aktier i bolag som på olika sätt är verksamma inom elbilsindustrin. Dels sådana som enbart producerar eldrivna bilar, dels sådana som tillverkar både elbilar och vanliga diesel- och bensindrivna bilar. Vi har också tagit med företag som inte tillverkar hela fordon, men däremot komponenter som används inom elbilsindustrin.

Företagen som är strikt inriktade på elbilar eller komponenter specifika för elbilar, är av naturliga skäl yngre och mer nyetablerade – detta eftersom elbilsmarknaden inte har funnits så länge. Flera av de som producerar både vanliga bilar och elbilar har däremot funnits många år. Somliga är till och med några av världens äldsta bilföretag.

De olika typerna av elbilsaktier ger dig som investerare fler valmöjligheter när det kommer till att hitta tillgångar som passar dig och din portfölj. För somliga är aktier i rena elbilsföretag som Tesla eller NIO ett självklart val, medan andra föredrar att investera i traditionella bilföretag som även har elbilsproduktion i sin verksamhet. En annan vinkel kan vara att satsa på företag som tillverkar komponenter för elbildindustrin – till exempel batterier eller laddstolpar.

Innan vi dyker djupare ned i den elektrifierade bilmarknaden och allt som är bra att veta inför en investering på den, har vi nedan satt samman en topplista över de elbilsaktier som gått bäst under de senaste 1, 3 och 5 åren. Viktigt att komma ihåg är att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Däremot kan det ge en indikation på vilket förtroende marknaden har för bolaget och hur det sköts, samt hur förväntningarna ser ut inför framtiden.

I topplistan finns såväl rena elbilsbolag, som producenter av både el- och fossildrivna bilar samt tillverkare av elbilskomponenter med. Majoriteten av aktierna är amerikanska, men även ett par kinesiska och svenska bolag finns med. För aktier som saknar uppgift om avkastning de senaste 3 eller 5 åren saknas underlag eftersom de inte varit börsnoterade så länge än.

Bästa elbilsaktierna senaste 1, 3 och 5 åren

Aktie Land Utv i % 1 år Utv i % 3 år Utv i % 5 år
Tesla Inc USA −32,55% 923,94% 809,20%
NIO Kina −76,39% 496,10%
General Motors USA −38,56% −0,87% −23,64%
Blink Charging USA −52,15% 512,96% 69%
FerroAmp Sverige −7,12% 82,83%
ChargePoint USA −43,07% 69%
Garo Sverige −52,16% 57,42% 152,40%
Ford Motor USA −24,03% 43,72% 1,39%
Li Auto Kina/USA −57,56%

Källa: Avanza.se. Listan senast uppdaterad 221024. 

Tips! Klicka på länkarna i tabellen om du vill läsa mer om varje aktie – de tar dig direkt till Avanza analyssidor där du kan se historisk utveckling, nyckeltal samt information om bolaget.

Tesla Inc

Världens förmodligen mest kända elbilstillverkare – tillika den mest eftertraktade och högst värderade aktien i kategorin elbilar. Elon Musks företag Tesla Inc är en pionjär inom elektrifierade bilar, men också ett framstående techbolag som framgångsrikt driver innovation inom allt från solcellspaneler till mobilteknik och självkörande bilar. Verksamhetsportföljen är bred, men har en tydlig samlad inriktning på hållbar teknik och grön innovation.

Sedan börsnoteringen i juni 2010 har Teslas aktie gjort en imponerade resa och ökat massivt i värde. Trots det gångna årets nedgång för aktiemarknaden i stort, är aktien lik väl upp med flera tusen procent sedan den först introducerades på NASDAQ i New York.

Läs mer om Teslas aktie hos Avanza.

NIO

Kinas mest framgångsrika elbilsföretag – och även Teslas främsta konkurrent. NIO grundades 2014 i Shanghai, där huvudkontoret fortfarande ligger, men har fabriker på flera håll i landet. Företaget är en renodlad elbilsproducent som både tillverkar och säljer eldrivna fordon, samt jobbar mycket med innovativ teknik som AI och självkörande funktioner. Den huvudsakliga marknaden är Asien, men i fjol påbörjades även försäljningen till europeiska länder, av vilka Norge var först ut. NIO blev därmed den första kinesiska elbilstillverkaren med export till Europa.

Förutom artificiell intelligens och banbrytande teknologi i sina bilar, har NIO också uppmärksammats för möjligheten att i vissa bilar kunna byta batteriet istället för att ladda det. En funktion som underlättar när laddningsmöjligheter inte finns tillgängliga.

Läs mer om NIOs aktie hos Avanza.

General Motors

General Motors grundades redan 1908 och är därmed en av världens äldsta, och även största, fordonskoncerner. Till skillnad från Tesla och NIO är GM inte en renodlad elbilstillverkare, utan har på senare år istället kompletterat den ordinarie verksamheten med elbilsproduktion. I koncernen ryms förutom en gren för elektrifierad fordonsteknik även design, tillverkning och försäljning av fossildrivna bilar, lastbilar och andra typer av fordon samt en verksamhet för lånefinansiering i samband med bilköp.

Läs mer om General Motors aktie hos Avanza.

Blink Charging

Blink Charging är en av världens ledande tillverkare av laddningsstationer för eldrivna fordon. Företaget designar, producerar och säljer laddningsstationer för både privat och allmänt bruk, och levererar bland annat till kommuner, offentliga verksamheter, fastighetsbolag och andra företag. Framförallt i Nordamerika, vilken än så länge är företagets primära marknad.

Blink Charging grundades 2006 och har sitt säte i Florida, USA.

Läs mer om Blink Chargings aktie hos Avanza.

FerroAmp

FerroAmp är ett svenskt teknikbolag specialiserade på cleantech/greentech. Företaget designar och utvecklar lösningar för energilagring i framförallt fastigheter, men tekniken kan även integreras i laddningsstationer för eldrivna fordon. Bolaget är framförallt verksamma i Sverige samt på den övriga nordiska marknaden.

Aktien börsnoterades på First North Stockholm i februari 2019.

Läs mer om FerroAmps aktie hos Avanza.

ChargePoint

Amerikanskt företag som utvecklar tekniska lösningar för laddning av elfordon, samt tillhandahåller hela elnät och laddningsnätverk. ChargePoints produktportfölj inkluderar såväl hårdvara som mjukvara och olika typer av tjänster, och verksamheten riktar sig till såväl företag som privatpersoner och den offentliga sektorn.

ChargePoint grundades år 2007 och aktien är börsnoterad på NYSE sedan början. Vid noteringen blev bolaget det första publikt listade företaget inom laddningsteknik för elbilar med verksamhet över flera kontinenter.

Läs mer om ChargePoints aktie hos Avanza.

Garo

Garo är ett svenskt företag som ursprungligen grundades redan 1939, och som idag är en av landets ledande tillverkare och distributörer av system och teknik för elinstallation. I produktportföljen finns bland annat eluttag och CEE-uttag för bilar med eldrivna motorer. Garos distribution är främst inriktad på elgrossister men till viss del handlar de även med slutkunder. Verksamheten inkluderar enbart B2B-försäljning.

Läs mer om Garos aktie hos Avanza.

Ford Motor

Ford Motor, grundad 1903 av amerikanske Henry Ford, är en av världens äldsta och fem största fordonskoncerner. Bolaget designar, tillverkar och säljer både bilar och andra fordon över hela världen – såväl bensin- och dieseldrivna sådana som elektrifierade modeller.

Fords verksamhet inkluderar förutom produktion av kompletta fordon, även tillverkning och försäljning av bildelar och komponenter samt ett stort utbud av finansieringslösningar för både företagskunder och privatkunder. Under perioden 1999-2010 var koncernen även ägare till Volvo Personvagnar (idag Volvo Cars), innan bolaget såldes vidare till kinesiska Zhejiang Geely Holding Group.

Läs mer om Ford Motors aktie hos Avanza.

Li Auto

Li Auto är en mindre känd aktör för den europeiska marknaden, men desto större på den asiatiska. Bolaget är en av regionens ledande tillverkare av smarta, moderna bilar anpassade för stadstrafik – av vilka många modeller också är helt eldrivna. Förutom komplett fordonstillverkning tillhandahåller Li Auto även reservdelar och tekniska, digitala lösningar för implementering i fordon.

Majoriteten av all försäljning sker på den asiatiska marknaden, men bolaget har produktion även på andra håll i världen.

Läs mer om Li Autos aktie hos Avanza.

Fler intressanta aktier inom elbilsindustrin

Med det brådskande behovet av en grön omställning är elbilsmarknaden tveklöst en marknad på frammarsch. Bland de många spännande bolag som nu finns etablerade på elbilsbörsen kan, utöver de ovan nämnda, även följande vara intressanta investeringsalternativ:

 • Polestar – svenskt elbilsföretag sprunget ur moderbolaget Volvo Cars. Börsnoterat i USA sedan juni 2022.
 • Zaptech – norskt bolag som tillverkar laddboxar för elbilar. Framgångsrika på den europeiska marknaden, men med global etablering som mål.
 • Northvolt – svenskgrundad batteritillverkare med stora fabriker på flera håll i Europa – bland annat i Skellefteå. Än så länge ett onoterat bolag, men med siktet inställt på en börsnotering i sinom tid.
 • Volvo Car – Volvos filial för personbilar. Jobbar med att utveckla sin tillverkning av elbilar och laddhybrider och har som målsättning att all produktion ska vara elektrifierad år 2030.
 • XPeng – snabbväxande kinesisk elbilstillverkare och den största inhemska konkurrenten till NIO.

Varför investera i elbilsaktier?

Elbilsaktier, eller aktier i bolag som på annat sätt än fordonsproduktion är verksamma i elbilsindustrin, kan vara ett intressant investeringsalternativ av flera anledningar. Dels av ideologiska skäl, dels av taktiska skäl.

För den som har ett brinnande miljöintresse och som aktivt vill bidra till en grön omställning i världen, kan elbilsaktier vara ett av många lockande val. Ska man tänka rent taktiskt är den enda möjliga vägen för den elektrifierade fordonsindustrin framåt – med tanke på den klimatkris vi befinner oss i och behovet av en skyndsam och hållbar grön omställning.

Lästips: Hållbara aktier och aktier inom miljöteknik – gröna aktier 2022

Politiska mål och incitament gör gällande att en total utfasning av förbränningsmotorer måste ske och att fordonsindustrin på sikt ska bli helt elektrifierad. Detta bäddar dels för en enorm utveckling av själva bilproduktionen, men också för sådant som teknisk infrastruktur och laddningsstationer. Stora satsningar görs redan, och framgent kommer de sannolikt bara att bli ännu mer omfattande.

Tudelat om elbilarnas faktiska miljöpåverkan

Det absolut främsta försäljningsargumentet för elbilar, och även laddhybrider, är den lägre miljöpåverkan de innebär. Inga eller betydligt mindre utsläpp gör de facto stor skillnad för klimatet. Huruvida de är särskilt miljövänliga i andra avseenden – till exempel i produktionskedjan – har det dock debatterats flitigt om, och gör till viss del fortfarande.

Kritiken mot elbilarnas mijlöpåverkan rör framförallt tillverkningen av de batterier som möjliggör drift utan en förbränningsmotor. I framställningen av batterier till elbilar och laddhybrider används metaller som utvinns ur gruvor där kolkraft används som huvudsaklig driftkälla. Utsläppen är stora och sägs ha betydligt större miljöpåverkan än de som orsakas av förbränningsmotorer i vanliga bilar. Berörda metaller är framförallt litium, nickel och kobolt.

Förutom att vara smutsig rent miljömässigt, kritiseras också gruvdriften för undermåliga arbetsförhållanden och utnyttjande av människor i utsatta länder. Här har framförallt Kongo, där det mesta av kobolten utvinns, varit i hetluften.

Baksidor till trots finns emellertid studier som visar elbilar de facto har en betydligt lägre  miljöpåverkan än vanliga fordon med förbränningsmotorer. Dagens batterier håller också längre än de som kom för några år sedan, produktionen har blivit både bättre och mer kostnadseffektiv och det pågår intensivt arbete för att så snart som möjligt kunna fasa ut de skadliga metallerna i batterierna och istället framställa dem på ett grönare, och medmänskligt schysstare, sätt.

Risker och möjligheter med att köpa elbilsaktier

De ljusa marknadsutsikterna till trots, kommer elbilsaktier liksom alla andra typer av aktier med både risker och möjligheter. För att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut, anpassade efter dina förutsättningar och din riskaptit, är det förstås viktigt du känner till bägge sidorna. Fördelarna och möjligheterna, men också de risker och potentiella nackdelar som finns.

Fördelar med elbilsaktier

 • Expansiv framtidsmarknad – givet de politiska mål och incitament som finns för en grön omställning kommer elbilsmarknaden sannolikt att fortsätta växa i snabb takt.
 • En investering i elbisaktier är ett ställningstagande för miljön.
 • Stort, och ständigt växande, utbud av intressanta bolag – både svenska och utländska.
 • Flera olika segment inom elbilsindustrin bjuder på flera olika investeringsmöjligheter, till exempel biltillverkare, batteritillverkare eller tillverkare av laddboxar.
 • Enkla att köpa med bra utbud hos svenska mäklare som Avanza och Nordnet.

Nackdelar med elbilsaktier

 • Tekniken för elbilar är fortfarande under utveckling – finns fortfarande viss skepsis och oro kring tillverkningsprocesser, kostnader, batteriernas livslängd och belastning av elnät.
 • Relativt ny marknad – svårt att hitta långtgående historik för analyser av bolag.
 • Elbilar är betydligt dyrare i inköp än vanliga bilar. Det kan dröja innan försäljningen tar fart på riktigt och fler får råd att gå över till elbil.

Segment inom elbilsindustrin

Vi har redan kortfattat nämnt att det finns flera olika typer av elbilsaktier. Detta eftersom elbilsindustrin som helhet kan delas upp i flera olika segment. Beroende på vilken inriktning du är intresserad av och vilken exponering du vill ha, kan olika elbilsaktier vara olika tilltalande för dig.

Nedan går vi kortfattat igenom de övergripande segmenten inom elbilsindustrin.

Biltillverkare

Hit hör bolag som designar, tillverkar och säljer elbilar och/eller laddhybrider. Det överlägset mest framstående företaget här är förstås Tesla – en pionjär på elbilsmarknaden, en innovatör vad gäller såväl teknik som design och funktion samt en aktör som på många sätt banat väg för andra företag inom samma nisch.

Teslas aktie har stigit enormt i värde över de senaste åren och bolaget värderas till och med högre än världens största biltillverkare Toyota. Konkurrenter som NIO och Polestar bedöms enligt många ligga en bra bit efter i utvecklingen, likväl som klassiska biltillverkare som utökat sin vanliga produktion med elbilar/laddhybrider – till exempel Volkswagen, Volvo och Toyota.

För dig som vill få exponering mot elbilsmarknaden genom aktier i bilföretag, kan det vara bra att investera i några olika bolag snarare än bara ett. På så sätt får du bättre riskspridning och minskar sårbarheten om det går dåligt i ett enskilt företag. En idé skulle till exempel kunna vara att blanda rena elbilsaktier – som Tesla eller NIO – med traditionella biltillverkare som Toyota eller Ford. Då får du innovationen och tillväxten i de rena elbilsföretagen, men också stabiliteten i de vanliga, äldre biltillverkarna.

Exempel på populära aktier i rena elbilsföretag:

Exempel på populära aktier i traditionella bilföretag som även har el-/laddhybridproduktion:

Laddningsutrustning

Elbilsmarknadens framfart banar väg för företag som utvecklar teknik och utrustning för effektiv och snabb laddning. Idag finns flertalet bolag som tillverkar kompletta laddningsboxar och laddningsstationer, samt sådana som producerar komponenter för laddningsinfrastrukturer. Svenska Garo är ett exempel på ett företag inom det här segmentet, liksom norska Zaptech, amerikanska ChargePoint och Blink Charging.

Exempel på populära aktier inom laddningsutrustning för elbilar:

Batteriproducenter

Batteritillverkare är viktiga nyckelspelare inom elbilsindustrin. I dagsläget återfinns de fyra största aktörerna i Asien, med Contemporary Amperex Technology Co. (Kina) och LG Energy Solutions (Sydkorea) i täten. Dessa två bolag uppskattas dominera ungefär 25% vardera av den globala marknaden inom det här segmentet. Näst efter följer ytterligare två asiatiska elektronikjättar – Samsung och Panasonic.

I västvärlden är svenskgrundade Northvolt en av de mest uppmärksammade aktörerna. Företaget har etablerat flera fabriker runt om i Europa, varav en i norra Sverige, och förväntas av många bli en av de absolut största inom några år när produktionen hunnit ta ordentlig fart. Northvolt är, som redan nämnts, i dagsläget inte börsnoterade, men företrädare för bolaget har hintat om att planer på att gå publika finns.

Exempel på populära aktier inom batteriproduktion:

 • Contemporary Amperex Technology Co.
 • LG Energy Solutions
 • Panasonic
 • Samsung
 • BYD

Råvarubolag för indirekt exponering

Att investera i råvaror som används i produktionen av elbilar, eller olika komponenter i elbilar, är ett sätt att få indirekt exponering mot den här marknaden. Kobolt, silver, litium och nickel är alla exempel på råvaror som används i elbilar – inte minst i själva batterierna. Även halvledare – det vill säga kristallina material som inte leder ström lika bra som ledare, men som inte heller är isolatorer – används i större utsträckning i elbilar än i bilar med förbränningsmotorer.

Är du ute efter råvaruaktier som också ger dig exponering mot elbilsindustrin kan bolag som bryter och/eller distribuerar någon av ovanstående råvaror vara intressanta. Tänk bara på att dessa ämnen inte bara används inom elbilsindustrin. Vill du vara säker på att få exponering mot den marknaden måste du därför läsa på om bolaget så att du vet vilken inriktning de har.

Exempel på populära aktier inom råvaru-/halvledarsegmentet:

Exponering mot elbilsmarknaden genom fonder

Är du intresserad av elbilsmarknaden, men önskar ett lägre risktagande än vad du får med aktier kan fonder vara ett bra alternativ. Det finns oss veterligen inga vanliga aktiefonder som enbart är inriktade på bolag inom elbilsindustrin, men däremot finns det flera som har något eller några innehav inom det segmentet. Här kan det också vara en bra idé att titta efter fonder inriktade på tillväxtbolag och teknikbolag.

Önskar du ett mellanting mellan vanliga fonder och börshandlade instrument finns också ETF:er – det vill säga börshandlade fonder. Några exempel på ETF:er som i någon utsträckning ger exponering mot elbilsindustrin är:

Vanliga frågor om elbilaktier

Hur hittar jag de bästa elbilsaktierna?

För att hitta de bästa elbilsaktierna behöver du aktivt bevaka marknaden samt följa, analysera och jämföra olika bolag. Detta eftersom marknaden ständigt förändras. De som var de bästa elbilsaktierna för ett år sedan, behöver inte nödvändigtvis vara de bästa även idag.

Var finns elbilsaktier att köpa?

Elbilsaktier finns att handla hos alla större börsmäklare och banker med aktiehandel. Både Avanza och Nordnet har bra utbud av svenska och utländska aktier med inriktning på elbilar.

Vilka aktier inom elbilar ska jag satsa på?

Det beror på helt på vilken inriktning du vill ha och hur din investeringsstrategi ser ut. Precis som vid alla typer av finansiella investeringar är det viktigt att du fattar egna beslut grundade på egna analyser.

När är det rätt tid att köpa elbilsaktier?

Att försöka tajma marknaden är mycket svårt, oavsett vilken genre av aktier det gäller. Givetvis är det mest optimalt att köpa i en nedgång, men viktigast är att investera långsiktigt – minst 5 år, men gärna längre än så. Inte minst när det gäller en ny och expansiv marknad som den för elbilar.